???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Наглядова діяльність» Державні регіональні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки» Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) Держатомрегулювання у листопаді 2018 року проведено 7 планових інспекцій та 4 інспекційних обстеження версія для друку
Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) Держатомрегулювання у листопаді 2018 року проведено 7 планових інспекцій та 4 інспекційних обстеження

Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) Держатомрегулювання у листопаді 2018 року проведено 7 планових інспекцій та 4 інспекційних обстеження.

З метою перевірки дотримання вимог ядерного законодавства, норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки при поводженні з джерелами іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ) державними інспекторами Східної інспекції Держатомрегулювання було проведено інспекції:

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШЛЮМБЕРЖЕ СЕРВІСЕЗ Україна» (м. Полтава), яке здійснює діяльність з використання (експлуатації, зберігання, отриманні (придбанні) та передачі (збуту), технічного обслуговування та проведенні перевірки на герметичність) ДІВ при проведенні геофізичних досліджень в свердловинах на об’єктах Замовників на території України;

- ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» (м. Полтава), яке здійснює діяльність з використання (експлуатації та зберігання) та перевезення ДІВ при проведенні геофізичних досліджень в свердловинах;

- Державного підприємства «Сумський державний науково-дослідний інститут мінеральних добрив і пігментів»  (м. Суми), яке здійснює діяльність з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ - пристроїв, що генерують рентгенівське випромінювання при проведенні рентгеноструктурного аналізу хімічних речовин;

- ОбласнОГО комунальнОГО підприємствА «Аеропорт Суми» (м. Суми), яке здійснює діяльність з використання (зберігання) ДІВ – пристроїв, що генерують рентгенівське випромінювання для догляду багажу;

- Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (Полтавська обл., м. Горішні Плавні), яке здійснює діяльність з використання ДІВ закритого типу в радіоізотопних приладах технологічного контролю у структурних підрозділах комбінату та пристроїв, що генерують рентгенівське випромінювання при проведенні рентгенодіагностичних досліджень пацієнтів;

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 23» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (м. Харків), КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ВАЛКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (Харківська обл, м. Валки), які здійснюють діяльність з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів.

За результатами планової інспекції ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШЛЮМБЕРЖЕ СЕРВІСЕЗ Україна» (м. Полтава) встановлено, що товариством не переоформлено ліцензію на право провадження діяльності з ДІВ, у зв’язку зі зміною місця провадження діяльності.

В Приватному акціонерному товаристві «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (Полтавська обл., м. Горішні Плавні) акт визначення рівня фізичного захисту ДІВ та перелік посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт, потребують перегляду та погодження у встановленому законодавством порядку.

В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ВАЛКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (Харківська обл, м. Валки) не забезпечено державну реєстрацію комплексу мамографічного цифрового СИМА у Реєстровому центрі Державного регістру ДІВ (м. Харків).

В процесі проведення планової інспекції КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 23» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (м. Харків) встановлено, що підприємством не переоформлено ліцензію на право провадження діяльності з використання ДІВ,  у зв’язку із реорганізацією Ліцензіата. Документи, які підтверджують проходження чергової перевірки знань з питань радіаційної безпеки у членів постійно-діючої комісії з перевірки знань з питань радіаційної безпеки, в тому числі осіб, відповідальних за радіаційну безпеку та радіаційний контроль, та персоналу категорії «А», відсутні, а також, протоколи контролю потужності еквівалентної дози на робочих місцях персоналу, що працює з рентгенівським обладнанням, та у суміжних приміщеннях, документи, що підтверджують проведення досліджень характеристик рентгенодіагностичних апаратів та документи  що підтверджують проведення контролю захисних властивостей індивідуальних засобів захисту персоналу і пацієнтів, з простроченим терміном дії.

Керівництву зазначених підприємств та організацій надані приписи щодо усунення виявлених порушень та недоліків з визначенням відповідних термінів виконання.

За результатами планових перевірок ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» (м. Полтава), Державного підприємства «Сумський державний науково-дослідний інститут мінеральних добрив і пігментів»  (м. Суми), ОбласнОГО комунальнОГО підприємствА «Аеропорт Суми» (м. Суми) порушень не виявлено та складено акти.

 

У зв'язку з наданням документів на оформлення ліцензій у сфері використання ядерної енергії проведено інспекційні обстеження:

- ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ ЗГОДИ ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА
(м. Харків), який подав заяву на отримання ліцензії на право провадження діяльності з використання (отримання (придбання) та передачі (збуту) з метою постачання, зберігання) ДІВ – пристроїв, що генерують рентгенівське випромінювання, медичного призначення.

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ № 18» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (м. Харків), що подало заяву на переоформлення та внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенодіагностичних досліджень пацієнтів, у зв’язку із реорганізацією ліцензіата, наміром поширити дію ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії, та виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та зміни умов ліцензії;

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО МЕДИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІІ РІВНЯ» (Полтавська обл., м. Кременчук), що подало заяву на переоформлення та внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенодіагностичних досліджень пацієнтів, у зв’язку із реорганізацією, зміною місцезнаходження (без зміни місця провадження діяльності), наміром поширити дію ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії, та виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та зміни умов ліцензії;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕНТ ПРО» (м. Харків), що подало заяву на переоформлення та внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання (технічного обслуговування, ремонту, налагоджування, введення та виведення з експлуатації, монтажу та демонтажу, зберігання, придбання та збуту з метою постачання) ДІВ – пристроїв, що генерують рентгенівське випромінювання, у зв’язку із зміною місця провадження діяльності з використання ДІВ, наміром подовжити строк дії ліцензії, виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії, наміром поширити дію ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з якими встановлені умовами ліцензії.

За результатами обстежень встановлено наявність умов для проведення заявлених видів діяльності з використання ДІВ, стан радіаційної безпеки визнано задовільним, встановлено можливість отримання, переоформлення та внесення змін до ліцензій.