???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Нормативно-правові акти» Регуляторні акти Держатомрегулювання» Повідомлення» Проект НПА "Вимоги та правила довгострокового зберігання довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів до їх захоронення в глибоких геологічних формаціях" версія для друку
Проект НПА "Вимоги та правила довгострокового зберігання довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів до їх захоронення в глибоких геологічних формаціях"

Повідомлення про оприлюднення проекту

нормативно-правового  акта “Вимоги та правила довгострокового зберігання довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів до їх захоронення в глибоких геологічних формаціях”.

 

 

НПА спрямований на удосконалення системи нормативно-правового регулювання ядерної та радіаційної безпеки у сфері поводження з РАВ.

Згідно з законодавством України довгоіснуючі радіоактивні відходи (далі РАВ) підлягають захороненню в глибинних геологічних формаціях, що відповідає загальноприйнятій світовій практиці. На сьогодні в Україні накопичився значний обсяг довгоіснуючих та високоактивних РАВ на АЕС та міжобласних спецкомбінатах системи ,,Радон”. Частина РАВ, що утворяться  при знятті з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворенні об’єкта ,,Укриття” в екологічно безпечний стан, буде віднесена до довгоіснуючих та високоактивних РАВ і потребуватиме зберігання до захоронення. У зв’язку з цим виникає необхідність нормативного забезпечення діяльності по довгостроковому зберіганню довгоіснуючих та високоактивних РАВ. В чинній нормативній базі України не існує відповідного документа, згідно з яким має виконуватися як спорудження і експлуатація таких сховищ, так і експертна оцінка їх безпеки.

Метою створення НПА є встановлення вимог та правил поводження з довгоіснуючими та високоактивними РАВ, які дозволять безпечно зберігати такі РАВ до того часу, коли буде споруджено геологічне сховище,

Використання НПА буде сприяти:

- реалізації державної політики України щодо впровадження принципів безпеки при поводженні  РАВ;

- удосконаленню існуючої практики поводження з РАВ;

- забезпеченню належного рівня безпеки сховищ для зберігання РАВ і необхідного рівня захисту людини та навколишнього природного середовища. 

 

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 1 жовтня 2007 р. за адресою: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11; тел. 254-32-87 або на електронну пошту Держатомрегулювання: proekt@hq.snrc.gov.ua