???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Нормативно-правові акти» Нормативно-правові акти за сферами використання ядерної енергії» Безпеки ДІВ та уранових об'єктів» Регулювання безпеки ДІВ версія для друку
Регулювання безпеки ДІВ

Регулювання безпеки ДІВ

 

1.      Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.1997 № 847 "Про створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання"

2.      Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1718 "Деякі питання державного регулювання діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання"

3.      Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1174 "Про затвердження критеріїв, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування"

4.      Технічний регламент закритих джерел іонізуючого випромінювання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1382

5.      Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 591 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання та визнання такими, що втратили чинність, розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії»

 

 

1.      Умови та правила провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.4.05/2.046-01), затверджені наказом Мінекоресурсів України 20.03.2001 № 111, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.04.2001 за № 334/5525.

2.      Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання  (НП 306.5.203-2015), Наказ Держатомрегулювання від 13.08.2015  № 148, зареєстрований в Мінюсті 03.09.2015 за № 1054/27499. (набрання чинності 01.01.2016 р.)

3.      Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.05/2.065-02). Затверджені наказом Держатомрегулювання від 02.12.02 № 125, зареєстрований в Мінюсті України 17.12.2002 за № 978/7266.

4.      Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.05/2.052-01), затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 17.08.2001 № 62, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.08.2001 за № 774/5965.

5.      Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання ДІВ у променевій терапії (НП 306.5.140-2008), затверджені наказом Держатомрегулювання від 28.12.2007 № 193, зареєстровані в Мін’юсті України від 18.01.2008 за № 31/14722;

6.      Вимоги до щорічного звіту про аналіз радіаційної безпеки при виробництві джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.05/3.055-02), затверджені наказом Держатомрегулювання України від 29.12.2001 № 122 та зареєстровані Мін'юстом України 04.03.2002 за № 223/6511.

7.      Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.05/2.066-02) Наказ Держатомрегулювання від 02.12.2002 № 125, зареєстрований в Мінюсті України 17.12.02 за № 978/7266.

8.      Інструкція про порядок розгляду та узгодження технічних умов на продукцію, затверджена наказом Держатомрегулювання України від 30.09.2003 № 128.

9.      Типова програма інспекцій підприємств, установ та організацій, які використовують джерела іонізуючого випромінювання (НП 306.5.101-2004), затверджена наказом Держатомрегулювання України від 02.11.2004 № 170

10. Вимоги до системи управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.148-2008), затвердженні наказом Держатомрегулювання від 03.10.2008 № 166, зареєстровані в Мін’юсті України 29.10.2008 за № 1054/15745.

11. План реагування на радіаційні аварії (НП-306.5.01/3/083-2004), затверджений наказом Держатомрегулювання, МНС України від 17.05.2004 № 87/211, зареєстрований в Мін’юсті України 10.06.2004 за № 720/9319.

12. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України ОСПУ (ДСП 6.6.1‑116‑2005), затверджені наказом МОЗ від 02.02.2005 № 54 (зареєстровано Мін’юстом 20.05.2005 за № 552/10832).

13. Норми радіаційної безпеки України НРБУ-97. Державні гігієнічні нормативи. (ДГН 6.6.1.-6.5.001-98). Затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 № 62.

14. Норми радіаційної безпеки України. Доповнення: радіаційний захист від джерел потенційного опромінення НРБУ-97/Д-2000. Державні гігієнічні нормативи (ДГН 6.6.1.-6.5.061-2000). Затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря України від 12.07.2000р. № 116

15. Державні санітарні норми і правила "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур" (ДСаНПіН 6.6.3-150-2007), затверджені наказом МОЗ від 04.06.2007 № 294, зареєстровані в Мін’юсті 07.11.2007 за № 1256/14523

16. Вимоги та умови безпеки (ліцензійні вимоги) під час провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній дефектоскопії НП 306.5.161-2010. Наказ Держатомрегулювання від 21.09.2010 № 121. Зареєстровано в Мін’юсті 20.10.2010 № 950/18245.

17. Правила з радіаційної безпеки прискорювачів електронів НП 306.5.192-2013. Наказ Держатомрегулювання від 05.08.2013 № 83. Зареєстровано в Мін’юсті 21.08.2013 №1442/23974.

18. Порядок звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності, затверджений наказом Державного комітету ядерного регулювання України 01.07.2010 № 84, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2010 за №718/18013.

19. Порядок проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки (НП 306.1.107-2005), затверджено наказом Держатомрегулювання від 21.02.05 № 21, зареєстровано в Мінюсті 07.04.2005 № 372/10652;

20. Форми документів з провадження справ про адміністративні правопорушення у сфері ядерної та радіаційної безпеки, затверджені наказом Держатомрегулювання № 122 від 16.08.2011, зареєстрований в Мін’юсті України 09.09.2011 за № 1067/19805.

21. Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затверджене наказом Держатомрегулювання України від 06.08.2012 № 153, зареєстрованим в Мін’юсті України від 29.08.2012 за № 1453/21765.

22. Вимоги та умови безпеки (Ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки уранових руд, затверджені наказом Держатомрегулювання від 27.05.2015 №101, зареєстровані в Мін`юсті від 12.06.2015 700/27145.

23. Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з переробки уранових руд, затверджені наказом Мінекоресурсів 11.03.2001 № 90, зареєстровані в Мін’юсті 27.03.2001 за № 278/5469.

24. Вимоги до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії, НП 306.1.129-2006, затверджені наказом Держатомрегулювання від 16.10.2006 № 162, зареєстровані в Мін’юсті 06.12.2006 за № 1268/13142.

25. Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), НП 306.6.124-2006, затверджені наказом Держатомрегулювання від 30.08.2006 № 132, зареєстровані в Мін’юсті 18.09.2006 за № 1056/12930.

26. План реагування на радіаційні аварії (НП 306.5.01/3.083-2004), затверджений наказом Держатомрегулювання, МНС України від 17.05.2004 № 87/211, зареєстрований в Мін’юсті 10.06.2004 за № 720/9319.

27. Порядок звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності (НП 306.4.159-2010), затверджений наказом Держатомрегулювання від 01.07.2010 № 84 та зареєстрований в Мін’юсті 20.08.2010 за № 718/18013.

28. Керівництво з розрахунку індивідуальних доз опромінення персоналу ДП “СхідГЗК” та населення, погоджене заступником Головного санітарного лікаря України. 2007 р.

29. Методичні вказівки щодо радіаційно-гігієнічного регламентування проведення робіт на об’єктах колишнього ПХЗ, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11.01.07 № 3.

30. Перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування, затверджений наказом Держатомрегулювання України від 03.12.2013 № 138, зареєстрований в Мін`юсті України 19.12.2013 № 2148/24680

31.  Порядок користування Державним регістром джерел іонізуючого випромінювання, затверджений наказом Держатомрегулювання від 16.04.2015 № 70, зареєстрований в Мін`юсті України 18.06.2015 за № 717/27162

32. Про затвердження форм реєстраційних карток джерел іонізуючого випромінювання, затверджені наказом Держатомрегулювання від 16.04.2015 №69, наказом в Мін`юсті України 18.06.2015 № 716/27161

33. Про затвердження Вимог до адміністративного контролю майданчиків уранових об’єктів в рамках обмеженого звільнення їх від регулюючого контролю затверджені наказом Держатомрегулювання від 21.02.2017 № 60, зареєстрований в Мін`юсті України 15.03.2017 за № 353/30221

34. Про затвердження Загальних правил радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині, затверджені наказом Держатомрегулювання та МОЗ від 16.02.2017 № 51/151, зареєстрований в Мінюсті України 18.05.2017 № 636/30504

35. Про затвердження правил радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання в брахітерапії, затверджені спільним наказом  Держатомрегулювання та МОЗ від 31.08.2017  № 316/998, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2017 р. за № 1362/31230

36. Наказ від 01.10.2018 № 391 «Про вдосконалення нормативно-правових актів щодо діяльності з переробки уранових руд», зареєстрований в Міністерстві юстиції України  26 грудня 2018 р. за № 1461/32913