???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Європейська інтеграція» Імпплементація Угоди про асоціацію» План імплементації Директиви Ради 2014/87/ Євратом версія для друку
План імплементації Директиви Ради 2014/87/ Євратом

 

Схвалено

розпорядженням Кабінету Міністрів України

                                                                            від 18.02.2015 № 110-р

 

 

ІІ. Заходи плану імплементації Директиви Ради 2014/87/ Євратом від 8 липня 2014 р., яка змінює Директиву 2009/71/Євратом, яка встановлює для Співтовариства основи з ядерної безпеки ядерних установок

 

Зміст заходу

Виконавці

Строк*

Програми та/або проекти допомоги ЄС, інших донорів

Індикатори виконання

1

2

3

4

5

6

Основне завдання 1: Гармонізація термінології в сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки із визначеннями  Директиви Ради 2014/87/ Євратом

Стаття 3 Директиви

1.1. Нормотворчі заходи

1.1.1 Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України про внесення змін до законів України:

“Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”;

“Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”

 

1.1.2.Розроблення проекту нормативно-правового акту «Про внесення змін в деякі нормативно-правові акти Держатомрегулювання (щодо визначення термінів, що вживаються)»

 

Держатомрегулювання

Міненерговугілля ДАЗВ

НАН України (за згодою)

 

 

Держатомрегулювання

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії»;

 

прийнятий нормативно-правовий акт

 

1.2. Організаційні заходи:

1.1.1. Комплексний аналіз законодавства ЄС, стандартів МАГАТЕ (у тому числі тих, що розроблені/переглянуті з урахуванням уроків аварій на АЕС «Фукусіма-Даічі»), документів Західноєвропейської Асоціації Регулюючих Органів з Ядерної Безпеки (WENRA)

 

1.1.2 Розроблення єдиного глосарію термінів в сфері  ядерної безпеки ядерних установок

 

 

Держатомрегулювання

Міненерговугілля

ДАЗВ

 НАН України (за згодою)

 

-//-

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

-//-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

Комплексний аналіз, що стане підставою для прийняття рішень про необхідність внесення змін  до законодавства України

Глосарій термінів в сфері  ядерної безпеки ядерних установок

 

1.3.Спільні заходи

Проведення консультацій з громадськістю та діловими колами при підготовці проектів актів щодо внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів  

 

 

-//-

 

 

2015-2017

 

-

кількість проведених консультацій

 

Основне завдання 2: Посилення незалежності та інституційної спроможності регулюючого органу

Стаття 5  Директиви

 

1.1. Нормотворчі заходи

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України про орган державного регулювання безпеки використання ядерної енергії

 

 

Держатомрегулювання

 

2017

 

 

-

Прийняття Закону про  орган державного регулювання безпеки використання ядерної енергії

1.2. Інституційні заходи

Приведення статусу та повноважень Держатомрегулювання у відповідність із  Законом України «Про орган державного регулювання безпеки використання ядерної енергії»

 

 

-//-

 

 

-//-

 

 

-

постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України»;

Основне завдання 3: Розбудова нормативно-правової бази з  використання ядерної енергії та радіаційної безпеки , що відповідає сучасним європейським підходам до регулювання безпеки ядерних установок

Статті  4, 5, 6, 8а, 8b, Директиви

 

1.1. Нормотворчі заходи

1.1.1 Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до  Порядку розроблення та затвердження норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки», затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1997 № 163

 

 

1.1.2 Розроблення проекту нормативно-правового акту «Про внесення змін до  Порядку розроблення та видання норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки Державним комітетом ядерного регулювання України»

 

1.1.3 Розроблення Концепції нормативно-правового регулювання ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок.

 

 

 

 

 

1.1.4 Визначення переліку нормативно-правових актів, що потребують розробки, внесення змін, скасування з метою імплементації положень Директиви, гармонізації з сучасними стандартами МАГАТЕ та документами Західноєвропейської Асоціації Регулюючих Органів з Ядерної Безпеки (WENRA), врахування уроків аварії на АЕС «Фукусіма-Даічі»

 

1.1.5 Розроблення нових нормативно-правових актів та нормативно-правових актів  про внесення змін, скасування деяких нормативно-правових актів з ядерної та радіаційної безпеки з метою імплементації положень Директиви, гармонізації з сучасними стандартами МАГАТЕ та документами Західноєвропейської Асоціації Регулюючих Органів з Ядерної Безпеки (WENRA).

 

Держатомрегулювання

Міненерговугілля

ДАЗВ

НАН України (за згодою)

 

 

 

-//-

 

 

 

 

 

-//-

 

 

 

 

 

 

 

-//-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-//-

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

-//-

 

 

 

 

 

-//-

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2017

 

 

 

Програма ЄС «The Instrument for Nuclear Safety Cooperation (INSC)»

 

 

 

-//-

 

 

 

 

 

-//-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

постанова Кабінету Міністрів України « ро внесення змін до  Порядку розроблення та затвердження норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки»

прийнятий нормативно-правовий акт

 

 

 

Концепція  нормативно-правового регулювання ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок

 

перелік нормативно-правових актів, що потребують розробки, внесення змін, скасування

 

 

 

 

 

 

прийняті нормативно-правові акти

 

 

1.2.  Спільні заходи

Проведення консультацій з громадськістю та діловими колами при підготовці Концепції та проектів актів щодо внесення змін до нормативно-правових актів

 

-//-

 

 

2015-2017

 

-

 

кількість проведених консультацій

 

Основне завдання 4: Закріплення в законодавстві України правових підстав проведення партнерських перевірок національної інфраструктури із забезпечення безпеки ядерних установок. Забезпечення належного проведення партнерських перевірок національної інфраструктури із забезпечення безпеки ядерних установок

Стаття 8е Директиви

1.1.           Нормотворчі заходи.

1.1.1 Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України» (щодо партнерських перевірок)

 

 

 

 

1.1.2 Розроблення проекту нормативно-правового акту «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів» (щодо партнерських перевірок)

 

 

Держатомрегулювання

 

 

 

 

 

 

 

Міненерговугілля

Держатомрегулювання, ДАЗВ,

НАН України (за згодою)

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

-//-

 

 

 

 

окремі проекти міжнародної технічної допомоги

 

 

 

 

-//-

 

 

 

 

 

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України»;

прийняті нормативно-правові акти

 

 

1.2  Організаційні заходи

1.2.1 Проведення міжнародної партнерської перевірки з безпеки ядерних установок за визначеною ЄК темою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Підготовка плану  заходів  щодо усунення виявлених   за результатами партнерської перевірки зауважень. з метою   підвищення безпеки ядерних установок.

 

 

Міненерговугілля

Держатомрегулювання

ДАЗВ

 та НАН України (за згодою)

 

Держатомрегулювання

 

 

 

Міненерговугілля

Держатомрегулювання

ДАЗВ

 та НАН України (за згодою)

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

-//-

 

 

 

 

-//-

 

 

 

 

 

окремі проекти міжнародної технічної допомоги

 

 

-//-

 

 

 

 

-//-

 

 

 

 

 

Звіт про виконання партнерської перевірки

 

 

 

 

Надання результатів партнерської перевірки країнам-членам ЄС та ЄК

 

 план  заходів  щодо усунення виявлених   за результатами партнерської перевірки зауважень з метою   підвищення безпеки ядерних установок

 

1.3.Спільні заходи

Громадське обговорення результатів партнерської перевірки

 

 

-//-

 

 

-//-

 

 

-

 

кількість проведених заходів громадського обговорення

 

 

* Строки передбачаються із врахуванням статті 11 Директиви Ради 2014/87/Євратом від 8 липня 2014 р.