???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Наглядова діяльність» Державні регіональні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки» Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) Держатомрегулювання у грудні 2018 року проведено 9 планових інспекцій та 3 інспекційних обстеження версія для друку
Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) Держатомрегулювання у грудні 2018 року проведено 9 планових інспекцій та 3 інспекційних обстеження

Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) Держатомрегулювання у грудні 2018 року проведено 9 планових інспекцій та 3 інспекційних обстеження.

З метою перевірки дотримання вимог ядерного законодавства, норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки при поводженні з джерелами іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ) державними інспекторами Східної інспекції Держатомрегулювання було проведено інспекції:

 Обласного комунального закладу Сумського обласного клінічного онкологічного диспансеру (м. Суми), який здійснює діяльність з використання (отримання (придбання), експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні променевої терапії онкологічних захворювань (гамма та рентгенотерапії), рентгенодіагностичних досліджень та комп’ютерної томографії;

 Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру Полтавської обласної ради (м. Полтава), який здійснює діяльність з використання (отримання (придбання), експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні променевої терапії онкологічних захворювань (гамма та рентгенотерапії), рентгенодіагностичних досліджень, комп’ютерної томографії, робіт з відкритими ДІВ по ІІ та ІІІ класу робіт в ядерній медицині;

  Товариства з обмеженою відповідальністю «ТУТКОВСЬКИЙ СВЕРДЛОВИННИЙ СЕРВІС» (Харківська обл., Балаклійський р-н, с. П’ятигірське), яке здійснює діяльність з використання (експлуатації та зберігання) та перевезення ДІВ при проведенні геофізичних досліджень в свердловинах на об’єктах Замовників на території України;

 ХАРКІВСЬКОЇ МИТНИЦІ ДФС (м. Харків), яка здійснює діяльність з використання ДІВ при митному контролі та митному оформленні товарів, предметів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МІЖОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (Харківська обл., Дергачівський р-н, смт. Пересічне), який здійснює діяльність з перевезення, переробки та тимчасового зберігання радіоактивних відходів;

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 30» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (м. Харків), яке здійснює діяльність з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів;

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИСПАНСЕР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ» (м. Харків), яке здійснює діяльність з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні фізіотерапевтичних процедур за допомогою радонових ванн та проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів;

ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ ІМ. С.П. ГРИГОР’ЄВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» (м. Харків), яка здійснює діяльність з використання ДІВ при проведенні науково-дослідних робіт з розробки нових методів променевої діагностики та променевої терапії онкологічних захворювань, а також експериментальних радіобіологічних досліджень, при виконанні метрологічної повірки дозиметричних приладів та виконання науково-експериментальних робіт;

ІНСТИТУТУ СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (м. Харків), який здійснює діяльність з використання ДІВ при контролі якості сцинтиляційних детекторів та блоків детектування, оцінці параметрів детекторів до спектрометричних приладів, досліджень детекторів на радіаційну стійкість.

За результатами планової інспекції Обласного комунального закладу Сумського обласного клінічного онкологічного диспансеру (м. Суми) встановлено, що закладом не внесено зміни до ліцензії на право провадження діяльності з ДІВ, у зв’язку з отриманням системи мамографічної VIOLA, не забезпечено державну реєстрацію зазначеної системи у Реєстровому центрі Державного регістру ДІВ (м. Харків), а категорія допуску особи, відповідальної за оформлення і введення допуску до особливих робіт, потребує підвищення до ІІ категорії.

В КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 30» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (м. Харків) не переоформлено та не внесено зміни до ліцензії на право провадження діяльності з ДІВ, у зв’язку із реорганізацією Ліцензіата та отриманням системи рентгенівської діагностичної New Oriental 1000, санітарний паспорт на право роботи з ДІВ (комплексом рентгенівським діагностичним стаціонарним Рентген-40, зав. № 1690, 1989 року випуску) з простроченим терміном дії, зовнішнє вікно процедурної рентгенівського кабінету, в якому буде встановлено систему рентгенівську діагностичну New Oriental 1000, необхідно екранувати захисними віконницями заввишки 2 м від рівня підлоги, щорічний договір на профілактичне технічне обслуговування апарату рентгенівського цифрового дентального PAX-Uni3D відсутній.

В процесі проведення планової інспекції КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИСПАНСЕР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ» (м. Харків), (м. Харків) встановлено, що категорія допуску заступника директора диспансеру Орлової Л.К., на яку покладено виконання функцій керівництва диспансером та відповідальність за стан фізичного захисту, потребує підвищення до І категорії, документи, які підтверджують проходження навчання та перевірки знань з питань радіаційної безпеки 1-го члена комісії з перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу категорії «А», відсутні, та  документи, які підтверджують забезпечення контролю перевірки працездатності системи спецвентиляції, відсутні.

В ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ «ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ ІМ. С.П. ГРИГОР’ЄВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» (м. Харків), в зоні розташування «активних» палат відділення ядерної медицини (вікна в «активних» палатах) система зовнішнього відеоспостереження для забезпечення захисту населення від впливу іонізуючого випромінювання потребує поновлення, а протоколи контролю потужності доз випромінювання на робочих місцях персоналу, що працює з медичним рентгенівським обладнанням (окрім апарату рентгенівського діагностичного переносного 10Л6-01, пересувного рентгенапарату Arcadis Avantic VC 10A, комп‘ютерного томографу Toshiba Aquilion 64), та у суміжних приміщеннях, з простроченим терміном дії.

Керівництву зазначених підприємств та організацій надані приписи щодо усунення виявлених порушень та недоліків з визначенням відповідних термінів виконання.

За результатами планових перевірок Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру Полтавської обласної ради (м. Полтава), Товариства з обмеженою відповідальністю «ТУТКОВСЬКИЙ СВЕРДЛОВИННИЙ СЕРВІС» (Харківська обл., Балаклійський р-н, с. П’ятигірське), ХАРКІВСЬКОЇ МИТНИЦІ ДФС (м. Харків), ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МІЖОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (Харківська обл., Дергачівський р-н, смт. Пересічне), ІНСТИТУТУ СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (м. Харків) порушень не виявлено та складено акти.

 

У зв'язку з наданням документів на оформлення ліцензій у сфері використання ядерної енергії проведено інспекційні обстеження:

2-ОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М. ПОЛТАВИ (м. Полтава), що подала заяву на внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ  – пристроїв, що генерують рентгенівське випромінювання, у зв’язку із виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії, та наміром поширити дію ліцензії на додаткові джерела іонізуючого випромінювання, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії;

Сумського державного університету (м. Суми), який подав заяву на переоформлення та внесення змін до діючої ліцензії на право провадження діяльності з використання  (експлуатації та зберігання) ДІВ, у зв’язку із реорганізацією, зміною місцезнаходження (без зміни місця провадження діяльності), наміром поширити дію ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії, та виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та зміни умов ліцензії;

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «СУМСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 4» (м. Суми), яка подала заяву на внесення змін до діючої ліцензії на право провадження діяльності з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ, у зв’язку із виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії.

За результатами обстежень встановлено наявність умов для проведення заявлених видів діяльності з використання ДІВ, стан радіаційної безпеки визнано задовільним, встановлено можливість переоформлення та внесення змін до ліцензій.