???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Наглядова діяльність» Державні регіональні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки» Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) Держатомрегулювання у січні 2019 року проведено 6 планових інспекцій та 1 інспекційне обстеження версія для друку
Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) Держатомрегулювання у січні 2019 року проведено 6 планових інспекцій та 1 інспекційне обстеження

Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) Держатомрегулювання у січні 2019 року проведено 6 планових інспекцій та 1 інспекційне обстеження.

З метою перевірки дотримання вимог ядерного законодавства, норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки при поводженні з джерелами іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ) державними інспекторами Східної інспекції Держатомрегулювання було проведено інспекції:

- ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТА ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА (м. Харків), який  здійснює діяльність з використання ДІВ (придбання, експлуатація та зберігання ДІВ, призначених для використання) при проведенні навчальних та науково-дослідних робіт на факультетах університету;

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 10» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (м. Харків), БОРІВСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ БОРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Харківська обл., Борівський р-н, смт Борова), КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 14» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (м. Харків),  НЕДРИГАЙЛІВСЬКОЇ  ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ (Сумська обл., Недригайлівський р-н, смт Недригайлів), КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (м. Харків), які здійснюють діяльність з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів.

За результатами планової інспекції КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 10» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (м. Харків) встановлено, що підприємством  не внесено зміни до ліцензії на право провадження діяльності з ДІВ, у зв’язку із реорганізацією Ліцензіата,  санітарний паспорт на право роботи з ДІВ (апарат рентгенографічний 12Ф9 Україна), з простроченим терміном дії, відсутній документ, який підтверджує чергову перевірку знань з питань радіаційної безпеки у особи, відповідальної за радіаційний контроль.

В  БОРІВСЬКІЙ ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАЙОННІЙ ЛІКАРНІ БОРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Харківська обл., Борівський р-н, смт Борова) інструктивно-розпорядча документація з радіаційної безпеки (Інструкція з радіаційної безпеки, Інструкція щодо дій персоналу у випадку радіаційної аварії, Положення про особу, яка відповідальна за радіаційну безпеку, Програма забезпечення радіаційної безпеки, Контрольні рівні) не погоджена в установленому порядку, а також з простроченим терміном дії та відсутні  відповідно документи, що підтверджують проведення контролю досліджень радіаційного виходу рентгенівського устаткування, за допомогою прямих вимірювань та документи, що підтверджують проведення контролю захисних властивостей індивідуальних засобів захисту персоналу і пацієнтів.

В процесі проведення планових інспекцій КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 10» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (м. Харків), БОРІВСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ БОРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Харківська обл., Борівський р-н, смт Борова) та КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (м. Харків),  встановлено що в установах щорічні договори на профілактичне технічне обслуговування рентгенодіагностичного обладнання відсутні.

Керівництву зазначених підприємств та організацій надані приписи щодо усунення виявлених порушень та недоліків з визначенням відповідних термінів виконання.

За результатами планових перевірок ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТА ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА (м. Харків), КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 14» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (м. Харків),  НЕДРИГАЙЛІВСЬКОЇ  ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ (Сумська обл., Недригайлівський р-н, смт Недригайлів) порушень не виявлено та складено акти.

У зв'язку з наданням документів на оформлення ліцензій у сфері використання ядерної енергії проведено інспекційне обстеження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮКС РЕЙ» (м. Харків), що подало заяву на переоформлення та внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання (отримання (придбання) та передача (збут) з метою постачання, зберігання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування) ДІВ, у зв’язку із наміром поширити дію ліцензії на додаткові джерела іонізуючого випромінювання, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, зміною місця провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії.

За результатами обстеження встановлено наявність умов для проведення заявленого  виду діяльності з використання ДІВ, стан радіаційної безпеки визнано задовільним, встановлено можливість переоформлення та внесення змін до ліцензії.