???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Нормативно-правові акти» Регуляторні акти Держатомрегулювання» Повідомлення» Проект НПА "Вимоги до упаковок для довгострокового зберігання та захоронення високоактивних радіоактивних відходів переробки відпрацьованого ядерного палива" версія для друку
Проект НПА "Вимоги до упаковок для довгострокового зберігання та захоронення високоактивних радіоактивних відходів переробки відпрацьованого ядерного палива"

Повідомлення про оприлюднення проекту

нормативно-правового  акта “Вимоги до упаковок для довгострокового зберігання та захоронення високоактивних радіоактивних відходів переробки відпрацьованого ядерного палива

 

Нормативно-правовий акт (далі – НПА) розроблено з метою забезпечення належного рівня радіаційної безпеки при здійсненні діяльності з довгострокового зберігання та захоронення високоактивних радіоактивних відходів переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС та відповідно до Законів України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про поводження з радіоактивними відходами”, “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання”.

Актуальність створення НПА обумовлена:

- відсутністю в Україні вимог до упаковок для довгострокового зберігання та захоронення високоактивних радіоактивних відходів переробки відпрацьованого палива;

- необхідністю вдосконалення системи нормативного регулювання у сфері безпеки поводження з високоактивними відходами, що утворюватимуться у процесі переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС та відповідно до контрактних зобов’язань будуть повернуті з підприємств Російської Федерації до НАЕК “Енергоатом”.

НПА  має  встановити:

- вимоги до бар’єрних  функцій упаковок високоактивних РАВ на весь період до їх безпечного захоронення згідно вимог національного законодавства;

- найбільш повний  перелік факторів, що можуть вплинути на безпечну ізоляцію   високоактивних радіоактивних відходів переробки відпрацьованого ядерного палива протягом всього періоду, доки вони містять потенційну небезпеку для людини та навколишнього середовища;

- технічні та регулюючі вимоги до упаковок, застосування яких дозволить гарантувати безпеку довгострокового зберігання та захоронення високоактивних радіоактивних відходів переробки відпрацьованого ядерного палива відповідно до найкращих  існуючих на сьогодні практик та технологій;

- основні вимоги до конструкції, матеріалів, виготовлення, методів випробування, приймання та постачання упаковок для довгострокового зберігання та захоронення високоактивних радіоактивних відходів, що забезпечать їх безпечну ізоляцію протягом тривалого часу від людини та навколишнього середовища.

Впровадження даного НПА надасть можливість:

- забезпечити дотримання принципів радіаційного захисту при зберіганні і захороненні РАВ згідно з вимогами законодавства України та рекомендаціями міжнародних організацій;

- розробляти інші нормативно-правові акти та необхідну проектну, конструкторську та експлуатаційну документацію, передбачену законодавством в сфері поводження з РАВ;

- гарантувати спроможність упаковок виконувати свої функції щодо довгострокового зберігання і захоронення високоактивних радіоактивних відходів протягом всього часу, доки існуватиме загроза потенційної небезпеки цих радіоактивних відходів для людини та навколишнього середовища;

- на основі встановлених критеріїв щодо упаковок довгострокового зберігання і захоронення високоактивних радіоактивних відходів приймати відповідні регулюючі рішення.

Позитивні соціально-економічні наслідки запровадження цього акта спрямовані  на підвищення ефективності, якості і продуктивності державного регулювання, здійснення діяльності з довгострокового зберігання та захоронення високоактивних радіоактивних відходів переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС,  забезпечення належного рівня захисту людини і навколишнього середовища та зменшення ризику радіаційних аварій і техногенних катастроф.

 

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 1 листопада 2007 р. за адресою: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11; тел. 254-32-87 або на електронну пошту Держатомрегулювання: proekt@hq.snrc.gov.ua