???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Наглядова діяльність» Державні регіональні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки» Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання у червні 2018 року проведено 3 планових інспекції та 2 інспекційних обстеження версія для друку
Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання у червні 2018 року проведено 3 планових інспекції та 2 інспекційних обстеження

Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) Держатомрегулювання у червні 2018 року проведено 3 планових інспекції та 2 інспекційних обстеження.

 

З метою перевірки дотримання вимог ядерного законодавства, норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки при поводженні з джерелами іонізуючого випромінювання (далі-ДІВ) державними інспекторами Східної інспекції Держатомрегулювання було проведено інспекції:

 

- КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 12» (м. Харків), ЗІНЬКІВСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  (Полтавська обл., Зіньківській  р-н, м. Зіньків), які здійснюють діяльність з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів;

- ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА (м. Харків), який  здійснює діяльність з використання ДІВ (придбання, експлуатація та зберігання ДІВ, призначених для використання) при проведенні навчальних та науково-дослідних робіт на факультетах університету.

 

За результатами планової інспекції КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА № 12»  встановлено, що в поліклініці документи, які підтверджують чергову щорічну перевірку знань з питань радіаційної безпеки у особи, відповідальної за радіаційну безпеку та радіаційний контроль, та персоналу категорії «А», відсутні.

За результатами планової інспекції ЗІНЬКІВСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ встановлено, що в лікарні відсутній щорічний договір на технічне обслуговування рентгенівського обладнання.

Керівництву зазначених закладу та установи надано приписи щодо усунення виявлених порушень та недоліків з визначенням відповідних термінів виконання.

 

За результатом планової перевірки ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА  порушень не виявлено та складено акт.

 

У зв'язку з наданням документів на оформлення ліцензій у сфері використання ядерної енергії проведено інспекційні обстеження:

 

- КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я РАЙОННОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ «ДЕРГАЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (Харківська обл., Дергачівський р-н, м. Дергачі), що подав заяву на внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів, у зв’язку із наміром поширити дію ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, та виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії, набранням чинності новими нормативно-правовими актами з радіаційної безпеки.

- НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ «ХАРКІВСЬКИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» (м. Харків), що подав заяву на внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ при проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень, дослідно-конструкторських, проектно-технологічних  робіт в галузі атомної науки і техніки та інших робіт, у зв’язку із виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії.

За результатами обстежень встановлено наявність умов для проведення заявлених видів діяльності з використання ДІВ, стан радіаційної безпеки визнано задовільним, встановлено можливість внесення змін до ліцензій.