???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Нормативно-правові акти» Регуляторні акти Держатомрегулювання» Проекти регуляторних актів» Проект НПА версія для друку
Проект НПА

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

«__»____________2015                                                                                                                                                                                                               № ____

 

 

 

Про внесення змін до

Вимог до оцінки безпеки

атомних станцій

 

 

Відповідно до статей 8 та 24 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», з метою удосконалення нормативно-правової бази у сфері використання ядерної енергії

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Вимог до оцінки безпеки атомних станцій, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 22 вересня 2010 року № 124, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2010 року за № 964/18259, такі зміни:

1) у роздолі ІV

у пункті 4.4:

в абзаці першому після слів «різних станах РУ» доповнити словами «, а також їх можливі комбінації.»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Для визначення можливих комбінацій вихідних подій можуть застосовуватись детерміністичний та імовірнісний методи, а також результати інженерних оцінок.»;

2) пункт 4.12. доповнити абзацом такого змісту:

«найбільш несприятливе для вихідної події функціонування систем безпеки АС».

 

2. Департаменту з питань безпеки ядерних установок (Столярчуку Б.В) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

4.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова                                                                                                                      С. Божко