???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук


«Червень 2020
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
дата з:
по:


Головна » Дорадчі органи» Колегія» Постанови та рішення» Постанова Колегії Держатомрегулювання №15 від 19 листопада 2015 року версія для друку
Постанова Колегії Держатомрегулювання №15 від 19 листопада 2015 року

 

ДЕРЖАВНА  ІНСПЕКЦІЯ  ЯДЕРНОГО  РЕГУЛЮВАННЯ  УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А  К О Л Е Г І Ї

 

19 листопада 2015 р.                                       м. Київ                                                      № 15

 

Про схвалення Плану дій з гармонізації

вимог нормативно-правових актів України

з питань зняття з експлуатації з референтними

рівнями безпеки WENRA

 

Асоціація Західноєвропейських ядерних регулюючих органів (Western European Nuclear Regulator’s Association (WENRA)) була заснована у 1999 році, як об’єднання вищого керівництва (голів) західноєвропейських регулюючих органів тих країн, де знаходиться  принаймні одна ядерна установка на етапі будівництва, експлуатації або зняття з експлуатації.

У квітні 2015 року Україна набула повноправного членства в Асоціації WENRA після кількарічного перебування у статусі країни-спостерігача.

Основними завданнями Асоціації WENRA є:

- розвиток та вдосконалення методів незалежної оцінки безпеки ядерних установок, які ґрунтуються на поглиблених знаннях щодо цих установок;

- розробка загальних підходів, що стосуються питань забезпечення ядерної безпеки та її регулювання, а також підтримка процесів гармонізації вимог при практичній діяльності.

Для реалізації вищезазначених завдань WENRA, серед іншого, розробляє так звані референтні рівні безпеки (Safety Reference Levels), які базуються на рекомендаціях МАГАТЕ та відображають кращу практику європейських країн.

Робочою групою WENRA з питань зняття з експлуатації (Working Group on Waste and Decommissioning – WGWD) були розроблені референтні рівні для зняття з експлуатації, які наведені у Звіті з референтних рівнів безпеки для зняття з експлуатації. Редакція 2.1. Березень 2012 року.

Зазначений звіт містить 62 референтних рівні безпеки, сформовані у 20 питаннях безпеки, які розподілені за 4 напрямами безпеки.

Держатомрегулювання наказом № 174 від 11.11.2014 «Про затвердження Плану-графіку з гармонізації вимог нормативно-правових актів України з питань зняття з експлуатації з референтними рівнями безпеки WENRA» визначило необхідні заходи щодо забезпечення гармонізації нормативно-правових актів (далі – НПА)  України з питань зняття з експлуатації  із референтними рівнями безпеки WENRA.

Згідно з цим наказом Управління безпеки поводження з РАВ Держатомрегулювання спільно з ДНТЦ ЯРБ виконали самооцінку відповідності вимог НПА України з питань зняття з експлуатації референтним рівням безпеки WENRA.

Самооцінка виконувалась щодо вимог НПА України, які стосуються зняття з експлуатації ядерних установок.

За результатами роботи були вироблені спільні узгоджені рішення та підготовлено Звіт про самооцінку вимог нормативно-правових актів України з питань зняття з експлуатації на предмет їх відповідності референтним рівням безпеки Асоціації Західноєвропейських ядерних регулюючих органів (Western European Nuclear Regulator’s Association (WENRA)) – далі – Звіт про самооцінку.

Під час самооцінки були застосовані критерії WENRA (А, В, С), на підставі яких оцінювалась відповідність вимог нормативних документів референтним рівням безпеки WENRA:

А – вимога покривається національною нормативною базою / the requirement is covered explicit by national regulatory system;

В – відмінності існують, але можуть бути виправдані з точки зору забезпечення безпеки / a difference exists, but can be justified from the safety point of view;

С –  відмінності існують і мають бути визначені в національному плані дій з гармонізації / a difference exists and should be addressed for harmonization in national action plan.

За результатами роботи отримано такий розподіл оцінок референтних рівнів безпеки за критеріями WENRA:

- оцінка А – 32 рівні WENRA покриваються національною нормативною базою;

- оцінка В – 24 рівні WENRA покриваються національною нормативною базою з відмінностями, які можуть бути виправдані з точки зору забезпечення безпеки; оцінка В для 24-х рівнів WENRA обумовлена здебільшого тим, що вимоги НПА України за даними рівнями є занадто загальними і потребують конкретизації;

- оцінка С – 6 рівнів WENRA не покриваються національною нормативною базою.

Ці висновки стосуються зняття з експлуатації АЕС та дослідницьких ядерних реакторів. Для інших ядерних установок, зокрема сховищ відпрацьованого ядерного палива, частина рівнів WENRA не охоплюється НПА України.

На підставі результатів Звіту про самооцінку та відповідно до процедур WENRA, Держатомрегулюванням розроблено План дій з гармонізації вимог нормативно-правових актів України з питань зняття з експлуатації з референтними рівнями безпеки WENRA, який визначає основні напрями діяльності Держатомрегулювання по подальшому вдосконаленню нормативно-правової бази України в частині зняття з експлуатації.

 

Враховуючи вищенаведене, Колегія Держатомрегулювання к о н с т а т у є:

Звіт про самооцінку вимог нормативно-правових актів України з питань зняття з експлуатації на предмет їх відповідності референтним рівням безпеки Асоціації Західноєвропейських ядерних регулюючих органів (Western European Nuclear Regulator’s Association (WENRA)) може бути прийнятий за основу для планування подальшої діяльності в частині гармонізації нормативно-правових актів з питань зняття з експлуатації з референтними рівнями WENRA.

 

Враховуючи вищезгадане та беручи до уваги результати обговорення, Колегія Держатомрегулювання п о с т а н о в ля є:

Схвалити План дій з гармонізації вимог нормативно-правових актів України з питань зняття з експлуатації з референтними рівнями безпеки WENRA.

 

 

Голова Колегії                                                                                  С. Божко

 

Секретар Колегії                                                                        Т. Княжницька

 

 

Схвалено

Постанова Колегії Держатомрегулювання

від 19.11.2015 №15

 

 

 

План дій з гармонізації вимог нормативно-правових актів України

з питань зняття з експлуатації

з референтними рівнями безпеки WENRA

 

№ п/п

 

Захід

 

Термін виконання

 

1

Направити на розгляд робочій групі WGWD WENRA «Звіт про самооцінку вимог нормативно-правових актів України з питань зняття з експлуатації на предмет їх відповідності референтним рівням безпеки Асоціації Західноєвропейських ядерних регулюючих органів (Western European Nuclear Regulator’s Association (WENRA))

 

 

31.12.2015

2

Розробити проект НПА щодо загальних положень безпеки зняття з експлуатації ядерних установок

 

Визначити у планах нормативно-правового регулювання

3

Розробити проект НПА щодо вимог до структури та змісту документів, які подаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності із зняття з експлуатації ядерної установки (звіту з аналізу безпеки, інших ліцензійних документів)

Визначити у планах нормативно-правового регулювання

4

Внести зміни до чинних ПНА (з врахуванням розробки вищезазначених документів)

 

Визначити у планах нормативно-правового регулювання