???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук


«Червень 2020
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
дата з:
по:


Головна » Дорадчі органи» Колегія» Постанови та рішення» Постанова Колегії Держатомрегулювання №19 від 17 грудня 2015 року версія для друку
Постанова Колегії Держатомрегулювання №19 від 17 грудня 2015 року

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

 

17 грудня  2015 р.                                 м. Київ                                     19  

 

 

 

Про стан виконання робіт з продовження строку експлуатації енергоблоку № 1 ЗАЕС

 

Експлуатація енергоблока № 1 ВП «Запорізька АЕС» (далі – ЗАЕС) здійснюється у відповідності до умов ліцензії серії ЕО №000196 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерних установок Запорізької АЕС» (далі – ліцензія ЕО № 000196). Проектний термін експлуатації енергоблока № 1 ЗАЕС вичерпується 23 грудня 2015 року.

Стаття 6 Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» визначає, що «рішення щодо продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки шляхом внесення змін до ліцензії на експлуатацію ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами».

У відповідності до Загальних положень безпеки атомних станцій (НП 306.2.141-2008), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747, рішення щодо можливості продовження терміну експлуатації енергоблоку у понад встановлений проектом термін приймається Держатомрегулюванням на основі результатів переоцінки його безпеки.

Підставою для прийняття рішення щодо внесення відповідних змін до ліцензії на право здійснення діяльності «експлуатація ядерної установки» є позитивний висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки (далі – ЯРБ) Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку (далі - ЗППБ), що розроблюється у відповідності до Загальних вимог до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26 листопада 2004 р. № 181, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2004 р. за № 1587/10186.

Окрім цього, Експлуатуюча організація (далі – ЕО) з метою підготовки енергоблока АЕС до довгострокової експлуатації повинна виконати низку заходів щодо:

        усунення або компенсації відступів від вимог чинних норм та правил з ЯРБ;

        стримування деградації внаслідок старіння, обґрунтування ресурсу, відновлення та заміни елементів енергоблока АЕС, інших заходів, розроблених за результатами виконання програми управління старінням;

        реалізацію заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій (далі – КзППрБ), затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 року за № 1270.

Результати аналізу Держатомрегулюванням щодо виконання вищезазначених вимог свідчать про наступне.

1.                Стосовно ЗППБ

1.1. Звітні документи по всім 14 факторам безпеки розроблені ЕО та розглянуті Держатомрегулюванням у рамках державної експертизи ЯРБ. За результатами державної експертизи ЯРБ та з урахуванням результатів розгляду доопрацьованих документів Держатомрегулювання зроблено висновки щодо повного та коректного врахування всіх зауважень державної експертизи ЯРБ по 11-ти факторам безпеки:

-       «проект енергоблока АЕС»;

-       «детерміністичний аналіз безпеки»;

-       «експлуатаційна безпека»;

-       «використання досвіду інших АЕС і результатів наукових досліджень»;

-       «організація і управління»;

-       «експлуатаційна документація»;

-       «людський фактор»;

-       «аварійна готовність і планування»;

-       «вплив на навколишнє середовище»;

-       «імовірнісний аналіз безпеки»;

-       «аналіз внутрішніх та зовнішніх подій».

Продовжується доопрацювання ЕО (за результатами державної експертизи ЯРБ) звітних документів по 3-м факторам безпеки:

-       «поточний технічний стан систем та елементів»;

-       «кваліфікація обладнання»;

-       «старіння»,

та глави ЗППБ «Комплексний аналіз безпеки».

            1.2. Основні результати державної експертизи ЯРБ:

1. Надані на державну експертизу матеріали ЗППБ енергоблока № 1 ЗАЕС за обсягом розглянутих факторів безпеки відповідають вимогам норм, правил та стандартів з ЯРБ та керівництву МАГАТЕ SSG-25. Отримані результати виконаних досліджень відповідають цільовим критеріям безпеки для діючих енергоблоків АЕС.

2. За результатами державної експертизи матеріалів ЗППБ не виявлено факторів та обставин, які б свідчили про принципову неможливість довгострокової експлуатації енергоблока № 1 ЗАЕС.

3. Виявлено ряд обмежень та недоліків виконаних досліджень: невідповідність наведеної у розділі «Комплексний аналіз безпеки» інформації, матеріалам факторів безпеки та поточному стану виконання робіт; визначено роботи по аналізу низки факторів безпеки, які не завершені ЕО в повному обсязі; сформовані зауваження щодо повноти і коректності представленої інформації.

 

2.                Стосовно усунення або компенсації відступів від вимог норм та правил з ЯРБ

2.1. Діяльність ЕО щодо усунення на енергоблоці № 1 ВП ЗАЕС відступів від вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ, проводиться згідно узгодженого Держатомрегулюванням технічного рішення ТР 01.АБ.00.ТР.1101 «Об устранении отклонений от требований НТД на энергоблоке № 1 Запорожская АЭС», яке розроблено на основі визначеного в Звіті з аналізу безпеки енергоблоку №1 ЗАЕС переліку відступів.

2.2. Заходи з усунення усіх відступів включені до чинних програм Експлуатуючої організації, таких як КзППрБ, Програма підготовки енергоблоку № 1 ЗАЕС до експлуатації у понадпроектних термін.

 

3.                Стосовно стримування деградації внаслідок старіння, обґрунтування ресурсу, відновлення та заміни елементів енергоблока АЕС, інших заходів, розроблених за результатами виконання програми управління старінням

3.1. Оцінку поточного технічного стану виконано для всіх критичних елементів енергоблоку № 1 ЗАЕС. До цього часу до Держатомрегулювання не представлені на розгляд рішення щодо продовження строку експлуатації:

- корпусу реактору;

- внутрішньокорпусних пристроїв;

- захисної оболонки.

Для зазначених елементів ще остаточно не сформовані заходи з управління старінням та не актуалізовані такі фактори безпеки ЗППБ, як «Поточний технічний стан систем та елементів», «Старіння».

3.2. Кваліфікації на «жорсткі» умови навколишнього середовища підлягають елементи, що включені до «Развернутого перечня оборудования энергоблока №1 ОП ЗАЭС, подлежащего квалификации. 01.МР.00.Пр.45» (всього 706 одиниць). На поточний момент підтверджена кваліфікація 609 одиниць обладнання. Для 16 одиниць обладнання (в тому числі 13 одиниць обладнання системи охолодження басейну витримки) роботи з кваліфікації в стадії виконання. Роботи ведуться з відставанням від «Графика выполнения работ по квалификации оборудования энергоблоков №№1÷6 ОП ЗАЭС». Результати аналізу виконаних робіт вказали на необхідність доповнення «Развернутого перечня оборудования энергоблока №1 ОП ЗАЭС, подлежащего квалификации. 01.МР.00.ПР.45» низкою обладнання та виконання додаткових робіт. 

3.3. Кваліфікація на сейсмічні впливи проводиться у відповідності до «Развернутого перечня 01.МР.00.Пр.45». Кваліфікації підлягають 2977 одиниць обладнання. Поточний стан кваліфікації встановлено для 2622 одиниць обладнання енергоблоку №1 ВП ЗАЕС. Для 355 одиниць роботи з кваліфікації в стадії виконання. Роботи ведуться з відставанням від «Графика выполнения работ по квалификации оборудования энергоблоков №№1÷6 ОП ЗАЭС».

3.4. Оцінка сейсмостійкості обладнання, трубопроводів, будівель та споруд виконується у відповідності до «Плана мероприятий по оценке сейсмической опасности и проверке сейсмостойкости действующих АЭС» та «Перечня оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений энергоблоков №№1, 2 Запорожской АЭС, подлежащих оценке сейсмостойкости». На даний час ЕО усуваються зауваження до результатів оцінки сейсмостійкості будівель та споруд і вентиляційного обладнання та обладнання систем кондиціювання. Для решти елементів та конструкцій енергоблока №1 ЗАЕС результати робіт з оцінки сейсмостійкості не надавалися на розгляд до Держатомрегулювання. Терміни завершення зазначених робіт наразі під загрозою зриву.

 

4.                Стосовно реалізації заходів КзППрБ

4.1. Перелік заходів КзППрБ, виконання яких передбачено ЕО в рамках підготовки енергоблока № 1 ЗАЕС до продовження терміну експлуатації, визначений узгодженим Держатомрегулювання технічним рішенням № 01.МР.00.РШ.3350 «О безопасной эксплуатации ядерной установки энергоблока № 1 ЗАЭС после 27 топливной кампании в период выполнения модернизационных работ с целью продления срока эксплуатации» (далі - технічне рішення № 01.МР.00.РШ.3350). Всього заплановано до виконання 76 заходів (з них 46 виконано, звіти погоджені Держатомрегулювання та Державною службою України з надзвичайних ситуацій), звіти про виконання 3 заходів знаходяться на розгляді в Держатомрегулювання, 27 заходів – на стадії виконання.

4.2. Слід зазначити, що серед необхідних заходів, залишаються такі, які направлені на запобігання аварій із пошкодженням палива як в активній зоні реактору, так і в басейні витримки палива, та пом’якшення їх наслідків (врахування уроків аварії на АЕС «Фукусіма-Даічі» та результатів «стрес-тестів»). Також серед запланованих до виконання заходів в ППР-2015, є такі, що безпосередньо впливають на можливість продовження терміну експлуатації енергоблоку (завершення робіт з кваліфікації обладнання, модернізації систем та елементів, важливих для безпеки енергоблоку).

Враховуючи такий стан виконання заходів, спрямованих на подовження терміну експлуатації енергоблоку №1 ЗАЕС, Експлуатуючою організацією заздалегідь був обраний варіант підготовки до продовження експлуатації, який передбачає зупинку енергоблоку після завершення проектного строку експлуатації, здійснення організаційно-технічних заходів для продовження експлуатації та поновлення експлуатації відповідно до Загальних вимог до продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004).

У рамках реалізації обраного варіанту 30 грудня 2014 року ДП «НАЕК «Енергоатом» звернувся до Держатомрегулювання із Заявою про внесення змін до ліцензії ЕО №000196 з метою експлуатації енергоблока № 1 ЗАЕС в період з 23.12.2015 р. у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони до приреакторного басейна витримки для виконання необхідних для продовження заходів відповідно до узгодженого Держатомрегулювання Технічного рішення № 01.МР.00.РШ.3350 «О безопасной эксплуатации ядерной установки энергоблока № 1 ЗАЭС после 27 топливной кампании в период выполнения модернизационных работ с целью продления срока эксплуатации».

Для забезпечення безпеки блоку № 1 ЗАЕС під час виконання організаційно-технічних заходів та відповідно до технічного рішення № 01.МР.00.РШ.3350 ЕО було вирішено:

1. До 23.11.2015 ВП ЗАЕС узгодити з Держатомрегулювання рішення щодо продовження строку експлуатації обладнання та трубопроводів наведених в Додатку 2.

2. ДП «НАЕК «Енергоатом» до 23.12.2015 перевести реакторну установку енергоблока № 1 ВП ЗАЕС в стан «Холодный останов» з наступним вивантаження палива з активної зони до приреакторного басейна витримки.

Згідно з вимогами Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» 16-19 листопада 2015 року комісією Держатомрегулювання із залученням Державної служби України з надзвичайних ситуацій було проведене інспекційне обстеження готовності Експлуатуючої організації до експлуатації реакторної установки енергоблока № 1 ЗАЕС в зупиненому стані по завершенню проектного строку експлуатації.

Під час інспекційного обстеження перевірений стан виконання технічного рішення 01.МР.00.РШ.3350. Встановлено, що п.1 вирішальної частини зазначеного рішення не виконаний у повному обсязі. Технічні рішення з подовження терміну експлуатації 44 одиниць обладнання неузгоджені з Держатомрегулювання. 

За результатами інспекційного обстеження встановлено:

1        Умови ліцензії серії ЕО № 000196 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС» виконуються у повному обсязі та у встановленні терміни.

2         Наведена в документах інформація про обґрунтування внесення змін до ліцензії серія ЕО №000196 від 10 серпня 2004 року щодо експлуатації реакторної установки енергоблока № 1 ЗАЕС в зупиненому стані на період виконання необхідних заходів для довготермінової експлуатації є повною, достовірною та відображає фактичний стан справ.

3        На момент перевірки не виявлено факторів та обставин, які б свідчили про принципову неможливість експлуатації енергоблоку №1 ВП ЗАЕС в зупиненому стані на період виконання необхідних заходів для довготермінової експлуатації, але в термін до завершення проектного строку експлуатації енергоблоку необхідно надати матеріали щодо завершення робіт у відповідності з п.1 технічного рішення №01.МР.00.РШ.3350 від 23.07.2014.

За результатами перевірки Державною інспекцією з ядерної безпеки на ЗАЕС стану виконання Технічного рішенням № 01.МР.00.РШ.3350 (лист № 27-37/2/152 від 15.12.2015) встановлено, що станом на 15 грудня 2015 року погоджені технічні рішення щодо продовження терміну експлуатації  всього обладнання І-ІІІ класів безпеки систем, які забезпечують безпечну експлуатацію реакторної установки в станах «Холодный останов», «Останов для ремонта» та «Перегрузка топлива». П.1 вирішальної частини Технічного рішенням № 01.МР.00.РШ.3350 виконано в повному обсязі.

 

З урахуванням зазначеного Колегія констатує:

1.      Експлуатуючою організацією представлено комплект документів, у яких надана необхідна для внесення змін до ліцензії ЕО №000196 інформація щодо експлуатації енергоблоку №1 у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони реактора до приреакторного басейна витримки на період виконання необхідних організаційно-технічних заходів для обґрунтування можливості його довгострокової експлуатації.

2.      На даний момент не виявлено факторів та обставин, які б свідчили про неможливість довгострокової експлуатації енергоблоку №1 ВП ЗАЕС у понадпроектний термін, але представлені у ЗППБ узагальнюючі висновки про можливість продовження строку експлуатації до наступної переоцінки безпеки є передчасними.

3.      Представлені в ЗППБ результати періодичної переоцінки безпеки енергоблоку потребують доопрацювання за наступними напрямами:

        узгодження рішень щодо продовження строку експлуатації корпусу реактору, внутрішньокорпусних пристроїв та захисної оболонки, розробка заходів щодо управління старінням для зазначених критичних елементів, внесення інформації у відповідні фактори безпеки ЗППБ;

        завершення робіт з кваліфікації обладнання на жорсткі умови навколишнього середовища та сейсмічні впливи із внесенням інформації у відповідний фактор безпеки ЗППБ;

        підтвердження стійкості до впливу землетрусу обладнання, трубопроводів, будівель та споруд, що забезпечують виконання основних функцій безпеки.

4.      Встановлено, що на даний час ДП НАЕК «Енергоатом» не завершив роботу з:

        усунення або компенсації відступів від вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ (роботи заплановані в рамках ППР-2015);

        реалізації запланованих заходів КзППрБ (роботи заплановані в рамках ППР-2015).

5.      Станом на 17.12.2015 р. Експлуатуючою організацією обґрунтована можливість експлуатації енергоблока №1 ЗАЕС лише в зупиненому стані з вивантаженим з активної зони реактора ядерним паливом. Можливість експлуатації енергоблока №1 ЗАЕС на енергетичних рівнях потужності в даний час залишається необґрунтованою.

Беручи до уваги вищенаведене та з урахуванням результатів обговорення

 

К О Л Е Г І Я      П О С Т А Н О В Л Я Є:

 

1. Доручити Департаменту з питань безпеки ядерних установок забезпечити внесення змін до ліцензії серія ЕО № 000196 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС» щодо експлуатації енергоблока №1 ЗАЕС у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони реактора до приреакторного басейна витримки на період виконання ЕО необхідних організаційно-технічних заходів для забезпечення можливості його довгострокової експлуатації.

2. Вважати можливим розгляд питання щодо поновлення експлуатації енергоблока №1 ВП ЗАЕС на енергетичних рівнях потужності за таких умов:

 2.1. Виконання в узгоджених Держатомрегулюванням обсягах заходів:

- кваліфікації обладнання на жорсткі умови навколишнього середовища та сейсмічні впливи;

- підтвердження стійкості до впливу землетрусу для обладнання, трубопроводів, будівель та споруд, що забезпечують виконання основних функцій безпеки;

- усунення або компенсації  відступів від вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ;

- Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій;

- продовження строку експлуатації корпуса реактора, внутрішньокорпусних пристроїв, захисної оболонки та розробки заходів щодо управління їх старінням.

2.2. Усунення зауважень державної експертизи до Звіту з періодичної переоцінки безпеки.

 

Голова Колегії

С. БОЖКО

 

Секретар Колегії

Т. Княжницька