???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Наглядова діяльність» Державні регіональні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки» Північно-західною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки за період з 08 травня по 27 травня 2019 року проведено 3 планові інспекційні перевірки та 2 позапланові інспекційні перевірки версія для друку
Північно-західною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки за період з 08 травня по 27 травня 2019 року проведено 3 планові інспекційні перевірки та 2 позапланові інспекційні перевірки

Північно-західною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки за період з 08 травня по 27 травня 2019 року проведено 3 планові інспекційні перевірки та 2 позапланові інспекційні перевірки.

З метою перевірки дотримання вимог безпеки при провадженні діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, встановлених діючими нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки та умовами ліцензії, відповідно до «Річного плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік», затвердженого наказом Держатомрегулювання від 28.11.2018 № 483, проведено планові інспекційні перевірки:

     КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОЛОЧИСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (Хмельницька область), яке проваджує діяльність з використання ДІВ – пристроїв, що генерують іонізуюче випромінювання, у діагностичній радіології.

При здійсненні перевірки встановлено необхідність: подання у встановленому порядку до Держатомрегулювання заяви та пакету документів для переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ в зв’язку з реорганізацією установи; проведення чергової перевірки радіаційного виходу рентгенівських апаратів за допомогою прямих вимірювань (контроль дозоформуючих параметрів); проведення чергового контролю ефективності індивідуальних засобів радіаційного захисту; проходження персоналом категорії А (5 осіб) навчання з питань радіаційної безпеки. Керівнику надано припис щодо усунення виявлених недоліків із визначенням відповідних термінів виконання. Стан радіаційної безпеки визнано задовільним;

     КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ШУМСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКА РАЙОННА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ» (Тернопільська область), що проваджує діяльність з використання ДІВ – пристроїв, які генерують іонізуюче випромінювання, у діагностичній радіології.

За результатами інспекційної перевірки об’єкту використання ДІВ встановлено, що ліцензіат належним чином дотримується вимог діючих Законів України у сфері використання ядерної енергії, норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки та умов ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ. Стан радіаційної безпеки визнано задовільним;

     КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КАМІНЬ-КАШИРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» КАМІНЬ-КАШИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Волинська область), що проваджує діяльність з використання ДІВ – пристроїв, які генерують іонізуюче випромінювання, у діагностичній радіології.

При здійсненні перевірки встановлено необхідність забезпечення: актуалізації Положення про визначення доз опромінення пацієнтів при застосуванні ДІВ у діагностичних цілях та Настанови щодо системи управління (настанови з якості) діяльністю з використання ДІВ в частині радіаційної безпеки при проведенні діагностичних процедур до положень «Загальних правил радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині», затверджених спільним наказом Держатомрегулювання та МОЗ України від 16.02.2017 № 51/151, зареєстрованих в Мін’юсті України 18.05.2017 за № 636/30504; перевірки кратності повітрообміну в кімнатах управління та фотолабораторії, як флюорографічного, так і рентген-діагностичних кабінетів; отримання Санітарних паспортів на роботу з ДІВ.

Керівнику надано припис щодо усунення виявлених недоліків із визначенням відповідних термінів виконання. Стан радіаційної безпеки визнано задовільним.

Відповідно до абзацу тринадцятого пункту 10 Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 № 824 проведено позапланові інспекційні перевірки:

     ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ» (Волинська область), що проваджує діяльність з використання ДІВ – пристроїв, які генерують іонізуюче випромінювання, при проведені неруйнівного контролю (промислова радіографія).

При здійсненні перевірки встановлено необхідність забезпечення: отримання ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ. Відповідно до абзацу другого частини першої статті 17-1 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» на суб’єкта діяльності у сфері використання ядерної енергії складено протокол;

     ЛУКІВСЬКОЇ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЛІКАРНІ ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ОБ‘ЄДНАННЯ (Волинська область), що проваджує діяльність з використання ДІВ – пристроїв, які генерують іонізуюче випромінювання, у діагностичній радіології.

При здійсненні перевірки встановлено необхідність забезпечення: отримання ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ. Відповідно до абзацу другого частини першої статті 17-1 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» на суб’єкта діяльності у сфері використання ядерної енергії складено протокол. За невиконання вимог пункту 1 припису № 34-14/34 від 15.06.2018 на керівника установи складено адміністративний протокол за статтею 188-18 КУпАП.

Протягом звітного періоду заступником Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України хабаровим В.В. було розглянуто 1 справу про адміністративне правопорушення у сфері ядерної та радіаційної безпеки та винесено постанову про накладення адміністративного стягнення за статтею 188-18 КУпАП на керівника ЛУКІВСЬКОЇ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЛІКАРНІ ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ОБ‘ЄДНАННЯ (Волинська область).