???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Нормативно-правові акти» Регуляторні акти Держатомрегулювання» Повідомлення» Проект НПА “Вимоги щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ для зберігання радіоактивних відходів” версія для друку
Проект НПА “Вимоги щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ для зберігання радіоактивних відходів”

Повідомлення про оприлюднення проекту

нормативно-правового  акта “Вимоги щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ для зберігання радіоактивних відходів”.

 

Нормативно-правовий акт (далі – НПА) розроблено з метою забезпечення державного регулювання у сфері використання ядерної енергії та відповідно до Законів України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про поводження з радіоактивними відходами”, “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”.

НПА спрямований на удосконалення системи забезпечення державного регулювання у сфері використання ядерної енергії, зокрема, у сфері поводження з РАВ.

Метою прийняття НПА є встановлення вимог щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховища для зберігання радіоактивних відходів, ціллю складання якого є обґрунтування того, що протягом періоду експлуатації сховища і під час зняття його з експлуатації буде забезпечено рівень радіаційної безпеки персоналу, населення та навколишнього природного середовища не нижче ніж передбачено нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки і встановлені ліміти доз не будуть перевищені за умов нормальної експлуатації сховища та в разі виникнення аварійних ситуацій.

Позитивні соціально-економічні наслідки запровадження цього акта пов’язані з підвищенням ефективності функціонування системи нормативно-правового регулювання ядерної та радіаційної безпеки при поводженні з РАВ, зокрема, при зберіганні РАВ, спрямованої на запобігання перевищенню допустимих рівнів опромінення людей і забруднення навколишнього природного середовища.

 

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 1 жовтня 2007 р. за адресою: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11; тел. 254-32-87 або на електронну пошту Держатомрегулювання: proekt@hq.snrc.gov.ua