???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Нормативно-правові акти» Регуляторні акти Держатомрегулювання» Повідомлення» Проект наказу “Про затвердження Умов та порядку видачі окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій на етапах експлуатації та закриття сховищ для захоронення радіоактивних відходів” версія для друку
Проект наказу “Про затвердження Умов та порядку видачі окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій на етапах експлуатації та закриття сховищ для захоронення радіоактивних відходів”

Повідомлення про оприлюднення проекту

нормативно-правового  акта “Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій на етапах експлуатації та закриття сховищ для захоронення радіоактивних відходів”.

 

Нормативно-правовий акт розроблено відповідно до Закону України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”.

НПА спрямований на удосконалення системи забезпечення державного регулювання у сфері використання ядерної енергії, зокрема у сфері поводження з РАВ.

Метою створення НПА є встановлення переліку робіт чи операцій, виконання яких експлуатуючою організацією сховища для захоронення РАВ можливе тільки за наявності окремого письмового дозволу, умов та порядку видачі цих дозволів та переліку документи, що підтверджують спроможність та готовність заявника виконувати заявлені роботи чи операції.

Використання НПА буде сприяти:

- реалізації державної політики України щодо впровадження принципів безпеки при захороненні різних категорій РАВ, включаючи захоронення у глибоких геологічних формаціях;

- удосконаленню існуючої практики поводження з РАВ;

- забезпеченню належного рівня довготривалої безпеки сховищ для захоронення РАВ і необхідного рівня захисту людини та навколишнього природного середовища. 

 

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 30 вересня 2007 р. за адресою:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11; тел. 254-32-87 або на електронну пошту Держатомрегулювання: proekt@hq.snrc.gov.ua