???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Наглядова діяльність» Державні регіональні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки» Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки у травня 2018 року проведено 3 планові інспекції, 1 непланову інспекцію та 10 інспекційних обстежень версія для друку
Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки у травня 2018 року проведено 3 планові інспекції, 1 непланову інспекцію та 10 інспекційних обстежень

Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) Держатомрегулювання у травня 2018 року проведено 3 планові інспекції, 1 непланову інспекцію та 10 інспекційних обстежень.

 

З метою перевірки дотримання вимог ядерного законодавства, норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки при поводженні з джерелами іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ) державними інспекторами Східної інспекції Держатомрегулювання було проведено інспекції:

 

- ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИКО-САНІТАРНА ЧАСТИНА № 13 МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» (м. Харків), КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ (Полтавська обл., Козельщинський р-н, смт Козельщина), Товариства з обмеженою відповідальністю «Медико-санітарна частина «Нафтохімік» (Полтавська обл., м. Кременчук), ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «СУМСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№ 116)” (м. Суми), які здійснюють діяльність з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів.

 

За результатами планової інспекції ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИКО-САНІТАРНА ЧАСТИНА № 13 МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»  встановлено, що переглянута інструктивна документація з радіаційної безпеки (Інструкція з радіаційної безпеки, Положення про особу, яка відповідальна за радіаційний контроль, Інструкція щодо дій персоналу у випадку радіаційної аварії, Програма радіаційного контролю, Контрольні рівні радіаційної безпеки) не погоджена у встановленому порядку. Окрім того, акти вимірювання досліджень характеристик рентгенівського обладнання та акти контролю ефективності засобів індивідуального радіаційного захисту пацієнтів (фартухи, захисні пластини) від рентгенівського випромінювання в закладі, з простроченим терміном дії.

За результатами планової інспекції КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ  встановлено, що в лікарні відсутній щорічний договір на технічне обслуговування рентгенівського обладнання.

В процесі проведення непланової інспекції ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «СУМСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№ 116)” встановлено порушення норм та правил з радіаційної безпеки, а саме, ліцензія на право провадження діяльності з використання ДІВ відсутня. Також в установі санітарний паспорт на право роботи з ДІВ, з простроченим терміном дії, державну реєстрацію ДІВ в Реєстровому центрі Державного регістру ДІВ (м. Харків) не забезпечено, інструктивно-розпорядча документація з радіаційної безпеки потребує доопрацювання та погодження у встановленому порядку, навчання та перевірку знань з питань радіаційної безпеки у осіб, відповідальних за радіаційну безпеку та радіаційний контроль, та персоналу категорії «А» не забезпечено, система управління якістю при поводженні з ДІВ потребує доопрацювання у відповідності до Вимог до системи управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням ДІВ, затверджених наказом Держатомрегулювання від 03.10.2008 № 166, зареєстрованих в Мін’юсті 29.10.2008 за № 1054/15745, проведення радіаційного контролю, у тому числі, індивідуального дозиметричного контролю, не забезпечено, проведення досліджень характеристик ДІВ не забезпечено, щорічний договір на технічне обслуговування ДІВ відсутній. За виявлене правопорушення притягнуто до адміністративної відповідальності 1 посадову особу за статтею 95 КУпАП.

 

Керівництву зазначених закладів та установ надано приписи щодо усунення виявлених порушень та недоліків з визначенням відповідних термінів виконання.

 

За результатом планової перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Медико-санітарна частина «Нафтохімік»  порушень не виявлено та складено акт.

 

У зв'язку з наданням документів на оформлення ліцензій у сфері використання ядерної енергії проведено інспекційні обстеження:

 

- Фізичної особи - підприємця Кайдана Сергія Михайловича (Харківська обл.,Зміївський р-н, смт Зідьки), що подав заяву на отримання ліцензії на право провадження діяльності з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ – пристроїв, що генерують рентгенівське випромінювання, при проведенні досліджень у ветеринарній медицині.

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНДЕЙВЕР» (м. Полтава), що подав заяву на отримання ліцензії на право провадження діяльності з використання (придбання, збуту, експлуатації та зберігання) ДІВ - пристроїв, що генерують рентгенівське випромінювання, при проведенні рентгенівської дефектоскопії.

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Бестінвест» (м. Суми ), Фізичної особи - підприємця Нетікова Дмитра Олександровича (м. Харків), структурного підрозділу «Санаторій імені Миколи Гоголя» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (Полтавська обл., м. Миргород), що подали заяви на отримання ліцензії на право провадження діяльності з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ – пристроїв, що генерують рентгенівське випромінювання, при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів.

- структурного підрозділу - Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті № 1 Філії «Центр охорони здоров’я» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (м. Харків), що подав заяву на отримання ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ, а саме: експлуатації та зберігання ДІВ при проведенні фізіотерапевтичних процедур за допомогою радонових ванн, експлуатації та зберігання, технічного обслуговування та ремонту ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів, експлуатації та зберігання ДІВ при проведенні інтервенційних досліджень пацієнтів.

- структурного підрозділу – Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті № 2 Філії «Центр охорони здоров’я» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (м. Харків), що подав заяву на отримання ліцензії на право провадження діяльності з використання (експлуатації, зберігання, технічного обслуговування, налагоджування та ремонту) ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів.

- Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ДІАКОН» (м. Харків), що подало заяву на отримання ліцензії на право провадження діяльності з використання (технічного обслуговування, ремонту, монтажу та демонтажу, введення та виведення з експлуатації, налагоджування, придбання та збуту з метою постачання, зберігання) ДІВ – пристроїв, що генерують рентгенівське випромінювання медичного та промислового призначення.

- Комунального закладу охорони здоров’я «Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня» (м. Харків), Приватне підприємство «ФЛОРІС-С» (м. Суми), що подали заяви на внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів, у зв’язку із наміром поширити дію ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії, та виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії.

За результатами обстежень встановлено наявність умов для проведення заявлених видів діяльності з використання ДІВ, стан радіаційної безпеки визнано задовільним, встановлено можливість видачі та внесення змін до ліцензій.