???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук


«Травень 2020
ПнВтСрЧтПтСбНд
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
дата з:
по:


Головна » Дорадчі органи» Колегія» Постанови та рішення» Постанова Колегії Держатомрегулювання № 1 від 17 лютого 2005 року версія для друку
Постанова Колегії Держатомрегулювання № 1 від 17 лютого 2005 року

П О С Т А Н О В А    К О Л Е Г І Ї

від 17 лютого 2005 року   №1

Про  підсумки діяльності Держатомрегулювання

у 2004 роціта визначення пріоритетних напрямків

роботи на 2005 рік

Основна діяльність Держатомрегулювання у 2004 році здійснювалась відповідно до Комплексного плану діяльності, який складається із планів за основними напрямками діяльності структурних підрозділів Держатомрегулювання.

Діяльність Держатомрегулювання у 2004 році  відбувалась в умовах нарощування потужностей ядерної енергетики України, реалізації напруженої програми підвищення безпеки атомних станцій та зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС. Найбільш важливими подіями в ядерній галузі у 2004 році було введення в експлуатацію енергоблоку 2 ХАЕС та енергоблоку 4 РАЕС. Прийняття Комісією Європейського Співтовариства рішення про надання кредиту на проведення заходів з підвищення безпеки 2 блоку ХАЕС та 4 блоку РАЕС, які виконуються на етапі "після  пуску", спрямоване на забезпечення на цих енергоблоках європейського рівня безпеки. Протягом 2004 року на атомних станціях продовжувалася реалізація заходів з підвищення безпеки та розробки звітів з аналізу безпеки

У ліцензійній діяльності важливим фактом стало  надання постійних ліцензій на експлуатацію енергоблоків діючих АЕС України.

При регулюванні безпеки поводження з РАВ на АЕС особлива увага приділялась зменшенню виробництва РАВ по кількості та активності,  створення на АЕС сучасних систем переробки і зберігання РАВ.

Основними заходами при поводженні з джерелами іонізуючого випромінювання було закінчення ліцензування підприємств, які їх використовують, та  створення Державного Регістру ДІВ.

Свою фінансово-економічну діяльність Держатомрегулювання здійснював на підставі Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", згідно з яким виконувались 4 бюджетні програми. В 2004 році поточне фінансування загалом виконано на 88,4 %. Повністю здійснені видатки на оплату праці та нарахування для працівників Держатомрегулювання в межах граничного обсягу видатків на оплату праці. По іншим Програмам  протягом 4 кварталу утворилася заборгованість внаслідок ненадходження запланованих коштів.

У 2004 році наглядова діяльність здійснювалася відповідно до "Плану наглядової діяльності Державного комітету ядерного регулювання України на 2004 рік", Планів заходів Держатомрегулювання щодо забезпечення виконання доручень Президента України стосовно добудови та введення в експлуатацію енергоблоків № 2 ХАЕС і № 4 РАЕС. Протягом року інспекційні підрозділи виконали планові заходи та завдання, а також позапланові доручення відповідно до встановлених термінів, вимог чинного законодавства та розпорядчих документів Держатомрегулювання. Держатомінспекції у повному обсязі виконали планові завдання щодо здійснення інспекційних перевірок на майданчиках АЕС та додатково здійснили 60 позапланових інспекцій за дорученням керівництва Держатомрегулювання України для з‘ясування проблемних питань, пов‘язаних з ядерною та радіаційною безпекою.

Планом нормативного регулювання на 2004 рік було передбачено розробку та перегляд 51 акту. Протягом року, у зв´язку з набуттям чинності певних законодавчих актів, а також за рекомендацією Робочої групи "Україна МАГАТЕ" щодо застосування гарантій, план доповнено, і на кінець року він складав 62 НПА.

У 2004 році міжнародне співробітництво Держатомрегулювання  характеризувалось  розширенням та поглибленням  двосторонніх відносин щодо співробітництва в сфері ядерної та радіаційної безпеки з регулюючими органами США, Росії, Польщі, Іспанії, Румунії,  Туреччини та Китаю тощо. Визначено та заплановано подальше вдосконалення форм та напрямків співробітництва з МАГАТЕ,  іншими міжнародними організаціями, програмою ТАСІS  тощо.

Аналіз стану виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Уряду, запитами і зверненнями народних депутатів свідчить про позитивні результати вжитих заходів щодо посилення виконавської дисципліни, підвищення відповідальності керівників структурних підрозділів та виконавців за вчасне та якісне виконання завдань. Разом з тим, потребує змін практика  подання проектів документів на підпис в останній день терміну виконання та порушення встановленого порядку подання пропозицій щодо продовження строків виконання контрольних доручень при наявності для цього об´єктивних причин.

Пріоритетом у діяльності Держатомрегулювання України визначив виконання завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям", а саме:

що відповідає завданням розділу ІV ЖИТТЯ "Енергетика та ресурсозбереження":

-  підвищення ефективності впровадження проектів ЧАЕС, ;

-  створення державної системи збирання, зберігання та захоронення;

-  зменшення загрози від джерел іонізуючого випромінювання;

-  впровадження програм модернізації та підвищення безпеки енергоблоків;

-  диверсифікація джерел постачання ядерного палива;

-  продовження термінів безпечної експлуатації енергоблоків АЕС;

що відповідає завданням розділу VІ СВІТ "Захист національних інтересів України":

-  здійснення внутрішньодержавних процедур та створення механізмів імплементації  Додаткового протоколу до Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв´язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї;

 

вирішення інших завдань з реалізації державної політики регулювання ядерної та радіаційної безпеки, відповідно до Комплексного плану Держатомрегулювання України на 2005 рік.

За результатами обговорення питань, пов´язаних з реалізацією державної політики Держатомрегулювання в сфері ядерної та радіаційної безпеки в 2004 році та визначених пріоритетних завдань на 2005 рік, Колегія

п  о  с  т  а  н  о  в  и  л  а:

1. Затвердити наступні пріоритетні завдання Держатомрегулювання України у сфері регулювання ядерної та радіаційної безпеки на 2005 рік:

-  Забезпечення підвищення ефективності реалізації проектів зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об´єкта Укриття в екологічно безпечну систему;

-  Створення загальнодержавної системи зберігання та захоронення радіоактивних відходів;

-  Зменшення радіаційної загрози населенню та навколишньому природному середовищу від джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) високої активності, які не використовуються (відпрацьованих високоактивних джерел);

-  Виконання заходів, передбачених Комплексною програмою модернізації та підвищення безпеки енергоблоків АЕС, схваленою Кабінетом Міністрів України розпорядженням  № 504-р від 29.08.02 р. (в частині підготовки та реалізації регулюючих заходів);

-  Виконання заходів, передбачених  Комплексною програмою робіт щодо продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків АЕС, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України № 263-р від 29.04.04. (в частині підготовки та реалізації регулюючих заходів);

-  Впровадження робіт щодо диверсифікації джерел постачання ядерного палива (в частині підготовки та реалізації регулюючих заходів);

-  Здійснення внутрішньодержавних процедур та створення механізмів імплементації положень   Додаткового  протоколу до Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв´язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

2. Встановити окремий порядок виконання пріоритетних завдань Держатомрегулювання України на 2005 рік, по кожному завданню розробити та затвердити План дій, в якому визначити мету заходу, основні напрямки та механізми впровадження, розподіл повноважень між виконавцями та систему контролю виконання.

3. Начальникам структурних підрозділів Державного комітету ядерного регулювання України забезпечити виконання Комплексного плану Держатомрегулювання України на 2005 рік, заступникам Голови забезпечити контроль його виконання.

4. Сектору з контролю посилити контроль за станом виконавської дисципліни та вживати заходи з метою запобігання порушення термінів виконання документів.

Голова Колегії                                   В.Грищенко

Секретар Колегії                                 Т.Козулько