???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Новини» Міжнародне співробітництво» 5-9 лютого 2007 року, Відень (Австрія), Головний офіс Міжнародного Агентства з Атомної Енергії (МАГАТЕ) версія для друку
5-9 лютого 2007 року, Відень (Австрія), Головний офіс Міжнародного Агентства з Атомної Енергії (МАГАТЕ)

Заступник начальника Управління безпеки поводження з радіоактивними відходами та зняття з експлуатації Держатомрегулювання України  Т.Кілочицька взяла участь у технічній нараді МАГАТЕ, предметом якої був розгляд, обговорення та перспективи подальшої розробки проекту доповіді з безпеки "Облік, зберігання та передача майбутнім поколінням інформації щодо безпеки установок для захоронення радіоактивних відходів".

Проект доповіді з безпеки («Identification,  preservation and transfer to future generations of information important to the safety of radioactive waste disposal facilities» був заздалегідь направлений учасникам  технічної наради, до якої були залучені представники різних країн світу, для яких є актуальними питання обліку та зберігання інформації, пов´язаної з безпекою сховищ радіоактивних відходів (далі РАВ), а саме: Австралії, Республіки Білорусь, Канади, Бельгії, Хорватії, Німеччини, Фінляндії, Малайзії, Таїланду, Литви, Китаю, Чилі, Індонезії, Південної Кореї, Японії, Угорщини,  України  Пакистану, Португалії, Російської Федерації, Словаччини, Словенії, Швеції. Головував на технічній нараді п. МакКарті Ґейвен (McCarthy Gavan) директор Австралійського центру науки та технології спадщини при Мельбурнському університеті.

Програмою технічної наради  були передбачені презентація та обговорення доповідей спеціалістів та експертів, залучених МАГАТЕ, у т.ч.  відповідальних  за розробку проекту вищевказаної доповіді з безпеки Тошихіро Баннаї, а також Майкла Лараї та Філа Меткалфа, обговорення існуючого досвіду представниками країн, що брали участь в цій робочій зустрічі та  робота в групах з метою детального опрацювання, дискутування та вироблення пропозицій (зауважень) до проекту доповіді МАГАТЕ.

Так, п. Тошихіро Баннаї (Японія) було представлено стислий зміст проекту доповіді з безпеки «Збереження та передача майбутнім поколінням інформації, важливої для безпеки сховищ для захоронення РАВ». Було відмічено, серед іншого,  що у різних країнах існують свої підходи щодо збору, колекціонування та зберігання інформації в сфері поводження з РАВ, які визначаються рівнем економічного розвитку країни та, зазвичай, обсягами використання ядерної енергії в країні. Так, деякі з розвинених країн вже зараз мають  окрім спеціалізованих архівів, де зберігаються відомості на паперових носіях, також і електронні бази даних, так звані «електронні архіви». Однак, спільною рисою для всіх країн є те, що діяльність, спрямована на збереження інформації, є невід´ємною частиною діяльності щодо безпеки  поводження з РАВ.

Доповідачами була підкреслена виключно важлива роль «Об´єднаної Конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим ядерним паливом та РАВ», яка дозволила МАТАТЕ створити, поповнювати та зберігати своєрідну базу даних, відомості до якої регулярно надаються країнами учасницями. Окрім цього, неабияке значення має також база даних, створена МАГАТЕ, «TheNet-Enabled Waste Management Database» - NEWMDB. Зазначена база даних щорічно поповнюється відомостями від країн-учасниць «Об´єднаної Конвенції», які стосуються кількісних та якісних характеристик РАВ, що зберігаються та захоронені, установок по переробці РАВ, законодавчо-правових та нормативно-технічних документів по поводженню з РАВ.

Особливої уваги заслуговували питання щодо довготривалого зберігання інформації в контексті забезпечення збереження відомостей, наприклад необхідність відбору («селекції») засобів для зберігання інформації з метою забезпечення доступності інформації, важливої для безпеки сховищ для захоронення РАВ, для наступних поколінь, та яким чином забезпечити доступність цієї інформації для майбутніх поколінь. Учасники наради погодились, що наявні на поточний момент паперові та електронні носії інформації не забезпечують у повній мірі зберігання інформації у довготерміновій перспективі. Єдиною країною, яка розробила та запропонувала учасникам наради технологію для довготривалого зберігання інформації разом з відповідними технічними засобами, була Японія. Фахівцями цієї країни був представлений підхід, який передбачав використання так званих «silicon carbide plates» - пластинок, виготовлених з карбіду кремнію. На цю пластинку з допомогою лазерної технології наноситься  (копіюється) необхідний текст, після чого пластинки можуть зберігатися щонайменше 1000 років не вимагаючи створення спеціальних умов (наприклад, спеціального температурно-вологісного режиму тощо). Пластинка з карбіду кремнію має розміри 10×10 см, товщину 1 мм, на 42 таких пластинки можна скопіювати 500 сторінок тексту, розміщеного у форматі А-4. Можливість довготривалого зберігання таких пластинок досягається за рахунок їх фізичних та хімічних характеристик - стійкості до різноманітних факторів впливу - вологи, перепадів температур, руйнування внаслідок падіння або пожежі, дії світла тощо.   

Представником  Держатомрегулювання України була представлена учасникам наради  презентація  щодо  існуючого в Україні порядку організації та здійснення державних інвентаризацій РАВ та сховищ РАВ, ведення Державного реєстру РАВ та Державного кадастру сховищ РАВ, враховуючи перспективи щодо вдосконалення існуючої в Україні системи державного обліку РАВ та місць їх  зберігання і захоронення. При цьому була продемонстрована проблематика поводження з РАВ в Україні, обумовлена великою кількістю РАВ «чорнобильського походження», щодо яких ми не маємо повної та адекватної інформації по їх кількісному та якісному складу. При цьому була підкреслена виключна важливість створення та підтримка  системи накопичення інформації щодо  поводженням з РАВ у країні.