???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Про Інспекцію» Запобігання проявам корупції» План заходів Держатомрегулювання щодо запобігання корупції на 2017 рік версія для друку
План заходів Держатомрегулювання щодо запобігання корупції на 2017 рік

 

Затверджую

Голова

Державної інспекції ядерного

регулювання України

 

____________С. Г.Божко

 

«____» ____________2017

                                  

 

План

заходів Державної інспекції ядерного регулювання України

щодо запобігання корупції на 2017 рік

 

№ з/п

Найменування заходу

 

Відповідальний

Термін виконання

1.

Підготовка річного звіту про результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції за 2016 рік та забезпечення розміщення його на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання

Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту

До 10.02.17 р.

2.

Виявлення корупціогенних ризиків у діяльності Держатомрегулювання та розроблення заходів щодо їх усунення

Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту, структурні підрозділи Держатомрегулювання

 

До 20.02.2017 р.

3.

Розробка та затвердження Антикорупційної програми Держатомрегулювання

Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту, структурні підрозділи Держатомрегулювання

До 01.03.2017 р.

4.

Проведення методичного семінару -навчання для співробітників  Держатомрегулювання щодо заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік

Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту

До 10.03. 2017 р.

5.

Проведення консультацій щодо заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування для претендентів на зайняття вакантних посад державних службовців в Держатомрегулювання

 

Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту

 

постійно

6.

Проведення навчання щодо норм антикорупційного законодавства для новопризначених співробітників Держатомрегулювання

 

Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту

 

постійно

7.

Надання співробітникам Держатомрегулювання та керівникам підприемств, які знаходяться у сфері управління Держатомрегулювання роз’яснень щодо застосування антикорупційного законодавства, попередження про безумовне дотримання.

 

Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту

 

 

постійно

8.

Ведення обліку співробітників Держатомрегулювання які притягались до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту

у разі надходження відповідної інформації

9.

Здійснення контролю за своєчасним поданням працівниками Держатомрегулювання  декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту

 

До 30.03.2017 р.

 

10.

Участь у перевірках діяльності державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС 2017 році відповідно до Плану-графіку проведення перевірок

Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту

протягом року

11.

Забезпечення розміщення на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання рубрики «Повідомлення про корупційне правопорушення»

Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту Сектор інформаційно-аналітичного забезпечення та зв’язків з громадськістю

До 31.01. 2017 р.

12.

Забезпечення проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком

 

Відділ роботи з персоналом

Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту

 

постійно

13.

Надання  роз’яснень співробітникам Держатомрегулювання щодо вимог антикорупційного законодавства України, враховуючі всі зміни.

Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту

постійно

14.

Інформування правоохоронних органів про виявлені правопорушення або ознаки корупційних діянь у Держатомрегулювання виявлених в результаті перевірок, службових розслідувань.

Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту

постійно

15.

Здійснення  контролю за виконанням наказу Держатомрегулювання щодо визначення виконавця державної експертизи (оцінки) з ядерної та радіаційної безпеки та визначення необхідності проведення зазначеної експертизи.       

Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту Департамент з питань безпеки ядерних установок

постійно

16.

Участь в засіданнях Колегії Держатомрегулювання  засіданнях ліцензійної комісії, конкурсної комісії для відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, кваліфікаційної комісії, комітету з конкурсних торгів.

Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту

протягом року

 

17.

Підготовка звітних матеріалів  до засідання Колегії Держатомрегулювання щодо дотримання антикорупційного законодавства у Державній інспекції ядерного регулювання України у 2017 році

Завідувач Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту

відповідно до Плану роботи Колегії Держатомрегулювання

 

18.

Проводити роботу щодо підвищення кваліфікації співробітників Держатомрегулювання з питань запобігання та протидії корупціїї

Відділ роботи з персоналом

Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту

протягом року

 

19.

Оновлення рубрики «Запобігання проявам корупції» офіційного веб-сайту Держатомрегулювання

Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту

Сектор інформаційно-аналітичного забезпечення та зв’язків з громадськістю

 

постійно

20.

Перевірка стану подання працівниками Держатомрегулювання, які припинили свою діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за період, не охоплений раніше поданими деклараціями

Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту

 

постійно

21.

Перевірка стану подання колишніми працівниками Держатомрегулювання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік

Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту

 

До 10.04.2017 р.

22.

Взаємодія з Національним агентством з питань запобігання корупції

Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту

 

постійно

23.

Взаємодія з Національним антикорупційним бюро України

Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту

 

постійно

24.

Вжиття заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту

 

постійно

 

 

 

 

Завідувач Сектору

з питань запобігання

та протидії корупції,

внутрішнього аудиту                                                                                              Ташлай О.В.