???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Наглядова діяльність» Державні регіональні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки» Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки за період з 24 травня по 30 червня 2017 року проведено 4 плановi інспекції та 11 інспекційних обстежень версія для друку
Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки за період з 24 травня по 30 червня 2017 року проведено 4 плановi інспекції та 11 інспекційних обстежень

Східною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання за період з 24 травня по 30 червня 2017 року проведено 4 планові інспекції та 11 інспекційних обстежень.

З метою перевірки дотримання вимог ядерного законодавства, норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки при поводженні з джерелами іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ) проведено інспекції:

- Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків), який здійснює діяльність з використання ДІВ (придбання, експлуатація та зберігання ДІВ, призначених для використання) при проведенні навчальних та науково-дослідних робіт на факультетах університету. Встановлено, що акт визначення рівня фізичного захисту ДІВ університету потребує перегляду в установленому законодавством порядку;

Державного спеціалізованого підприємства «Харківський державний міжобласний спеціальний комбінат» (м. Харків), який здійснює діяльність з переробки та тимчасового зберігання радіоактивних відходів. Виявлено, що приміщення (підлоги) цеху дезактивації спецвідділення станції дезактивації та залу дезактивації корпусу дезактивації пункту захоронення радіоактивних відходів потребують ремонту;

- КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МИРГОРОДСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» (Полтавська обл., с. Гаркушинці), який здійснює діяльність з використання ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів. Встановлено, що  інструктивно-розпорядча документація з радіаційної безпеки потребує погодження з органами Держспоживслужби;

- ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ ІМ. С.П. ГРИГОР’ЄВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» (м. Харків), яка здійснює діяльність з використання ДІВ при проведенні науково-дослідних робіт з розробки нових методів променевої діагностики та променевої терапії онкологічних захворювань, а також експериментальних радіобіологічних досліджень, при виконанні метрологічної повірки дозиметричних приладів та виконання науково-експериментальних робіт.

В результаті перевірки даної установи встановлено, що в установі в наявності закриті ДІВ з простроченим терміном експлуатації. Акт визначення рівня фізичного захисту ДІВ та перелік посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт, потребує перегляду та погодження в установленому законодавством порядку. Виявлені випадки перевищення кількості хворих за одну поставку 131І, обмеження яких встановлені наказами по установі та наявністю «активних» ліжок, що розміщені в контрольованій зоні. Служба радіаційної безпеки установи не оснащена приладом радіаційного контролю для вимірювання щільності потоку бета-частинок, знаки радіаційної небезпеки на контейнерах для збору твердих РАВ потребують поновлення. Не в повній мірі забезпечено профілактичне обслуговування рентгенодіагностичного обладнання спеціалізованими організаціями, які мають відповідні ліцензії на даний вид робіт.

Керівництву зазначених підприємств, організацій та установ надані приписи щодо усунення виявлених порушень та недоліків з визначенням відповідних термінів виконання.

У зв'язку з наданням документів на внесення змін до ліцензії у сфері використання ядерної енергії проведено інспекційні обстеження:

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮКС РЕЙ» (м. Харків), що подало заяву на видачу ліцензії на право провадження діяльності з використання (придбання та збуту з метою постачання, зберігання, технічного обслуговування, ремонту, монтажу та демонтажу, введення та виведення з експлуатації, налагоджування) ДІВ – пристроїв, що генерують рентгенівське випромінювання, медичного призначення;

- ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ ІНФЕКЦІЙНОЇ ЛІКАРНІ (м. Полтава), що подала заяву на внесення змін до діючої ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів, у зв’язку з наміром подовжити термін дії ліцензії та набранням чинності нових нормативно-правових актів з ядерної та радіаційної безпеки;

- Приватного підприємства «ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «АРНІКА ПЛЮС» (Полтавська обл., м. Кременчук), що подало заяву на видачу ліцензії на право провадження діяльності з використання (експлуатації та зберігання) ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів;

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРІПТ-С» (Полтавська обл., м. Кременчук), що подало заяву на видачу ліцензії на право провадження діяльності з використання (придбання та збуту з метою постачання) ДІВ – пристроїв, що генерують рентгенівське випромінювання медичного призначення, на об’єктах Замовників на території України;

- Державного підприємства «Полтавське управління геофізичних робіт» (м. Полтава), що падало заяву на внесення змін до діючої  ліцензії на право провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, у зв’язку з наміром продовжити термін дії ліцензії;

- КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 6» (м. Харків), що подав заяву на внесення змін до діючої ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів, у зв’язку із наміром поширити дію ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії;

- КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ ПСИХІАТРИЧНОЇ ЛІКАРНІ № 3 (м. Харків), що подав заяву на внесення змін до діючої  ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів, у зв’язку з наміром продовжити термін дії ліцензії та виявленням під час провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і змін умов ліцензії;

- КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ХАРКІВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2 ІМЕНІ ПРОФ. О.О. ШАЛІМОВА» (м. Харків), що подав заяву на внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів, у зв’язку зі зміною найменування, наміром подовжити термін дії ліцензії, поширенням дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і змін умов ліцензії, та набранням чинності нових нормативно-правових актів з ядерної та радіаційної безпеки;

- КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я «ХАРКІВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 14 ім. проф. Л.Л. Гіршмана»(м. Харків), що подав заяву на внесення змін до діючої ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів, у зв’язку з наміром поширити дію ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії, та виявленням обставин, що потребують перегляду і змін умов ліцензії;

- ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» (м. Харків), що подала заяву на внесення змін до діючої ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів, у зв’язку з наміром подовжити термін дії ліцензії та  виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і змін умов ліцензії;

- КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 24» (м. Харків), що подав заяву на внесення змін до діючої ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ при проведенні рентгенівських діагностичних досліджень пацієнтів, у зв’язку з наміром подовжити термін дії ліцензії, виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і змін умов ліцензії та набранням чинності нових нормативно-правових актів з ядерної та радіаційної безпеки.

За результатами обстеження зазначених об’єктів встановлено наявність умов для проведення заявленого виду діяльності з використання ДІВ та перевезення радіоактивних матеріалів, стан радіаційної безпеки визнано задовільним, встановлено можливість видачі та внесення змін до ліцензії.