???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук


«Червень 2020
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
дата з:
по:


Головна » Дорадчі органи» Колегія» Постанови та рішення» Постанова Колегії Держатомрегулювання №2 від 09 лютого 2016 року версія для друку
Постанова Колегії Держатомрегулювання №2 від 09 лютого 2016 року

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

 

09 лютого 2016 р.                         м. Київ                                     2    

 

 

Про підсумки діяльності з державного регулювання

ядерної та радіаційної безпеки за 2015 рік

та пріоритетні напрями на 2016 рік

 

 

Державна інспекція ядерного регулювання України (далі – Держатомрегулювання) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії, відповідно до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2014 № 363.

У 2015 році Держатомрегулювання забезпечено виконання основних завдань за такими напрямами як безпека та захищеність: ядерних установок, об’єкта «Укриття», поводження з радіоактивними відходами (РАВ), поводження з джерелами іонізуючого випромінювання (ДІВ); переробки уранових руд; перевезень радіоактивних матеріалів. Разом з тим у 2015 році забезпечено дотримання міжнародних режимів безпеки, захищеності та гарантії нерозповсюдження ядерної зброї; виконання міжнародних зобов’язань України за міжнародними конвенціями у сфері безпеки та захищеності, активне міжнародне співробітництво.

Управління діяльністю Держатомрегулювання забезпечується відповідно до сертифікованої системи управління якістю.

Держатомрегулювання забезпечено виконання пріоритетних завдань у сфері регулювання ядерної та радіаційної безпеки та захищеності:

1. контроль за впровадженням Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС шляхом:

-         виконання державної експертизи ЯРБ;

-         узгодження  технічних умов на обладнання;

-         участі у приймальних випробуваннях на заводах та майданчиках;

-         виконання державної експертизи ЯРБ звітних документів з кваліфікації обладнання енергоблоків АЕС України;

-         узгодження звітних документів з кваліфікації обладнання енергоблоків АЕС України;

-         погоджено звіти про виконання заходів.

               2. враховуючи набуття у березні 2015 р. Україною членства в WENRA, Держатомрегулюванням, на ряду з усіма членами WENRA, розпочата робота з імплементації референтних рівнів WENRA з реакторної безпеки, оновлених з метою врахування уроків від аварії на АЕС «Фукусіма-Даїчі»;

        3. продовжувалась робота відповідно до  Плану дій з гармонізації вимог з безпеки АЕС з референтними рівнями WENRA з реакторної безпеки, затвердженого в 2014 році;

        4. розроблено Концепцію нормативно-правового регулювання ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок, яка була схвалена постановою Колегії Держатомрегулювання від 19.03.2015 р. №2 та затверджено План заходів щодо реалізації Концепції нормативно-правового регулювання ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок;

        5. велась робота з продовження терміну експлуатації енергоблоків ЮУАЕС-2; ЗАЕС-1,2; РАЕС-3 та ЗАЕС-3 та дослідницького ядерного реактора ВВР-М ІЯД НАН України;

6. у рамках виконання зобов’язань України, що випливають із Об’єднаної Конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами забезпечено виконання пріоритетного напряму діяльності Держатомрегулювання на 2015 рік з підготовки та представлення Національної доповіді про виконання зобов‘язань за Об‘єднаною конвенцією;

         7. розгляд та регулюючий супровід будівництва пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття»; заводу з виробництва ядерного палива; ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів», сховища для відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 Чорнобильської АЕС;

        8. імплементація деяких актів законодавства ЄС відповідно до планів заходів, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.02.2015 № 110-р.

        9. державне регулювання безпеки об’єкта «Укриття» та зняття з експлуатації блоків 1, 2 та 3 ЧАЕС;

        10. на постійній основі забезпечено взаємодію з комітетами Верховної Ради України та КМУ з метою роз’яснень цілей та суті державного регулювання безпеки використання ядерної енергії, завдань та повноважень Держатомрегулювання, як органу державного регулювання безпеки використання ядерної енергії, з метою прийняття цими органами відповідних рішень.

Діяльність Держатомрегулювання з регулювання безпеки ядерних установок у 2015 році була спрямована на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки (далі – ЯРБ) при експлуатації та знятті з експлуатації ядерних установок, захисту населення, персоналу і навколишнього природного середовища. Ці завдання виконувалися у рамках покладених на інспекцію функцій і планових завдань, доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародних зобов’язань.

У рамках робіт з продовження експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М ІЯД НАН України Держатомрегулюванням відповідно до постанови Колегії Держатомрегулювання від 29.12.2014 р. № 20 «Про подальшу експлуатацію дослідницького ядерного реактора ВВР-М» до ліцензії ЕО № 000051 на право провадження діяльності експлуатація ЯУ в складі дослідницького ядерного реактору ВВР-М та сховища відпрацьованого ядерного палива Інституту ядерних досліджень HAH України внесено зміну № 7, згідно з якою термін експлуатації дослідницького ядерної реактору ВВР-М у всіх передбачених проектом режимах обмежується 31 грудня 2023 року.

Проведено державну експертизу ЯРБ та повернуто на доопрацювання документ «Технические требования к реакторной установке типа ВВЭР-1000 для энергоблока №№ 3,4 Хмельницкой АЭС».

Протягом 2015 р. документи стосовно будівництва заводу з виробництва ядерного палива до Держатомрегулювання не надходили. Держатомрегулюванням відмовлено у видачі ліцензії на будівництво та введення в експлуатацію заводу з виробництва ядерного палива у зв’язку з незатвердженням у встановленому порядку проекту цієї ЯУ, і як наслідок, відсутності підстав для видачі такої ліцензії.

   Протягом 2015 р. Держатомрегулюванням здійснювався розгляд і погодження робочої та експлуатаційно-технічної документації Джерела нейтронів. Держатомрегулюванням забезпечено внесення змін до Ліцензії ЕО № 001018 від 10.10.2013 р. на право провадження діяльності з будівництва та введення в експлуатацію ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується прискорювачем електронів».

У рамках спорудження централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) Держатомрегулюванням погоджений «План ліцензування створення ЦСВЯП», розроблений ДП «НАЕК «Енергоатом», узгоджено пропозиції експлуатуючої організації до складу та змісту пояснювальної записки «Проекту будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України» та надано рекомендації до самого проекту ЦСВЯП, завершено виконання державної експертизи ЯРБ проекту «Під’їзна залізнична колія від існуючої залізничної гілки Вільча-Янів до майданчика будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП)», розпочата державна експертиза ЯРБ низки ТС на обладнання, важливе для безпеки ЦСВЯП, зокрема проектів ТС на багатоцільові контейнери (БЦК-31 та БЦК-85) з обґрунтовуючими матеріалами.

У рамках спорудження сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу Чорнобильської АЕС (СВЯП-2), протягом 2015 р. Держатомрегулюванням здійснювався розгляд та погодження у встановленому порядку комплектів технічних специфікації (ТС) та конструкторської документації на системи та обладнання, важливе для безпеки.

Окрім цього, протягом 2015 р. фахівцями Держатомрегулювання забезпечена розробка та погодження у встановленому порядку Угоди про внесення змін № 1 до Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку (як Розпорядником коштів Гранту з Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом Міністрів України та Державним комітетом ядерного регулювання України (як Одержувачем) від 8 липня 2009 року», яка була затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року № 1072-р.

Протягом 2015 р. Держатомрегулюванням розглянуті та погоджені технічні документи та  забезпечено проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з аналізу безпеки сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1). Версія 3.02. висновок якої був схвалений постановою колегії Держатомрегулювання від 02.06.2015 р. № 5.

Станом на 01.01.2016 р. на майданчику ССВЯП ЗАЕС знаходиться 131 вентильований бетонний контейнер. Держатомрегулюванням розглянуті та погоджені 6 технічних рішень «О составе загрузки многоместных герметичних корзин отработавшим ядерным топливом» та розпочато розгляд Звіту з періодичної переоцінки безпеки ССВЯП.

Протягом 2015 року Держатомрегулюванням проводився розгляд та погодження технічної документації щодо паливних завантажень.

В рамках виконання заходу №287 «Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році», а саме: «Диверсифікація постачальників палива для АЕС і послуг на окремих стадіях ядерно-паливного циклу, зокрема: розширення програми придбання ядерного палива у компанії Вестингауз (Угода); розширення програми придбання ядерного палива у компанії Вестингауз (Програма)», що затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015р. №213-р.

Окрім цього, протягом 2015 року представники Держатомрегулювання брали участь у роботі Оперативного штабу із впровадження модернізованого ядерного палива виробництва компанії «Вестінгауз», що був створений наказом ДП «НАЕК «Енергоатом» від 24.07.2015 № 659.

Для забезпечення функціонування підсистеми ЄДС ЦЗ “Безпеки об’єктів ядерної енергетики”, удосконалення системи аварійної готовності та реагування протягом 2015 року Держатомрегулюванням здійснено ряд заходів в рамках:

виконання Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію, Конвенції про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної ситуації та відповідних міжурядових двосторонніх договорів з іншими країнами про оперативне оповіщення про ядерні аварії (здійснено обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту, проводиться тестування зв’язку з компетентними пунктами інших країн);

виконання рекомендацій Групи консультативної підтримки  НАТО з питань покращення рівня фізичного захисту об’єктів ядерної критичної інфраструктури.

вдосконалення норм та правил щодо регулювання ядерної та радіаційної безпеки внесено зміни до Вимог щодо визначення розмірів і меж зони спостереження атомної електричної станції».

щодобової підготовка інформаційних зведень про стан енергоблоків АЕС, забезпечувалась підготовка повідомлень про порушення у роботі АЕС України, розміщення їх на веб-сайті Держатомрегулювання та направлення щомісячних статистичних звітів до Кабінету Міністрів України.

перегляду «Порядку взаємодії Держатомрегулювання і МНС в галузі інформування про надзвичайні ситуації», затвердженого наказом від 27.02.2006 № 31/103.

впровадження в ІКЦ системи підтримки прийняття рішень РОДОС, що призначена для керування аварійними надзвичайними ситуаціями за межами майданчиків ЯУ всіх діючих АЕС України.

Взято участь у спільних загально-станційних протиаварійних тренуваннях АЕС з активізацією Інформаційно-кризового центру Держатомрегулювання (далі –ІКЦ).

У 2015 році систему РОДОС було застосовано в ІКЦ групою аналізу даних при проведенні спільних загальностанційних тренувань на ВП «ЮУАЕС» та на ВП «ЗАЕС».

Забезпечено виконання пріоритетного завдання з підготовки та представлення Національної доповіді про виконання зобов‘язань за Об‘єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з РАВ: розглянуто запитання країн-сторін Об’єднаної конвенції до Національної доповіді України та надано відповіді; отримано підсумковий звіт де було відзначено, що Україна продемонструвала значний прогрес за час, що минув з Четвертої наради Сторін в частині створення інфраструктури з метою безпечного поводження з ВЯП та РАВ, а також надано відповіді на запитання до Національної доповіді.

У якості «Викликів» («Challenges») для України були визначені наступні:

- завершення будівництва Нового Безпечного Конфайнмента об’єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС;

- створення пріоритетних об’єктів, призначених для поводження з РАВ та ВЯП у зоні відчуження, включаючи проектування та будівництво Централізованого СВЯП, проектування та будівництво сховища для довгострокового зберігання осклованих ВАВ від переробки ВЯП реакторів ВВЕР-440, що надходитимуть з Російської Федерації.

У рамках експлуатації Спеціально обладнаного приповерхневого сховища для низько- та середньоактивних короткоіснуючих РАВ (СОПСТРВ) (Лот 3) ДСП «ЦППРВ» продовжувались роботи із захоронення кондиційованих РАВ не тільки від ЧАЕС, а й від спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ.

Для Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих ДІВ (ЦСВДІВ) проведено оцінку і погодження доопрацьованих ДСП «ЦППРВ» за результатами проведених експертиз ядерної та радіаційної безпеки 4 Технічних специфікацій на системи важливі для безпеки.

Розглянуто і погоджено Програму приймально-здавальних випробувань систем важливих для безпеки ЦСВДІВ, Програму комплексних випробувань (холодний пуск) ЦСВДІВ, взято участь в холодних випробуваннях цих систем.

Держатомреглюванням розглянуто та узгоджено програму радіаційного контролю та програму радіаційного моніторингу навколишнього середовища комплексу виробництв «Вектор».

За результатами експертизи з ядерної та радіаційної безпеки проведено експертну оцінку конструкторської документації «Мобільний комплекс технічних засобів з безпечної розрядки відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання із блоків біологічного захисту типу БГІ та Е» (МКРБ), надано позитивний висновок.

Внесено зміни до ліцензії № ОВ 000948 ДСП «Дніпропетровський ДМСК» на право провадження діяльності з переробки і зберігання РАВ в частині поширення дії ліцензії на експлуатацію МКРБ.

У 2015 році продовжувалось звільнення від регулюючого контролю шляхом припинення радіоактивних матеріалів, підготовлено 16 регулюючих рішень. Видано, переоформлено та подовжено термін дії 4 ліцензій на здійснення діяльності з переробки і зберігання РАВ, внесено зміни до 4 ліцензій.

Забезпечено виконання пріоритетного напрямку діяльності Держатомрегулювання у 2015 році, а саме: забезпечення державного регулювання безпеки об’єкта «Укриття». Впродовж 2015 року ДСП ЧАЕС та СП «Новарка» виконували практичні роботи, передбачені раніше погодженими Держатомрегулюванням проектними рішеннями.

Важливим етапом у реалізації проекту НБК було з’єднання західної та східної частин арки, яке було успішно завершене 24 липня 2015 року.

Впродовж звітного року Держатомрегулюванням здійснювалась оцінка безпеки документації в рамках регулюючого супроводу будівництва ПК-1 НБК.

 У лютому 2015 року в Держатомрегулюванні було проведене засідання Міжвідомчої робочої групи з координації діяльності регулюючих органів під час видачі ліцензій на виконання робіт на об’єкті «Укриття» та із зняття ЧАЕС з експлуатації (МРГРО), з питань видалення пожежного навантаження з покрівель конструкцій ЧАЕС в рамках спорудження ПК-1 НБК.

В рамках другого пускового комплексу НБК (ПК-2 НБК) Держатомрегулюванням було розглянуто та погоджено технічне рішення «Про вибір варіанту «раннього» демонтажу для розробки робочого проекту ПК-2 НБК «Інфраструктура для демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття»».

У рамках поточної експлуатації об’єкта «Укриття» Держатомрегулюванням було розглянуто та погоджено зміни до технологічного регламенту об’єкта, пов’язані з виведенням з експлуатації деяких підсистем системи витяжної вентиляції та газоочистки, змін режиму пилопригнічення на об’єкті «Укриття», зміни регламенту контролю радіаційної обстановки.

Забезпечено державне регулювання безпеки зняття з експлуатації блоків 1, 2 та 3 ЧАЕС.

Держатомрегулюванням розглянуто заяву та комплект документів ДСП ЧАЕС та видано окремий дозвіл серії ОД № 000040/8 на здійснення діяльності на етапі остаточного закриття та консервації блоків № 1, 2 та 3 Чорнобильської АЕС (етап ОЗіК).

            В рамках створення інфраструктури для поводження з РАВ ДСП ЧАЕС виконує підготовчі роботи для введення в експлуатацію промислового комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів (ПКПТРВ). Держатомрегулюванням розглянуто «Рішення про проведення 3 етапу «гарячих» випробувань та початкову стадію промислової експлуатації ПКПТРВ».

У сфері регулювання безпеки зняття з експлуатації ядерних установок було розглянуто та погоджено проект наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про затвердження Концепції зняття з експлуатації діючих атомних електростанцій України», а також надано коментарі та зауваження до документу ДП НАЕК «Енергоатом» «Технічне рішення по складу та термінах виконання етапів розробки проекту зняття з експлуатації енергоблоків № 1, 2 Запорізької АЕС».

З метою забезпечення гармонізації вимог нормативно-правових актів України з питань зняття з експлуатації з референтними рівнями безпеки Асоціації Західноєвропейських ядерних регулюючих органів (Western European Nuclear Regulator’s Association (WENRA)) Держатомрегулюванням було виконано самооцінку відповідності вимог нормативно правових актів України з питань зняття з експлуатації референтним рівням безпеки WENRA. Звіт про самооцінку був розглянутий на Колегії Держатомрегулювання та прийнятий за основу для планування в подальшій діяльності в частині гармонізації нормативно-правових актів з питань зняття з експлуатації з референтними рівнями WENRA.

У 2015 році діяльність Держатомрегулювання була спрямована також на реалізацію функцій державного регулювання радіаційної безпеки поводження з джерелами іонізуючого випромінювання. Проводились заходи з метою забезпечення створення державної системи обліку та контролю доз опромінення персоналу.

Розглянуто 4 ліцензійні справи з виробництва ДІВ, внесено зміни до 4-х ліцензій на право провадження діяльності з виробництва ДІВ.

Протягом року та під час розгляду ліцензійних справ було забезпечено оцінку відповідності законодавству та державну експертизу з радіаційної безпеки п’яти проектів джерел іонізуючого випромінювання, та підготовлені відповідні рішення та Висновки за цими проектами.

Протягом року забезпечувалась державна реєстрація ДІВ та методологічна підтримка Державного регістру ДІВ з цих питань; підготовлено два піврічні звіти для Кабінету Міністрів України з питань роботи Державного регістру ДІВ.

Також протягом року підготовлено роз’яснення-рекомендації населенню з питань радіаційного захисту при проходженні рентгенологічних діагностичних процедур (розміщено на веб сайті: http://uatom.org/index.php/uk/radiatsijna-bezpeka-v-medytsyni/.

Держатомрегулюванням у 2015 році було забезпечено регулювання безпеки діяльності з переробки уранових руд та її припинення шляхом:

·        визначення вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) безпеки, додержання яких обов’язкове під час провадження діяльності з переробки уранових руд та її припинення;

·        здійснення в установленому законодавством порядку ліцензування діяльності з переробки уранових руд та її припинення;

·        здійснення державного нагляду за додержанням ліцензіатами законодавства, умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з питань ядерної та радіаційної безпеки.

Протягом 2015 року було забезпечено здійснення державного нагляду за додержанням ліцензіатами, які проваджують діяльність з переробки уранових руд, у тому числі її припинення, вимог законодавства, умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з питань ядерної та радіаційної безпеки шляхом прийняття відповідних регулюючих рішень.

Прийнято участь у розробці змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та змін до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів з метою імплементації Директиви Ради 2006/117/ЄВРАТОМ від 20 листопада 2006 року «Про нагляд та контроль за перевезенням радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива».

У рамках впровадження програми «Ініціатива щодо зменшення глобальної загрози та покращення захищеності джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ)» проведені обстеження і прийнято рішення щодо модернізації інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту ряду установ.

         З метою запобігання загрозі вчинення диверсій, крадіжок, інших незаконних дій з боку внутрішніх правопорушників, продовжувалась діяльність з надання фізичним особам допусків до виконання особливих робіт на ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

Першочерговим завданням фізичного захисту для експлуатуючих організацій, інших ліцензіатів є визначення та підтримання відповідного до вимог законодавства рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, в тому числі при їх перевезенні. Реалізація заходів імплементації Інтеграційного плану з підтримки фізичної ядерної безпеки України відбувалась згідно плану.

Протягом року Держатомрегулювання забезпечувало активну взаємодію та обмін інформацією з Базою  даних МАГАТЕ про незаконне переміщення ядерних та радіоактивних матеріалів і джерел (Illicit Trafficking Database (ITDB).

З метою виконання вимог статті 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» розпочато роботу з видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно – захисній зоні ядерної установки, об’єкта призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта.

Держатомрегулювання забезпечує виконання зобов’язань України відповідно до Угоди про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї та Додатковим протоколом до цієї Угоди, як центральним апаратом так і Державними інспекціями з ЯРБ та Державними інспекціями на АЕС.

Незважаючи на анексію Криму та російську агресію в Донецькій та Луганській областях, за результатами застосування гарантій у 2014 році, МАГАТЕ підтвердило розширений висновок та продовжило застосування інтегрованих гарантій в Україні, що свідчить про високий рівень довіри до України, а також ефективність функціонування державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів.

Прийняття Постанови Верховної Ради України від 17 березня 2015 р. «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями», на наш погляд, було підставою для  офіційного повідомлення Агентства про втрату контролю України над ядерним матеріалом і про вимушені обмеження надання доступу інспекторам МАГАТЕ до місць знаходження ядерного матеріалу. Проте, всі промислові підприємства, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, своєчасно надали звіти про ядерні матеріали за результатами щорічної фізичної інвентаризації.

Протягом 2015 року проводилася робота, направлена на удосконалення законодавства з питань безпеки використання ядерної енергії та недопущення  його послаблення.

Розробка нормативно-правових актів відбувалась як відповідно до Плану нормативного регулювання, планів імплементації деяких актів законодавства ЄС, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.02.2015 № 110-р, так і окремих завдань.

Продовжувалась робота над проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», розробленого Держатомрегулюванням у зв’язку із необхідністю оптимізації та удосконалення державного нагляду у сфері використання ядерної енергії, включаючи застосування примусових заходів, який був повернутий Кабінетом Міністрів України для проведення консультацій з Європейською Комісією та МАГАТЕ. Такі консультації були проведені і було підтверджено обґрунтованість запропонованих Держатомрегулювання змін. Крім того, з метою недопущення послаблення нагляду за ядерною та радіаційною безпекою законопроект був доповнений нормою, яка врегулювала питання щодо поширення норм Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" на нагляд за радіаційною безпекою лише тих суб’єктів, які здійснюють діяльність по використанню джерел іонізуючого випромінювання, які звільнені від ліцензування. На даний час законопроект 03.07.2015 Кабінетом Міністрів України внесено до Верховної Ради України (реєстраційний № 2290а).

У 2015 році продовжувалась робота у рамках внесення зміни до законодавчих актів України з метою удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру на здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії та приведення дозвільної системи у цій сфері у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги». На даний час Держатомрегулювання підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», де вказав конкретні заходи, направлені на дерегуляцію діяльності у сфері використання ядерної енергії, який погоджено із заінтересованими органами та подано до Кабінету Міністрів України.

Протягом 2015 року проводилась робота направлена на недопущення послаблення законодавства з питань безпеки використання ядерної енергії. Зокрема, у зв’язку із прийняттям Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» на підставі пропозицій Держатомрегулювання народними депутатами в Верховній Раді зареєстровано законопроект № 2360а від 15.07.2015 «Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" щодо ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії», в якому пропонуються норми, направлені на недопущення порушення незалежності Держатомрегулювання при прийнятті регулюючих рішень.

У зв’язку з підписанням Угоди  про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та  Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони та її ратифікацією Верховною Радою України та Європейським Парламентом, яка відбулась 16 вересня 2014 р., в  Держатомрегулюванні активізовано роботу з адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері безпеки використання ядерної енергії.

Держатомрегулювання підготовлено Плани заходів Державної інспекції ядерного регулювання України з імплементації деяких актів законодавства ЄС, які було схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.02.2015 № 110-р.

На виконання вищезазначеного розпорядження Кабінету Міністрів України наказом Держатомрегулювання від 24.03.2015 № 54 затверджено плани-графіки виконання заходів щодо імплементації Директив з визначенням відповідальних виконавців. Планами передбачено розробку низки законодавчих актів, актів Кабінету Міністрів України та нормативно-правових актів Держатомрегулювання.

Крім того, нормотворча діяльність велась на виконання інших окремих доручень, зокрема на виконання Плану заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою України за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії.

Головою Держатомрегулювання затверджені Методичні рекомендації з розрахунку розміру штрафних санкцій, які накладаються на суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, а також за порушення посадовими особами правил і норм ядерної та радіаційної безпеки та за невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб Держатомрегулювання. 

З метою забезпечення реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» ведеться  робота з розробки регуляторних актів відповідно до Плану розробки регуляторних актів Держатомрегулювання на 2015 рік. Для забезпечення прозорості та відкритості на всіх етапах регуляторної діяльності Держатомрегулювання всі проекти регуляторних актів були оприлюдненні на офіційній веб-сторінці Держатомрегулювання з метою одержання зауважень і пропозицій.

У 2015 році у Держатомрегулюванні продовжувалася робота з питань обліку та систематизації законодавства. Ведеться електронний реєстр нормативно-правових актів з ядерної та радіаційної безпеки, прийнятих Держатомрегулювання, який підтримується в актуальному стані, оприлюднення їх на сайті Держатомрегулювання.

Також на сайті Держатомрегулювання розміщуються проекти найважливіших нормативно-правових актів, що дозволяє врахувати пропозиції як громадськості так і фахівців галузі.

Результати інспекційної діяльності Держатомрегулювання дозволяють отримати впевненість у тому, що вимоги безпеки, встановлені у нормах, правилах та дозвільних документах, є достатніми, застосовуються правильно і виконуються у повному обсязі або потребують відповідного коригування чи застосування заходів примусу для їх належного виконання.

Інспекційна діяльність у 2015 р. проводилася не в повному обсязі у зв’язку з вимогами статті 8 розділу III Прикінцеві положення Закону України від 28 грудня 2014 р. № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» (установити, що перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України та Державної фінансової інспекції України) здійснюються протягом січня - червня 2015 р. виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки).

У разі, якщо виявлені порушення норм, правил з ядерної та радіаційної безпеки не усуваються або не виконуються інші законні вимоги державних інспекторів Держатомрегулювання, до осіб, винних у скоєнні таких правопорушень, застосовуються статті 95 та 188-18 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У 2015 році міжнародне співробітництво Держатомрегулювання було насиченим та відзначилось рядом подій, що мають особливе значення для розвитку незалежної системи регулювання ядерної та радіаційної безпеки в Україні та її інтеграції в європейський простір. Протягом року активно розвивалось співробітництво як в двосторонньому так і в багатосторонньому  форматах, зокрема шляхом взаємодії із міжнародними організаціями та асоціаціями, а також виконання зобов’язань за міжнародними договорами, стороною яких є Україна.

З підписанням у  2014 році Угоди про асоціацію, співробітництво з ЄС та її органами і інституціями посіло пріоритетний напрям в міжнародній діяльності Держатомрегулювання.

Суттєвого результату в 2015 році отримало Держатомрегулювання у співробітництві із Західноєвропейською асоціацією регулюючих органів WENRA. 26 березня 2015 року під час весняного пленарного засідання асоціації в м. Женева (Швейцарська Конфедерація) Україні було надано статус повноправного члена WENRA.

В 2015 році  українські фахівці зробили значний внесок в процес вдосконалення стандартів МАГАТЕ з безпеки шляхом активної роботи в Комітеті з норм ядерної безпеки (NUSSC), Комітеті з норм радіаційної безпеки (RASSC), Комітеті з норм безпеки відходів (WASSC) та  Комітеті з розробки Керівництва з ядерної захищеності (NSGC).

У 2015 році забезпечувалась реалізація проектів в рамках тристоронньої Шведсько-Норвезько-Української Ініціативи.

Започатковано новий проект співробітництва «Огляд поточного стану індивідуального моніторингу в Україні та оцінка спроможностей взаємодії в рамках Єдиної системи моніторингу та реєстрації індивідуальних доз».

На запрошення SSM в 2015 році фахівці Держатомрегулювання приєднались до проекту з підготовки книги про становлення та розвиток ядерної енергетики та системи регулювання в Україні  «Nuclear History of Ukraine».

В рамках двостороннього співробітництва в 2015 році також було підписано 29 квітня оновлену Угоду про співробітництво між Держатомрегулювання та Інститутом  радіаційного захисту та ядерної безпеки Франції – IRSN.

Діяльність Держатомрегулювання щодо запобігання та протидії корупції у 2015 році здійснювалась відповідно затвердженого Головою Держатомрегулювання 27 лютого 2015 року Плану заходів Державної інспекції ядерного регулювання України щодо запобігання і протидії корупції на 2015 рік (далі План)

Відповідно до вищезазначеного Плану для співробітників Держатомрегулювання та державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки України проводились консультації щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Всі декларації співробітників були подані своєчасно без порушення термінів, визначених законодавством.

Протягом 2015 року Держатомрегулювання проводився активний діалог з громадськістю відповідно до Плану консультацій з громадськістю Держатомрегулювання на 2015 рік, розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року №736-р та з урахуванням зовнішніх викликів суспільству щодо стану ядерної та радіаційної безпеки.

Актуальна інформація про стан ядерної та радіаційної безпеки у 2015 році оперативно оприлюднювалась (укр. та англ. мовами) на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання (www.snrc.gov.ua), сторінці Держатомрегулювання у соціальній мережі Facebook та на допоміжному веб-сайті uatom.org.

Держатомрегулюванням підготовлено щорічну Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні, яка була представлена ЗМІ під час прес-конференції Голови Держатомрегулювання та громадськості під час засідання Громадської ради при Держатомрегулювання. Доповідь українською та англійською мовами була оприлюднена на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання.

З метою реалізації права громадянського суспільства у підготовці та прийнятті рішень з питань ядерної та радіаційної безпеки на веб-сайті Держатомрегулювання було представлено на розгляд громадськості та зацікавлених сторін 22 питання у форматі електронних консультацій, за участі громадськості були розглянуто важливі  питання у форматі відкритого засідання Колегії Держатомрегулювання.

Інформація про проведення особистого прийому громадян та «гарячих» телефонних ліній Голови та заступників Голови щомісячно оновлюється на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання та розміщується на дошці оголошень в приміщенні Держатомрегулювання. Протягом 2015 року Головою та заступником Голови Держатомрегулювання було проведено 21 особистий прийом громадян України та 21 «гаряча» телефонна лінія.

Протягом звітного періоду Держатомрегулюванням здійснювалася системна робота із Громадською радою. Загалом відбулося 7 засідань Громадської ради, в ході яких обговорювалися актуальні питання ядерної та радіаційної безпеки.

26 січня 2015 року у м. Києві проведено Міжнародний круглий стіл з питань аварійної готовності та реагування у сфері атомної енергетики, який було організовано Держатомрегулювання разом із Всеукраїнською екологічною громадською організацією «МАМА-86» під егідою європейської громадської мережі Nuclear Transparency Watch за підтримки Шведської агенції міжнародного розвитку та співробітництва. Під час заходу присутні мали можливість поділитись думками, досвідом, пропозиціями та зауваженнями. Матеріали круглого столу доступні за посиланням: http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/doccatalog/list?currDir=268304 .

Держатомрегулюванням в жовтні-листопаді  2015 року проведено громадське обговорення проекту рішення Держатомрегулювання про можливість продовження експлуатації енергоблоку №2 Южно-Української АЕС. Ключовим етапом активного діалогу з суспільством стали громадські слухання, які 25 листопада 2015 року Держатомрегулюванням проведено в м. Южноукраїнськ за участі замовника проекту рішення НАЕК «Енергоатом». Захід викликав значну зацікавленість аудиторії: мешканці регіону розташування Южно-Української АЕС, представники  громадських організацій, журналісти центральних та регіональних ЗМІ. Свою думку висловили усі зацікавлені сторони - як прибічники, так і відверті противники атомної енергетики. Результати слухань були розглянуті 7 грудня 2015 року під час відкритого засідання Колегії Держатомрегулювання стосовно прийняття рішення із забезпечення довгострокової експлуатації енергоблоку №2 Южно-Української АЕС, а матеріали, підготовлені за результатами публічного громадського обговорення, оприлюднені на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання за посиланням: http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/306541 .

У 2015 році Держатомрегулюванням продовжено вдосконалення функціонування Системи управління якістю, що була запроваджена та діє в Держатомрегулювання з 2006 року.       

У зв’язку з введенням в дію нової структури та штатного розпису Держатомрегулювння призначено заступника Голови Т. Кілочицької Головним уповноваженим з питань запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю в  Держатомрегулювання та внесено зміни до складу Комісії з питань управління якістю, до складу уповноважених з питань системи управління якістю в структурних підрозділах та до складу внутрішніх аудиторів системи управління якістю Держатомрегулювання.

У 2015 року проведено наглядовий аудит системи управління якістю Держатомрегулювання на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008, отримано висновок щодо відповідності вимогам цього стандарту (відсутні критичні невідповідності та невідповідності), отримано сертифікат відповідності який дійсний до 11.08.2017 року. 

Зважаючи на все вищевикладене, можна зробити висновок, що функціонування Системи управління якістю в Держатомрегулювання дисциплінує співробітників та сприяє покращанню ефективності, результативності і прозорості всієї системи державного регулювання  у сфері  ядерної та радіаційної безпеки.

У Держатомрегулювання діють Ліцензійні комісії для підготовки пропозицій щодо прийняття рішень про видачу, відмову у видачі, внесення змін, переоформлення, зупинення дії, анулювання і поновлення дії, видачу дублікатів ліцензій у сфері використання ядерної енергії, а саме: Ліцензійна комісія Держатомрегулювання, Ліцензійна комісія персоналу Держатомрегулювання, Ліцензійна комісія з питань ліцензування діяльності посадових осіб експлуатуючої організації Держатомрегулювання. Також утворені Ліцензійні комісії в територіальних органах Держатомрегулювання державних інспекціях з ядерної та радіаційної безпеки.

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» в Держатомрегулювання облаштований інформаційний стенд, інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг. На веб-сайті Держатомрегулювання розміщена інформація про надання адміністративних послуг (перелік адміністративних послуг, нормативно-правові акти, якими регулюються питання щодо розміру та порядку внесення плати за надання адміністративної послуги, інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються Держатомрегулювання, з інформацією про: місце знаходження, розпорядок роботи Держатомрегулювання та її територіальних органів, контактні телефони, адреси електронної пошти, перелік необхідних документів, та спосіб їх подання, порядок надання адміністративних послуг). Розміщена інформація постійно підтримується у контрольному стані. На веб-сайті Держатомрегулювання розміщується Єдиний реєстр виданих ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії.

   З метою вжиття заходів з оптимізації структури та скорочення чисельності працівників органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування  в Держатомрегулюванні з 01 червня 2015 року введені в дію структура та штатний розпис наказом Держатомрегулювання від 22.06.2015 №123 «Про введення в дію структури та штатного розпису на 2015 рік», здійснені заходи, передбачені законодавством у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці  та відбулось скорочення штатної чисельності працівників системи Держатомрегулювання. Заміщення вакантних посад державних службовців у Держатомрегулюванні проводиться на конкурсній основі після проведення спецперевірки, відповідно до діючого законодавства України.

   При працевлаштуванні осіб на вакантні посади державних службовців створюються умови для їх професійної адаптації на робочому місці, а саме: в Держатомрегулюванні запроваджено механізм наставництва, у тому числі для професійної адаптації державних інспекторів проводиться спеціальне навчання, яке здійснюється відповідно до індивідуальної програми підготовки, яка складається на підставі кваліфікаційних вимог посадової інструкції державного інспектора та чинного законодавством України. Окрім отримання спеціальних знань, державні інспектори набувають практичний досвід, приймають участь в інспекційних перевірках та беруть участь у навчальних курсах та семінарах.

Держатомрегулювання велику увагу приділяє питанню професійної підготовки своїх працівників, від професійних знань і умінь яких в значній мірі залежить ядерна та радіаційна безпека держави. Працівники Держатомрегулювання постійно підвищують кваліфікацію за різними навчальними програмами, у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги.

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону україни «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року
№ 563, а також згідно з планом проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р, Держатомрегулюванням були здійснені відповідні заходи щодо організації проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Державна інспекція ядерного регулювання України повністю утримається за рахунок державного бюджету та є неприбутковою.

Держатомрегулюванням  протягом звітного періоду були розроблені плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. Організовано та забезпечено на підставі плану діяльності та індикативних прогнозних показників бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди складання кошторису на 2015 рік (з послідуючим його затвердженням Міністерством фінансів України) та бюджетного запиту на 2016 та 2017-2018 роки.

Держатомрегулювання отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет України  на виконання 2 програм.

Затверджений Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»  із змінами обсяг бюджетних призначень за КПКВК 5271010 «Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання» за загальним фондом державного бюджету становив 23250,3 тис. грн.

Фактичний обсяг фінансування із державного бюджету у 2015 році склав 23156,1 тис. грн. та повернуто до бюджету 31.12.2015 року залишок асигнувань 94,1 тис. грн. Фінансування програми складає 100%. Фактичне виконання бюджетної програми складає 99,6 %.

Станом на 01.01.2016 року за Держатомрегулюванням зареєстрованої кредиторської заборгованості в органах державної казначейської служби не має.

У грудні 2015 року Держатомрегулювання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів»  підвищила посадові оклади працівникам на 25% за рахунок коштів передбачених у бюджеті на звітний період без додаткового фінансування та ввела дію з 01 грудня 2015 року штатний розпис за новими посадовими окладами.

Протягом звітного періоду заробітна плата в Держатомрегулюванні та її територіальних органах виплачувалась своєчасно та в повному обсязі. Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

Затверджений Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» із змінами обсяг бюджетних призначень за КПКВК 5271020 «Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання та прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання» за загальним фондом державного бюджету становив 327,4 тис. грн. Фактичний обсяг фінансування із державного бюджету у 2015 році склав 327,4 тис. грн. Освоєно за бюджетною програмою 327,4 тис. грн. Фактичне виконання бюджетної програми складає 100 %.

У затвердженому Законі України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» із змінами не передбачено обсягу бюджетних призначень за КПКВК 5271020 на проведення прикладних досліджень за загальним фондом державного бюджету. План прикладних досліджень у сфері ядерного регулювання на 2015 рік не затверджувався.

Протягом 2015 року більшість поставлених завдань вищих органів державної влади виконувались Держатомрегулювання вчасно, в іншому випадку направлялася інформація щодо стану виконання завдання, причини не повного виконання контрольних завдань або порушення термінів виконання.

Під особливим контролем у 2015 році було виконання завдань, визначених:

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 847-р № «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони та ЄС, Європейським Співтовариством з атомної енергії з іншої»,

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 213-р «Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році»,

протокольним дорученням Президента України від 02 вересня 2015 року щодо виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо поточного та щоквартального  виконання завдань, визначених рішеннями РНБО та актами Президента України.

За результатами розгляду та обговорення основних результатів діяльності з регулювання ядерної та радіаційної безпеки за 2015 рік та пріоритетних завдань на 2016 рік, Колегія  Державної інспекції ядерного регулювання України

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.      Визнати діяльність Держатомрегулювання спрямовану на реалізацію пріоритетних завдань, визначених на 2015 рік  – задовільною.

2.      Затвердити Звіт про діяльність Державної інспекції ядерного регулювання України за 2015 рік, що додається.

3.      Затвердити пріоритетні напрями діяльності з регулювання ядерної та радіаційної безпеки в Україні на 2016 рік, що додаються.

 

 

 

Голова Колегії                                                                                        С. БОЖКО

 

Секретар Колегії                                                                                   Т. Княжницька