???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Новини» Міжнародне співробітництво» Інформація Держатомрегулювання України версія для друку
Інформація Держатомрегулювання України

Розпорядженням Кабінету Міністрів України  № 161-р від 28.03.06 «Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України, Урядом Республіки Болгарія і Урядом Російської Федерації про перевезення ядерних матеріалів між Республікою Болгарія і Російською Федерацією через територію України» схвалено проект вищезазначеної Угоди та надано повноваження на її підписання Голові Державного комітету ядерного регулювання О.А.Миколайчук.

На початку березня ц.р. відповідні рішення були прийняті також Урядами Болгарії та Російської Федерації.

Цим актом Уряду України завершено внутрішньодержавний процес погодження проекту міжурядової Угоди відповідно до законодавства України і норм міжнародного права, якими, зокрема визначено, що перевезення небезпечних вантажів територією України у міжнародному сполученні здійснюється на підставі міжнародних договорів, згода на обов´язковість яких надана Верховною Радою України.

Після акту підписання уповноваженими представниками Урядів України, Республіки Болгарія та Російської Федерації та  ратифікації Верховною Радою України ця Угода буде частиною законодавства України та договірно-правовою основою для здійснення транзитних перевезень ядерних матеріалів між Республікою Болгарія і Російською Федерацією через територію України, включаючи питання регулювання безпеки перевезень, охорони спеціальних вантажів та розподілу відповідальності Сторін у разі виникнення  аварійних ситуацій.

Процес погодження зазначеної тристоронньої Угоди причетними міністерствами і відомствами трьох країн тривав на протязі чотирьох років, починаючи з 2002 року, коли внаслідок загострення ситуації в Придністров´ї застосування чотирьохсторонньої Угоди, підписаної у 1997 році за участю Республіки Молдови стало неможливим. Тоді ж у відповідь на звернення Уряду Республіки Болгарія Уряд України погодився у порядку виключення і після забезпечення виконання всіх вимог безпеки надавати дозволи на перевезення маршрутом, не передбаченим чотиристоронньою Угодою, до врегулювання конфлікту. Весь цей час транспортування ядерних матеріалів між Республікою Болгарія і Російською Федерацією через територію України здійснювалось на підставі разових дозволів, що видавались Держатомрегулювання України на виконання відповідних доручень Кабінету Міністрів України.

Таким чином, підписання цієї Угоди вводить питання транспортування ядерних матеріалів через територію України у належні правові рамки і припиняє сумнівну практику здійснення такої діяльності на підставі разових дозволів без гарантій розподілу відповідальності і будь-яких зобов´язань між учасниками перевезень.

Відповідно до підписаної Угоди Сторони керуються положеннями та принципами Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду, Конвенцією про фізичний захист ядерного матеріалу, Правилами безпечного перевезення радіоактивних матеріалів відповідно до стандартів безпеки МАГАТЕ, іншими міжнародними документами, що регулюють питання безпеки перевезень ядерних матеріалів.

Надійна і безпечна експлуатація будь-якої АЕС можлива лише за умови стабільного постачання свіжого та своєчасного вивезення відпрацьованого ядерного палива до визначених сховищ або установок з переробки. Аналогічні перевезення ядерних матеріалів забезпечують роботу всіх  українських АЕС, а також  виконуються для  АЕС Чехії, Словаччини, Угорщини на підставі діючих міжурядових Угод, укладених в період 1992-1998 років.

Україна, внаслідок свого географічного положення та існуючої транспортної інфраструктури має всі можливості для надання послуг з транзиту енергоносіїв для європейських країн. Перевезення спеціальних вантажів вважаються досить рентабельним видом діяльності за умови дотримання вимог і режимів безпеки, які саме і регулюються статтями відповідних міжурядових Угод. Зауважимо, що ядерні матеріали, у порівнянні з деякими високотоксичними хімічними сполуками, не є найбільш небезпечними з точки зору можливості потрапляння у навколишнє середовище, оскільки транспортуються у герметичних контейнерах спеціальної конструкції з відповідним технічним супроводом та охороною і за досить тривалий час не мали місце випадки будь-яких інцидентів або порушень.

Таким чином, схвалення проекту міжурядової Угоди та висловлення Урядом готовності щодо її підписання є свідченням можливості країни забезпечити безпеку транзитних перевезень та підтвердженням її спроможності брати участь у якості надійного прогнозованого партнера у регіональному економічному співробітництві в галузі енергетики та ядерної безпеки, відповідно до проголошених принципів добросусідства та взаємовигідного співробітництва з країнами Східної Європи та Російською Федерацією.

Не вважаючи доцільним коментувати повідомлення деяких ЗМІ стосовно саме цього рішення Уряду, підкреслюємо необхідність розуміння того,  що питання безпеки використання ядерних технологій в мирних цілях, включаючи поводження з радіоактивними відходами, не можуть бути предметом політичних спекуляцій у цивілізованому суспільстві.

За додатковою інформацією стосовно зазначеної теми та інших питань міжнародного співробітництва у сфері ядерної безпеки Ви можете звернутися до Держатомрегулювання України електронною поштою pr@hq.snrc.gov.ua