???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Нормативно-правові акти» Регуляторні акти Держатомрегулювання» Повідомлення

17 лютого 2020

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту наказу "Про затвердження форми стандартного документу"

(перевезення радіоактивних відходів)

далi...»

4 лютого 2020

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту наказу «Про затвердження Правил безпечного перевезення радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2019)»

далi...»

15 сiчня 2020

Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Держатомрегулювання «Про затвердження Положення про функціональну підсистему ядерної та радіаційної безпеки єдиної державної системи цивільного захисту»

далi...»

31 жовтня 2019

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення»

далi...»

5 квiтня 2019

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»

далi...»

22 березня 2019

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення»

далi...»

5 листопада 2018

Проект наказу «Про затвердження Вимог до структури та змісту звіту з аналізу безпеки поверхневих та приповерхневих сховищ для захоронення радіоактивних відходів»

далi...»

5 листопада 2018

Проект наказу «Про затвердження Вимог до структури та змісту звіту з аналізу безпеки об’єктів, призначених для переробки радіоактивних відходів»

далi...»

2 жовтня 2018

Про внесення змін до Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання

далi...»

20 серпня 2018

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів»

далi...»