???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Нормативно-правові акти» Регуляторні акти Держатомрегулювання» Повідомлення

6 грудня 2013

проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії»

далi...»

16 жовтня 2013

Проект наказу "Про затвердження змін до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії"

далi...»

20 серпня 2013

проекту наказу «Умови та порядок видачі окремих дозволів на види робіт або операцій на етапах життєвого циклу ядерної установки»

далi...»

27 червня 2013

проект наказу Держатомрегулювання України "Про затвердження Порядку формування та розвитку культури захищеності ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання та Інструкції з проведення оцінки стану культури захищеності ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання"

далi...»

7 травня 2013

проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії"

далi...»

11 квiтня 2013

Проект наказу Держатомрегулювання України «Правила з радіаційної безпеки прискорювачів електронів»

далi...»

9 квiтня 2013

проекту наказу Держатомрегулювання України "Про затвердження Положення про перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування"

далi...»

11 лютого 2013

проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки"

далi...»

31 жовтня 2012

проект наказу Державної інспекції ядерного регулювання України "Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства та застосування санкцій до суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії"

далi...»

10 жовтня 2012

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

далi...»