???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Новини» Архів офіційних повідомлень 2005-2009 роки» Основні результати публічних консультацій щодо підвищення безпеки ДІВ в Україні версія для друку
Основні результати публічних консультацій щодо підвищення безпеки ДІВ в Україні

В рамках проекту «Посилення інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади до вироблення політики у контексті створення концепції тренінгово-консультативного Центру розвитку вищого корпусу державної служби» групою аналізу політики Держатомрегулювання розроблено проект «Зеленої книги», як основи для планування публічної політики у сфері підвищення безпеки джерел іонізуючого випромінювання в Україні.

            Участь Держатомрегулювання у проекті та обрання темою аналітичного дослідження питання підвищення безпеки джерел іонізуючого випромінювання обумовлено необхідністю підвищення ефективності державного регулювання та управління у цій суспільно важливій  сфері. Формування сучасної державної політики щодо безпеки джерел іонізуючого випромінювання (далі – ДІВ) є одним з пріоритетів, спрямованим на практичну реалізацію  Програми дій Уряду (розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 року № 423-р  та від 2 квітня 2008 року № 569-р). 

            З початку березня 2008 року електронна версія проекту Зеленої книги розміщена на офіційному сайті Держатомрегулювання для консультацій з усіма зацікавленими сторонами.

Також відбулося публічне обговорення цього аналітичного документу  у  форматах:

- засідання Громадської колегії Держатомрегулювання  - 6 березня;

- розширеної Колегії Держатомрегулювання - 20 березня;

- міжнародного семінару щодо методології інспектування ДІВ та  радіоактивних відходів (далі – РАВ), що проходив  за підтримки Шведської агенції радіаційного захисту (SSI) на базі  Львівського державного університету ім. Івана Франка – м. Львів, 1-3 квітня;

- регіональної зустрічі  представників органів влади, наукових та громадських організацій, організованої  Південно-східною Державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки у співпраці з Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Донецькій області  – м. Донецьк, 16 квітня ц.р.

            У процесі  консультацій та обговорення в формі діалогу всіма учасниками      відмічалося позитивне ставлення до самої ідеї постановки на порядок денний питання підвищення безпеки ДІВ як такого, що певною мірою зачіпає і стосується повсякденної  безпеки кожного громадянина.

            Щодо змісту розробленого  державними службовцями документу, ідентифікованих проблем та запропонованих альтернатив їх розв’язання з метою підвищення безпеки ДІВ, то їх сприйняття та оцінка основними цільовими групами  дещо відрізняються.

Так представники громадських організацій, посилаючись на наявний  досвід спілкування з державними установами, досить скептично оцінюють можливість отримання достовірної інформації щодо дійсних рівнів радіаційного забруднення води, повітря, продуктів харчування при існуючій системі вимірювання та відсутності альтернативної системи  послуг. 

Науковці і представники бізнес-структур висловили найбільшу зацікавленість щодо участі у формуванні та  розвитку національної системи послуг з безпеки ДІВ: вимірювати, навчати, обслуговувати.

Представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, а саме: МНС, МОЗ, Мінприроди, обласних і міських державних адміністрацій  в цілому підтримали  запропоновані підходи до політики з підвищення безпеки ДІВ, однак висловили деякі застереження та пропозиції.

Узагальнені рекомендації до проекту «Зеленої книги» за результатами проведених консультацій  є такими:

 • для реалізації запропонованої політики щодо підвищення безпеки ДІВ необхідно передбачити зміни до законодавчо-нормативної бази в частині більш чіткого розподілу повноважень і  відповідальності між центральними і місцевими органами влади з питань, що стосуються ліквідації аварійних ситуацій з ДІВ,  критеріїв визнання «неплатоспроможності» користувачів та  «амністії покинутих ДІВ», встановлення  «термінів зберігання відпрацьованих ДІВ» і санкцій до їх порушників;
 •  питання  власності щодо ДІВ у процесі санації та банкрутства підприємств доцільно опрацювати  у співпраці з Фондом Держмайна;
 • питання захисту та збереженості ДІВ, особливо в процесі їх транспортування,  доцільно розглянути у співпраці з силовими органами – МВС, СБУ, Міноборони;
 • при розробленні пропозицій до проекту «Білої книги»  щодо підвищення  безпеки ДІВ  слід орієнтуватися на рекомендації МАГАТЕ, МКРЗ, Євроатому, досвід європейських країн тощо;
 • реальне виконання одного з трьох основних принципів радіаційного захисту – не перевищення – можливе лише за умови створення єдиної державної системи індивідуального дозиметричного контролю та реєстру доз в її складі (для персоналу, пацієнтів та населення);
 • вимоги законів і нормативних актів, що не реалізуються, та за наявних техніко-економічних  умов не можуть бути реалізовані в частині радіаційного захисту мають бути змінені на більш реалістичні і такі, що можна виконувати і  контролювати;
 • проблеми надання кваліфікованих послуг, в т.ч. з фізичного захисту, слід розглянути глибше; можливо, виокремити додатково питання повернення  до  дозвільної системи реєстрації ДІВ органами  МВС;
 • для безпеки використання нових технологій, джерел і пристроїв необхідні семінари-тренінги, особливо це стосується медичної галузі;
 • доцільно розробити критерії для організацій, що можуть надавати послуги з навчання персоналу;
 • необхідно здійснити наукове прогнозування розвитку радіаційних технологій в Україні з тим, щоб передбачити кількість і склад кваліфікованого персоналу, інспекторів, обсяг послуг з безпеки тощо;
 • питання розподілу повноважень та компетенції між МОЗ та Держатомрегулювання потребує додаткового аналізу та проробки, поновити структуру та функції, які СЕС виконувало раніше, неможливо, але використання досвіду та професіоналів служби буде корисним у побудові сучасної регулюючої системи;
 • опромінення від природних джерел іонізуючого випромінювання має бути розглянуто як окрема складова проблеми та вироблені рекомендації щодо зменшення/мінімізації впливу опромінення людини від природних джерел (радон, хвостосховища урановидобувної промисловості, «монацитові піски» узбережжя Азовського моря);
 • з метою зменшення РАВ  запровадити практику повернення/заміни відпрацьованих ДІВ виробнику;
 • доцільно навести перелік організацій, що можуть надавати послуги з вимірювання, надавати прилади дозиметричного/радіаційного   контролю в оренду, постачати недорогі прилади у місця аварійних подій та особливої громадської стурбованості щодо радіаційної безпеки;
 • Мінпромполітики, Мінвуглепрому, іншим центральним  органам виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні користувачів ДІВ, слід передбачати вимоги та кошти для забезпечення регламентних робіт всіх наявних у користуванні приладів з ДІВ;
 • проект Зеленої книги доцільно доопрацювати термінологічно та структурно.

 

Розробники  політики з безпеки ДІВ вдячні всім, хто надав свої коментарі та взяв участь у обговоренні проекту Зеленої книги – основи для вироблення конкретного плану дій – Білої книги,  проект якої буде завершено у травні 2008 року.