???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Нормативно-правові акти» Регуляторні акти Держатомрегулювання» Повідомлення» Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту джерел іонізуючого випромінювання" версія для друку
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту джерел іонізуючого випромінювання"

Повідомлення

про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження  Технічного регламенту джерел іонізуючого випромінювання»

 

У Держатомрегулюванні України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту джерел іонізуючого випромінювання» з метою встановлення загальних вимог щодо виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання  (далі – ДІВ), правил маркування і введення в обіг; процедур вибору модулів оцінки відповідності, здійснення і оформлення процедур підтвердження та (або) декларування відповідності.

Джерела іонізуючого випромінювання в Україні застосовуються в багатьох процесах, які важливі для забезпечення життєдіяльності людини в промисловості, медицині, науково-дослідній роботі, навчанні та інших галузях. Тому, ДІВ повинні відповідати вимогам чинних в Україні норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, санітарних правил, сучасних досягнень науки і техніки, необхідного рівня якості.

Технічний регламент містить основні технічні вимоги до закритих ДІВ, процедури оцінки відповідності а також правила маркування і введення в обіг ДІВ.

З введенням у дію цього нормативно-правового акта очікується:

підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробництва через ідентичність вимогам, чинним у ЄС;

спрощення процедури взаємного визнання результатів робіт із оцінки відповідності та митного оформлення експортно-імпортних операцій;

зменшення втручання з боку державних органів контролю у виробничу діяльність суб’єктів господарювання.

 

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 8 липня 2007 року за адресою: 01011 м. Київ, вул. Арсенальна 9/11; тел. 254-35-13

або на електронну пошту Держатомрегулювання: proekt@hq.snrc.gov.ua.

 

Регуляторний акт, аналіз регуляторного впливу, пояснювальну записку розміщено на веб-сайті Держатомрегулювання у розділі "Нормативні акти", підрозділі "Регуляторні акти Держатомрегулювання",  "Проекти регуляторних актів".

 

Копії зауважень та пропозицій просимо також надсилати на електронну адресу Держпідприємництва України: mail@dkrp.gov.ua