???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Наглядова діяльність» Державні регіональні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки» Центральною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) за період з 29 січня по 26 лютого 2019 року проведено 4 інспекційних обстеження та 5 планових інспекційних перевірок версія для друку
Центральною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) за період з 29 січня по 26 лютого 2019 року проведено 4 інспекційних обстеження та 5 планових інспекційних перевірок

Центральною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) за період з 29 січня по 26 лютого 2019 року проведено 4 інспекційних обстеження та 5 планових інспекційних перевірок.

Проведені інспекційні обстеження:

-          ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ІНВАЛІДНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ (Дніпропетровська область, м. Дніпро), яка використовує пристрої, що генерують іонізуюче випромінювання, у діагностичній радіології;

-           КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (Кіровоградська область, м. Кропивницький), яке використовує: відкриті ДІВ у ядерній медицині; закриті ДІВ у променевій терапії; пристрої, що генерують іонізуюче випромінювання, у променевій терапії та діагностичній радіології.

За результатами інспекційного обстеження встановлено: не отримано висновок державної експертизи з радіаційної безпеки у зв’язку із введенням в експлуатацію рентгенодіагностичного комплексу OPERA T 30cs, що потребує переоцінки рівня безпеки; не складено та не погоджено у встановленому порядку додатковий перелік посад працівників, робота на яких потребує допусків до виконання особливих робіт, у зв’язку із зміною назви медичного закладу. Керівнику підприємства надано акт з приписом щодо усунення виявленого порушення з визначеним терміном виконання.

За порушення норм і правил ядерної та радіаційної безпеки відповідальну посадову особу притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 95 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

-                    ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВО «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» (Дніпропетровська область, м. Дніпро), який використовує пристрої, що генерують іонізуюче випромінювання, у промисловій радіографії;

-                    КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (Дніпропетровська область,
м. Дніпро), який використовує
пристрої, що генерують іонізуюче випромінювання.

За результатами інспекційних обстежень встановлено наявність умов для проведення заявлених видів діяльності з використання ДІВ, надані позитивні висновки про можливість внести зміни до ліцензій.

Проведені планові інспекційні перевірки:

-           КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КРИВОРІЗЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг), який використовує відкриті ДІВ у ядерній медицині; закриті ДІВ у променевій терапії; пристрої, що генерують іонізуюче випромінювання, у променевій терапії та діагностичній радіології. За результатами перевірки встановлено: не забезпечене технічне обслуговування рентгенодіагностичних апаратів; не забезпечене технічне обслуговування, налагодження, ремонт рентген-терапевтичних апаратів підприємством, яке має ліцензію на здійснення діяльності з використання ДІВ в частині виконання таких робіт;

-           КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» (Кіровоградська область, м. Кропивницький), який використовує пристрої, що генерують іонізуюче випромінювання, у діагностичній радіології. За результатами перевірки встановлено: настанова щодо системи управління (настанова з якості) діяльності з використання ДІВ не відповідає додатку до пункту 3.3 Вимог до системи управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Держатомрегулювання від 03.10.2008 № 166;

-                    ДЕРЖАВНЕОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» (Дніпропетровська область, м. Дніпро), який використовує закриті ДІВ у повірочних приладах та обладнанні. За результатами перевірки встановлено: відсутній наказ про переоформлення допуску до виконання особливих робіт 1 категорії керівнику підприємства у зв’язку із закінченням строку дії попереднього допуску; не забезпечено складання та погодження додаткового переліку посад працівників, робота на яких потребує допусків до виконання особливих робіт, у зв’язку зі зміною структури підприємства;

-         МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ – МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1 М. ОЛЕКСАНДРІЇ (Кіровоградська область, м. Олександрія), який використовує пристрої, що генерують іонізуюче випромінювання, у діагностичній радіології.

За результатами перевірки встановлено: настанова щодо системи управління (настанова з якості) діяльності з використання ДІВ не відповідає додатку до пункту 3.3 Вимог до системи управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Держатомрегулювання від 03.10.2008 № 166;

-         КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 5» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг), який використовує пристрої, що генерують іонізуюче випромінювання, у діагностичній радіології. За результатами перевірки встановлено: не забезпечене технічне обслуговування пересувного рентгенівського апарату ZAR 33|1 та системи рентгенівської мобільної ІМАХ.

Керівникам підприємств та установ надані акти з приписами щодо усунення виявлених порушень з визначенням відповідних термінів виконання.