???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Нормативно-правові акти» Регуляторні акти Держатомрегулювання» Повідомлення» Проект наказу «Про затвердження Вимог до структури та змісту звіту з аналізу безпеки об’єктів, призначених для переробки радіоактивних відходів» версія для друку
Проект наказу «Про затвердження Вимог до структури та змісту звіту з аналізу безпеки об’єктів, призначених для переробки радіоактивних відходів»

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

про оприлюднення проекту наказу «Про затвердження Вимог до структури та змісту звіту з аналізу безпеки об’єктів, призначених для переробки радіоактивних відходів»

 

Проект наказу «Про затвердження Вимог до структури та змісту звіту з аналізу безпеки об’єктів, призначених для переробки радіоактивних відходів» (далі – проект наказу) підготовлено Держатомрегулюванням відповідно до:

-   частини четвертої статті 12 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»;

-   підпунктів 7, 16 пункту 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 363.   

Основною метою розробки проекту наказу є встановлення вимог до структури та змісту звіту з аналізу безпеки об’єктів, призначених для переробки радіоактивних відходів, які розробляються суб’єктами діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами та експлуатуючими організаціями, які здійснюють діяльність на етапах життєвого циклу ядерних установок, для подання до Держатомрегулювання у складі ліцензійних документів, виконання державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, узгодження та затвердження тощо.

Досягнення зазначеної мети здійснюється шляхом:

- перегляду вимог до структури та змісту звіту з аналізу безпеки  установки для переробки радіоактивних відходів, які встановлені в нормативно-правовому акті «Вимоги щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки установки для переробки радіоактивних відходів», затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 26 січня 2001 року № 11, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2001 року за № 137/5328;

- врахування положень документів МАГАТЕ та референтних рівнів WENRA щодо безпеки для об’єктів, призначених для переробки радіоактивних відходів.

 

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 7 грудня 2018 року за адресою: вул. Арсенальна 9/11, м. Київ, 01011, тел. 277-12-09, або на електронну пошту: datsenko@hq.snrc.gov.ua .

 

Проект наказу

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу