???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Наглядова діяльність» Державні регіональні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки» Південною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) Держатомрегулювання у грудні 2018 року проведено 2 планових інспекції та 3 інспекційних обстеження версія для друку
Південною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) Держатомрегулювання у грудні 2018 року проведено 2 планових інспекції та 3 інспекційних обстеження

З метою перевірки дотримання вимог ядерного законодавства, норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки при поводженні з джерелами іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ) державними інспекторами Південної інспекції Держатомрегулювання було проведено інспекції:

- ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» (м. Одеса) МОЗ УКРАЇНИ» (м. Одеса), КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ "ДИТЯЧА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3" (м. Одеса), які здійснюють діяльність з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів.

 

За результатами інспекцій ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» (м. Одеса) МОЗ УКРАЇНИ», КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ "ДИТЯЧА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3" встановлено, що інструктивна документація з радіаційної безпеки потребує перегляду та погодження у встановленому порядку, своєчасно не проведено контроль досліджень характеристик рентгенодіагностичних апаратів та контроль захисних властивостей індивідуальних засобів захисту персоналу і пацієнтів.

Також ДЕРЖАВНИМ ЗАКЛАДОМ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» (м. Одеса) МОЗ УКРАЇНИ» не забезпечено навчання та перевірку знань з питань радіаційної безпеки у членів постійно-діючої комісії з перевірки знань з радіаційної безпеки, не укладено щорічний договір на технічне обслуговування ДІВ, а КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ "ДИТЯЧА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3" не внесені зміни до ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ, у зв’язку із придбанням додаткового ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії, не проведено державну реєстрацію придбаного ДІВ, не в повному обсязі  забезпечено проведення контролю потужності еквівалентної дози на робочих місцях персоналу, та у суміжних приміщеннях.

 

Керівництву зазначених закладу та установи надано приписи щодо усунення виявлених порушень та недоліків з визначенням відповідних термінів виконання.

 

У зв'язку з наданням документів на оформлення ліцензії у сфері використання ядерної енергії
проведено інспекційні обстеження:

 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ "МІСЬКА ЛІКАРНЯ №8" (м. Одеса), що подала заяву про внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних процедур пацієнтів, у зв’язку із наміром подовжити термін дії ліцензії, виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії;

ОДЕСЬКОЇ ФІЛІЇ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА „АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИЙ ПОРТІВ УКРАЇНИ” (м. Одеса), МИКОЛАЇВСЬКОЇ ФІЛІЇ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА „АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИЙ ПОРТІВ УКРАЇНИ” (м. Миколаїв), які є відокремленими підрозділами ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ", що подало заяву про внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних процедур пацієнтів, у зв’язку із наміром подовжити термін дії ліцензії.

 

За результатами інспекційних обстежень встановлено наявність умов для проведення заявленого виду діяльності з використання ДІВ, стан радіаційної безпеки визнано задовільним, встановлено можливість внесення змін до ліцензій.