???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Наглядова діяльність» Державні регіональні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки» Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання проведено 5 планових інспекцій та 4 інспекційні обстеження версія для друку
Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання проведено 5 планових інспекцій та 4 інспекційні обстеження

Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання за період з 27 вересня 2017 року по 24 жовтня 2017 року проведено 5 планових інспекцій та 4 інспекційні обстеження.

 

З метою перевірки дотримання вимог ядерного законодавства, норм, правил та стандартівз радіаційної безпеки при поводженні з джерелами іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ)державними інспекторами Східної інспекції було проведено інспекції:

 

- Національного наукового центру «Інститут метрології» (м. Харків), який здійснює діяльність з використання (придбання, експлуатації, зберігання, проведення випробувань ДІВ з метою визначення їх технічних характеристик та перевірки на герметичність) закритих ДІВ і пристроїв, що генерують рентгенівське випромінювання при проведенні наукових досліджень та практичних робіт в галузі вимірювань іонізуючих випромінювань і ядерних констант, також в державних еталонах;

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИСПАНСЕР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ» (м. Харків), який здійснює діяльність з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні фізіотерапевтичних процедур за допомогою радонових ванн та проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів;

 

- ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМИХІМПРОМ» (м. Суми), яке здійснює діяльність з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ в приладах технологічного контролю (щільноміри, сигналізатори рівня, системи грозозахисту), при проведенні робіт з неруйнівного контролю методом рентгенографування основного металу та зварних швів, рентгеноструктурного аналізу, рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів;

 

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Везерфорд Україна» (м. Полтава), Товариства з обмеженою відповідальністю «Шлюмберже Сервісез Україна» (м. Полтава), які здійснюють діяльність з використання (експлуатації) ДІВ при проведенні геофізичних досліджень в свердловинах на об’єктах Замовників на території України.

 

В результаті перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Везерфорд Україна», Товариства з обмеженою відповідальністю «Шлюмберже Сервісез Україна» виявлено, що порядок отримання допуску до виконання особливих робіт працівників підприємств потребує приведення у відповідність до вимог законодавчих та нормативно-правових актів, а саме: не оформлено допуск до особливих робіт керівників підприємств та не погоджено Держатомрегулювання переглянуті переліки посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт. Окрім того, в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Везерфорд Україна» допуск до особливих робіт персоналу оформлено не в повному обсязі, а в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Шлюмберже Сервісез Україна» інструктивна документація з радіаційної безпеки потребує перегляду та погодженню у встановленому порядку.

 

В Національному науковому центрі «Інститут метрології», ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «СУМИХІМПРОМ» акти визначення рівня фізичного захисту ДІВ та переліки посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт, потребують перегляду та погодження у встановленому законодавством порядку. Також, в Національному науковому центрі «Інститут метрології» щорічний звіт про стан виконання роботи з оформлення допусків за 2016 рік до Держатомрегулювання не надавались, а в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «СУМИХІМПРОМ» допуск до особливих робіт керівника підприємства з простроченим терміном дії.

 

Окрім того, Національним науковим центром «Інститут метрології» не внесено зміни до ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ, у зв’язку із отриманням ДІВ та не проведено державну реєстрацію придбаного ДІВ.

 

Під час перевірки КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИСПАНСЕР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ» встановлено, що  інструктивно-розпорядча документація з радіаційної безпеки потребує погодження у встановленому законодавством порядку, документи, що підтверджують вимірювання характеристик рентгенівських апаратів, з простроченим терміном дії.

 

Керівництву зазначених підприємств, організацій та установ надані приписи щодо усунення виявлених порушень та недоліків з визначенням відповідних термінів виконання.

 

 

У зв'язку з наданням документів на оформлення ліцензій у сфері використання ядерної енергіїпроведено інспекційні обстеження:

 

- Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (м. Харків), що подав заяву на внесення змін до діючої ліцензії на право провадження діяльності з виробництва ДІВ, у зв’язку з наміром подовжити строк дії ліцензії;

 

- КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 20» (м. Харків), що подав заяву на внесення змін до діючої ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів, у зв’язку з наміром подовжити строк дії ліцензії, виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і змін умов ліцензії та набранням чинності новими нормативно-правовими актами з ядерної та радіаційної безпеки;

 

- КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я БОГОДУХІВСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ (Харківська обл., м. Богодухів), що подала заяву на внесення змін до діючої ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів, у зв’язку із наміром продовжити строк дії ліцензії та виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії;

 

- ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ» (м. Полтава), що подало заяву на внесення змін до діючої ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ при проведенні рентгенівської дефектоскопії якості зварних з’єднань обладнання та трубопроводів на об’єктах Замовників, у зв’язку з наміром подовжити строк дії ліцензії та виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії

 

За результатами обстеження встановлено наявність умов для проведення заявлених видів діяльності з використання та виробництва ДІВ, стан радіаційної безпеки визнано задовільним, встановлено можливість внесення змін до ліцензії.