???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Нормативно-правові акти» Регуляторні акти Держатомрегулювання» Повідомлення» Проект наказу «Про затвердження Вимог до структури та змісту звіту з аналізу безпеки поверхневих та приповерхневих сховищ для захоронення радіоактивних відходів» версія для друку
Проект наказу «Про затвердження Вимог до структури та змісту звіту з аналізу безпеки поверхневих та приповерхневих сховищ для захоронення радіоактивних відходів»

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

про оприлюднення проекту наказу «Про затвердження Вимог до структури та змісту звіту з аналізу безпеки поверхневих та приповерхневих сховищ для захоронення радіоактивних відходів»

 

Держатомрегулюванням відповідно до статті 12 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», підпунктів 7, 16 пункту 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 363, розроблено проект наказу «Про затвердження Вимог до структури та змісту звіту з аналізу безпеки поверхневих та приповерхневих сховищ для захоронення радіоактивних відходів» (далі – проект НПА)

Проект НПА розроблено з метою встановлення вимог до структури та змісту звіту з аналізу безпеки поверхневих та приповерхневих сховищ для захоронення радіоактивних відходів (далі – РАВ). Звіт з аналізу безпеки надається експлуатуючою організацією сховища до Держатомрегулювання у складі комплекту документів для отримання дозвільних документів на етапах життєвого циклу сховища для захоронення РАВ (будівництво, експлуатація, закриття). Загальною метою безпеки при захороненні РАВ є захист теперішніх та майбутніх поколінь людей і навколишнього природного середовища від негативного радіаційного впливу РАВ відповідно до принципу оптимізації радіаційного захисту.

На сьогоднішній день діючі Вимоги щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки приповерхневих сховищ радіоактивних відходів, затверджені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 02 жовтня 2000 року № 154, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2000 року за № 758/4979, потребують актуалізації та приведення їх до діючих норм і правил національного законодавства та у відповідність до міжнародних норм у сфері використання ядерної енергії. Розробленим проектом НПА зазначені Вимоги визнаються такими, що втратили чинність.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу «Про затвердження Вимог до структури та змісту звіту з аналізу безпеки поверхневих та приповерхневих сховищ для захоронення радіоактивних відходів» приймаються до 07 грудня 2018 р. за адресою: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11; тел. 277-12-09 або на електронну пошту: shashko@hq.snrc.gov.ua.

Регуляторний акт, аналіз регуляторного впливу та пояснювальна записка розміщені на веб-сайті Держатомрегулювання у розділі "Нормативні акти", підрозділі "Регуляторні акти Держатомрегулювання", "Проекти регуляторних актів".

 

Проект наказу

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу