???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Наглядова діяльність» Державні регіональні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки» Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) Держатомрегулювання у травні 2019 року проведено 6 планових інспекцій та 6 інспекційних обстежень. версія для друку
Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) Держатомрегулювання у травні 2019 року проведено 6 планових інспекцій та 6 інспекційних обстежень.

Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) Держатомрегулювання у травні 2019 року проведено 6 планових інспекцій та 6 інспекційних обстежень.

З метою перевірки дотримання вимог ядерного законодавства, норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки при поводженні з джерелами іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ) державними інспекторами Східної інспекції Держатомрегулювання було проведено інспекції:

- НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ» (м. Харків), який здійснює діяльність з використання (придбання, експлуатації, зберігання, технічного обслуговування та ремонту власних установок з радіонуклідними джерелами, технічного обслуговування та ремонту власних генеруючих пристроїв, проведення випробувань з метою визначення технічних характеристик та перевірки на герметичність радіонуклідних джерел) ДІВ при проведенні наукових досліджень та практичних робіт в галузі вимірювань іонізуючих випромінювань і ядерних констант, також в державних еталонах;

- Обласного комунального закладу Сумського обласного клінічного онкологічного диспансеру (Сумська обл., Білопільський район, с. Кальченки), який здійснює діяльність з використання (отримання (придбання), експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні променевої терапії онкологічних захворювань (гамма та рентгенотерапії), рентгенодіагностичних досліджень та комп’ютерної томографії;

-           КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я БАРВІНКІВСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ (Харківська обл., Барвінківський район, м. Барвінкове),   КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОРЖИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ОРЖИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Полтавська обл., Оржицький район, смт. Оржиця), КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЛИЗНЮКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (Харківська обл., Близнюківський район, смт. Близнюки), КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ЛОЗІВСЬКА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 1» ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Харківська обл., м. Лозова), які здійснюють діяльність з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів.

 

За результатами планової інспекції НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ» (м. Харків), встановлено, що у центрі інструктивно-розпорядча документація з радіаційної безпеки (Положення про роботу служби радіаційної безпеки (особи, відповідальної за дозиметричний контроль), Інструкція щодо дій персоналу у випадку радіаційної аварії, Аварійний план, Програма дозиметричного контролю) не погоджена у встановленому законодавством порядку.

В Обласному комунальному закладі Сумському обласному клінічному онкологічному диспансері (м. Суми) у зв’язку із скороченням строків дії допуску до

особливих робіт, потребують переоформлення допуски до особливих робіт для персоналу другої та третьої категорії, терміни дії яких перевищують 7 та 10 років відповідно від дати надання позитивного висновку за результатами спеціальної перевірки. Також калібрування та контроль вихідних параметрів гамма-терапевтичних апаратів з простроченим терміном дії та щорічний договір на профілактичне технічне обслуговування комп’ютерного томографу HISpeed CT/e Dual Plus зі спеціалізованою організацією, яка має відповідні ліцензії на даний вид робіт, відсутній.

В процесі проведення планової інспекції КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я БАРВІНКІВСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ (Харківська обл., Барвінківський район, м. Барвінкове) встановлено,  що лікарнею не надано комплект документів на внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з ДІВ, у зв’язку зі зміною місцезнаходження лікарні (без зміни місця провадження діяльності), інструктивно-розпорядча документація з радіаційної безпеки  (Інструкція з радіаційної безпеки та запобігання радіаційних аварій при проведенні рентгенобстеження, Положення про особу відповідальну за радіаційний контроль, Інструкція щодо дій персоналу у випадку радіаційної аварії, Програма радіаційного контролю) потребує перегляду та  погодження в установленому порядку. Окрім того, документ, що підтверджує проходження навчання та перевірки знань з питань радіаційної безпеки у члена комісії з перевірки знань з радіаційної безпеки у персоналу категорії “А”  та документ, що підтверджує чергову щорічну перевірку знань у особи, відповідальної за радіаційну безпеку та радіаційний контроль, відсутній.

За результатами планової інспекції КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОРЖИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ОРЖИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Полтавська обл., Оржицький район, смт. Оржиця), встановлено що санітарний паспорт на право роботи з ДІВ (апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний 12Ф7К, апарат рентгенівський інтраоральний стоматологічний CS 2200) відсутній, також на підприємстві не забезпечено проведення індивідуального дозиметричного контролю зовнішнього опромінення з використанням індивідуальних дозиметрів для жінок дітородного віку (до 45 років), які належать до категорії «А».

Керівництву зазначених підприємств та організацій надані приписи щодо усунення виявлених порушень та недоліків з визначенням відповідних термінів виконання.

 

За результатами планових перевірок КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЛИЗНЮКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (Харківська обл., Близнюківський район, смт. Близнюки), КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ЛОЗІВСЬКА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 1» ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Харківська обл., м. Лозова),  порушень не виявлено та складено акти.

 

У зв'язку з наданням документів на оформлення ліцензій у сфері використання ядерної енергії проведено інспекційні обстеження:

- КОМПАНІЇ «ДЖИН» (Полтавська обл., м. Горішні Плавні), яка подала заяву на внесення змін до діючої ліцензії на право провадження діяльності з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенодіагностичних досліджень, у зв’язку із наміром продовжити строк дії ліцензії, зміною місцезнаходження Ліцензіату (без зміни місця провадження діяльності) та виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії;

- КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» (Сумська обл., Краснопільський район, смт. Краснопілля), який подав заяву на внесення змін до діючої ліцензії на право провадження діяльності з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенодіагностичних досліджень, у зв’язку із наміром продовжити строк дії ліцензії, зміною місцезнаходження Ліцензіату (без зміни місця провадження діяльності) та виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії;

- КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «СУМСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» (Сумська обл., Білопільський район, с. Кальченки),  який подав заяву на внесення змін до діючої ліцензії на право провадження діяльності з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенодіагностичних досліджень, у зв’язку із наміром поширити дію ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, зміною місцезнаходження Ліцензіата (без зміни місця провадження діяльності) та виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та зміни умов ліцензії;

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №11» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (м. Харків), яке подало заяву на переоформлення та внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенодіагностичних досліджень, у зв’язку із реорганізацією Ліцензіата, наміром поширити дію ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії, виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та зміни умов ліцензії;

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ З ОБЛАСНИМИ ЦЕНТРАМИ ПЛАНУВАННЯ СІМ`Ї ТА РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ, МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (м. Полтава), яке подало заяву на переоформлення та внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенодіагностичних досліджень, у зв’язку із реорганізацією (шляхом перетворення) та наміром поширити дію ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії;

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧУГУЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. М.І. КОНОНЕНКА» ЧУГУЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (Харківська обл., м. Чугуїв), яке подало заяву на переоформлення та внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенодіагностичних досліджень, у зв’язку із реорганізацією (шляхом перетворення) та наміром поширити дію ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії.

 

За результатами обстежень встановлено наявність умов для проведення заявлених видів діяльності з використання ДІВ, стан радіаційної безпеки визнано в цілому задовільним, встановлено можливість переоформлення та внесення змін до ліцензій.