???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Нормативно-правові акти» Регуляторні акти Держатомрегулювання» Повідомлення» проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз професійного опромінення» версія для друку
проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз професійного опромінення»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз професійного опромінення»

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз професійного опромінення» (далі – проект) розроблено Державною інспекцією ядерного регулювання України на виконання вимог:

статті 18 Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»,

підпункту 26 пункту 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України;

Плану імплементації Директиви Ради 2013/59/Євратом, яка встановлює основні стандарти безпеки для захисту від небезпеки, що виникає від іонізуючого випромінювання, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2015 року №  110-р.

 

Метою прийняття акта є:

встановлення механізму створення та функціонування єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення – комплексу заходів та дій, направлених на оптимізацію доз опромінення персоналу, покращення їх умов праці шляхом забезпечення радіаційного захисту, що відповідає міжнародним стандартам безпеки;

встановлення процедур реєстрації, зберігання та обміну інформацією про дози опромінення;

адаптація нормативно-правової  бази України до законодавства ЄС.

 

Проектом постанови передбачається:

встановлення єдиної процедури індивідуального дозиметричного контролю персоналу з метою гарантування методичної єдності та якості вимірів та розрахунків індивідуальних доз опромінення персоналу;

забезпечення єдиних підходів до реєстрації, зберігання та доступу до результатів індивідуального дозиметричного контролю; наповнення та ведення єдиного реєстру індивідуальних доз опромінення персоналу.

 

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 10 грудня 2015 року за адресою: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна 9/11;

контактна особа Тріпайло Р.Ф. – заступник Начальника Управління радіаційної безпеки – начальник відділу безпеки джерел іонізуючого випромінювання Управління радіаційної безпеки,  тел. 254-34-51, електронна пошта: tripaylo@hq.snrc.gov.ua.

 

Регуляторний акт, аналіз регуляторного впливу, пояснювальну записку розміщено на веб-сайті Держатомрегулювання, у розділі "Нормативні акти", підрозділі "Регуляторні акти Держатомрегулювання", "Проекти регуляторних актів".