???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Наглядова діяльність» Державні регіональні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки» Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки у лютому 2018 року проведено 1 планову інспекцію та 6 інспекційних обстежень версія для друку
Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки у лютому 2018 року проведено 1 планову інспекцію та 6 інспекційних обстежень

Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) Держатомрегулювання у лютому 2018 року проведено 1 планову інспекцію та 6 інспекційних обстежень.

 

З метою перевірки дотримання вимог ядерного законодавства, норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки при поводженні з джерелами іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ) державними інспекторами Східної інспекції було проведено планову інспекцію

- КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 19» (м. Харків), який здійснює діяльність з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів.

За результатами інспекції зазначеного закладу встановлено, що у одного з членів постійно-діючої комісії з перевірки знань з радіаційної безпеки у персоналу категорії «А» не забезпечено навчання та перевірку знань з радіаційної безпеки. Керівництву поліклініки надано припис щодо усунення виявленого недоліку з визначенням відповідного терміну виконання.

 

У зв'язку з наданням документів на оформлення ліцензій у сфері використання ядерної енергії проведено інспекційні обстеження:

 

- ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МЕДІГРУП» (Полтавська обл, м. Кременчук), що подало заяву на отримання ліцензії на право провадження діяльності з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів;

 

- КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ХАРКІВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8» (м. Харків), що подав заяву на внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів, у зв’язку з наміром поширити дію ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та зміни умов ліцензії;

 

- КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1» (м. Харків), що подав заяву на внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання (експлуатації, зберігання, технічного обслуговування) ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів, у зв’язку із наміром подовжити термін дії ліцензії та виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії;

 

- Товариства з обмеженою відповідальністю фірми «РЕГАРД» (м. Харків), що подало заяву на внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання (отримання (придбання), зберігання та передачі (збуту) з метою постачання, технічного обслуговування, ремонту, налагоджування, введення та виведення з експлуатації, монтажу та демонтажу) ДІВ, у зв’язку із наміром поширити дію ліцензію на додаткові ДІВ, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, подовжити термін дії ліцензії, виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії, набранням чинності новими нормативно-правовими актами з ядерної та радіаційної безпеки;

 

- КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я «ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 8» (м. Харків), що подав заяву на внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів, у зв’язку із наміром подовжити термін дії ліцензії, виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та зміни умов ліцензії, набранням чинності новими нормативно-правовими актами з ядерної та радіаційної безпеки;

 

- Комунальної установи «Лебединська центральна районна лікарня імені лікаря К.О. Зільберника» (Сумська обл., м. Лебедин), що подала заяву на внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів, у зв’язку із зміною найменування та місцезнаходження ліцензіата (без зміни місця провадження діяльності), наміром подовжити термін дії ліцензії, виявленням в процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії, набранням чинності новими нормативно-правовими актами з радіаційної безпеки.

 

За результатами обстежень встановлено наявність умов для проведення заявлених видів діяльності з використання ДІВ, стан радіаційної безпеки визнано задовільним, встановлено можливість видачі та внесення змін до ліцензій.