???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Європейська інтеграція» Імпплементація Угоди про асоціацію» План імплементації Директиви Ради 2006/117/Євратом версія для друку
План імплементації Директиви Ради 2006/117/Євратом

 

Схвалено

розпорядженням Кабінету Міністрів України

                                                                            від 18.02.2015 № 110-р

 

 

План

імплементації Директиви Ради 2006/117/Євратом про нагляд та контроль за перевезенням радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива

 

І. Загальна частина

 

1.      Підстави розроблення плану імплементації

 

План імплементації Директиви Ради 2006/117/Євратом про нагляд та контроль за перевезенням радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива від 20 листопада 2006 року (Офіційний вісник ЄС, L 337, 5 грудня 2006 р., с. 21 –32) підготовлено на виконання:

-                    статті 342 та додатку XXVII до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цієї Угоди);

-                    п. 188 Плану виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р.

Строк імплементації Директиви - листопад 2016 р.

Стаття 342 Угоди не підлягає тимчасовому застосуванню відповідно до рішень Ради ЄС від 17.03.2014р № 2014/295/EU, від 23.06.2014р.                   № 2014/668/EU та від 29.09.2014р. № 2014/691/EU.

 

2.      Мета і завдання розроблення плану імплементації

 

Метою цього плану імплементації  є  впровадження стандартів в частині нагляду та контролю за перевезенням радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива гарантуючи при цьому відповідний рівень захисту населення.

Основним завданням  імплементації є:

-  гарантування дотримання цілей Директиви, якими передбачено  узгодження з компетентними органами країн-членів ЄС транскордонних перевезень радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива;

-  приведення нормативно-правової бази України у відповідність з положеннями Директиви щодо процедури здійснення узгодження з компетентними органами країн-членів ЄС транскордонних перевезень радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива при видачі Держатомрегулювання дозволів на міжнародні перевезення зазначених матеріалів.

 

3.      Короткий опис поточного стану імплементації акта законодавства ЄС в Україні та очікувані результати імплементації

 

Територією України здійснюються міжнародні перевезення радіоактивних матеріалів (експорт, імпорт або транзит), включаючи радіоактивні відходи та відпрацьоване ядерне паливо.

Відповідно до статті 59 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» під час  міжнародних  і  транзитних  перевезень радіоактивних матеріалів територією України орган державного регулювання ядерної та  радіаційної  безпеки  попередньо узгоджує такі перевезення з компетентними органами всіх країн, територією яких здійснюватиметься перевезення.

Пункт 9 Положення про порядок виконання перевезення радіоактивних матеріалів територією України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 N 1373 (Офіційний вісник України, 2004, N  42, ст. 2771), встановлює, що міжнародні перевезення радіоактивних матеріалів здійснюються за наявності дозволу Держатомрегулювання, який видається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, після попереднього узгодження з компетентними органами всіх країн, територією яких здійснюється перевезення.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1196 «Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів» (Офіційний вісник України, 2007, N  76, ст. 2820 ) затверджений Порядок видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів. Проте, зазначеним Порядком не установлені процедури узгодження перевезень радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива із компетентними органами країн, які задіяні у перевезенні, передбачені Директивою 2006/117/Євратом.

Національні стратегічні та програмні документи з питань транскордонних перевезень радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива не приймались.

Висновок за результатом проведеного аналізу відповідності законодавства України acquis ЄС:

1) При перевезеннях відпрацьованого ядерного палива (радіоактивні відходи на сьогодні не перевозяться, але законодавством здійснення такого перевезення передбачено) під час його вивезення та транзиту компетентним органом України – Держатомрегулювання здійснюється видача дозволів на кожне перевезення, процедура видачі дозволів визначена постановою Кабінету Міністрів України та нормативно-правовими актами Держатомрегулювання. Процедура відрізняється від визначеної  Директивою щодо:

-                    узгодження із компетентними органами та надання повідомлень про виконані перевезення;

-                    форми заяви на видачу дозволів та форми дозволу на перевезення;

-                    терміну дії дозволів.

2) Замість процедури узгодження при видачі дозволу в даний час в Україні приймається до уваги документ (ліцензія, рішення) компетентних органів країн походження та призначення ВЯП.

3) Імплементацію Директиви 2006/117/Євратом доцільно здійснити шляхом внесення змін до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1196 «Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів».

Робота з підготовки до імплементації Директиви 2006/117/Євратом про нагляд та контроль за перевезенням радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива була виконана Держатомрегулювання в рамках Проекту співробітництва Європейської Комісії «Інституційне та технічне співробітництво з Держатомрегулювання для розвитку його спроможностей на основі переданих європейський принципів та практик з безпеки (посилення та взаємодія з ядерним регулятором)» (проект U3.01/07 (UK/RA/07)) протягом 2011 -2012 років.

В рамках цього проекту було здійснено і оцінено експертами Європейської Комісії аналіз нормативно-правових актів України на предмет повноти змісту їх положень для гарантування досягнення  цілей, закріплених у Директиві 2006/117/Євратом та підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 №1196 «Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів».

 

4.      Головний виконавець та співвиконавці 

 

Головний виконавець – Держатомрегулювання.

Співвиконавці – Міненерговугілля, Мінприроди.

 

 


ІІ. Заходи плану імплементації Директиви Ради 2006/117/Євратом про нагляд та контроль за перевезенням радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива

 

№ п/п

Зміст заходу

Виконавці

Строк

Програми та/або проекти допомоги ЄС, інших донорів

Індикатор(и) виконання

1

2

3

4

5

6

Основне завдання: Запровадження процедури узгодження з компетентними органами країн-членів ЄС транскордонних перевезень радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива при видачі дозволів на міжнародні перевезення зазначених матеріалів

Директива 2006/117/Євратом

1.     Нормотворчі заходи

1.1.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів» (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1196)

 

Держатомрегулюван-ня

Міненерговугілля Мінприроди

2017

 

-

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів»

1.2.

Розроблення проекту нормативно-правового акту «Про затвердження Форми стандартного документу» (для подання до Держатомрегулювання заяви на узгодження міжнародних перевезень радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива, надання узгодження або відмови в узгодженні та повідомлення про підтвердження отримання заяви чи вантажу) 

 

Держатомрегулюван-ня

 

2017

-

прийнятий нормативно-правовий акт