???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Наглядова діяльність» Державні регіональні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки» Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) Держатомрегулювання у червні 2019 року проведено 5 планових інспекцій та 2 інспекційних обстеження версія для друку
Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) Держатомрегулювання у червні 2019 року проведено 5 планових інспекцій та 2 інспекційних обстеження

Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) Держатомрегулювання у червні 2019 року проведено 5 планових інспекцій та 2 інспекційних обстеження.

З метою перевірки дотримання вимог ядерного законодавства, норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки при поводженні з джерелами іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ) державними інспекторами Східної інспекції Держатомрегулювання було проведено інспекції:

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №14 ІМ. ПРОФ. Л.Л. ГІРШМАНА» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (м. Харків), КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗНОБ-НОВГОРОДСЬКА АМБУАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СЕМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ» ЗНОБ-НОВГОРОДСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Сумська обл., Середино-Будський район, селище Зноб-Новгородське), КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 22» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (м. Харків), КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОПІШНЯНСЬКА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (Полтавська обл., Зіньківський район, селище міського типу Опішня), які здійснюють діяльність з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів;

-                 Фізичної особи – підприємця Назаренко Микити Юрійовича (м. Харків), який здійснює діяльність з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень тварин.

За результатами планової інспекції КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗНОБ-НОВГОРОДСЬКА АМБУАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СЕМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ» ЗНОБ-НОВГОРОДСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Сумська обл., Середино-Будський район, селище Зноб-Новгородське), встановлено, що на підприємстві відсутній документ, який підтверджує чергову перевірку знань з питань радіаційної безпеки у особи, відповідальної за радіаційну безпеку та радіаційний контроль, та щорічний договір на профілактичне технічне обслуговування рентгенодіагностичного обладнання. Також, документи, що підтверджують проведення досліджень характеристик рентгенодіагностичних апаратів, з простроченим терміном  дії.

В процесі проведення планової інспекції КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 22» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (м. Харків) встановлено,  що на підприємстві відсутній щорічний договір про профілактичне технічне обслуговування рентгенівського устаткування.

Керівництву зазначених підприємств надані приписи щодо усунення виявлених порушень та недоліків з визначенням відповідних термінів виконання.

За результатами планових перевірок КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №14 ІМ. ПРОФ. Л.Л. ГІРШМАНА» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (м. Харків), КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОПІШНЯНСЬКА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (Полтавська обл., Зіньківський район, селище міського типу Опішня), Фізичної особи – підприємця Назаренко Микити Юрійовича (м. Харків), порушень не виявлено та складено акти.

 

У зв'язку з наданням документів на оформлення ліцензій у сфері використання ядерної енергії проведено інспекційні обстеження:

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЕМСТВА КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «КОНОТОПСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» (Сумська обл., місто Конотоп), яка подала заяву на переоформлення та внесення змін до діючої ліцензії на право провадження діяльності з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенодіагностичних досліджень, у зв’язку із реорганізацією (шляхом перетворення), наміром продовжити строк дії ліцензії та виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії;

- ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ ЛОБАЧА ЮРІЯ БОРИСОВИЧА (Полтавська обл., м. Полтава), який подав заяву на переоформлення та внесення змін до діючої ліцензії на право провадження діяльності з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенодіагностичних досліджень, у зв’язку із переглядом спроможності дотримання умов провадження заявленого виду діяльності, зміною місця провадження діяльності та продовженням строку дії ліцензії.

За результатами обстежень встановлено наявність умов для проведення заявлених видів діяльності з використання ДІВ, стан радіаційної безпеки визнано задовільним, встановлено можливість переоформлення та внесення змін до ліцензій.