???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук


«Червень 2020
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
дата з:
по:


Головна » Дорадчі органи» Колегія» Постанови та рішення» Постанова Колегії Держатомрегулювання №13 від 08 жовтня 2015 року версія для друку
Постанова Колегії Держатомрегулювання №13 від 08 жовтня 2015 року

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А  К О Л Е Г І Ї

 

08 жовтня 2015 р.                                          м. Київ                                          № 13

 

 

 

Про ефективність зворотного зв’язку

від розслідування порушень у роботі АЕС

 

 

Важливим компонентом забезпечення безпеки є ефективне функціонування зворотного зв’язку від досвіду експлуатації, та, перш за все, від досвіду розслідування порушень у роботі АЕС. Експлуатуюча організація, відповідно до вимог  НП 306.2.141-2008 "Загальні положення безпеки атомних станцій":

-        створює систему накопичення, аналізу і використання досвіду експлуатації;

-        є відповідальною за повноту та якість розслідування, достовірність і своєчасність доведення результатів розслідування порушень у роботі АЕС до Держатомрегулювання;

-        здійснює діяльність, спрямовану на профілактику і запобігання подіям, які впливають на безпеку.

Держатомрегулювання з залученням ДНТЦ ЯРБ здійснює аналіз рівня безпеки енергоблоків АЕС в частині порушень у роботі АЕС, причин їх виникнення, ефективності їх розслідування та діяльності щодо запобігання аналогічних порушень у майбутньому. Нижче представлені результати цього аналізу.

Загальна кількість порушень

Аналіз порушень у роботі АЕС за період з 2000 р. по вересень 2015 р. виявив дві тенденції: тенденцію до зменшення кількості порушень протягом цих років та тенденцію щодо стабілізації кількості порушень за останні три роки на рівні близько 10 подій на рік. Такий показник свідчить про задовільний рівень експлуатаційної безпеки. Однак остаточні висновки можна зробити наприкінці року за умови, що кількість порушень не збільшиться.

Кількість порушень на окремих майданчиках АЕС

Протягом 2015 р. найбільша кількість порушень зафіксована на ЗАЕС - 7 порушень у роботі АЕС, причому протягом липня цього року було зафіксовано 4 порушення, що потребує аналізу та розробки коригувальних заходів.

Кількість значущих для безпеки подій за шкалою ІНЕС

Міжнародна шкала ядерних та радіологічних подій (ІНЕС) використовується для інформування громадськості щодо значимості з точки зору безпеки подій, пов’язаних з джерелами випромінювання. За шкалою ІНЕС події, не суттєві з точки зору безпеки, класифікуються як "подія нижче шкали/рівень "0" (не суттєво для безпеки).

За останні три роки на АЕС України всі порушення були класифіковані рівнем "нижче шкали/рівень "0" (не суттєво для безпеки).

 

 Наслідки порушень у роботі АЕС

Протягом 2010-2015 рр. на АЕС України не було зафіксовано порушень, що призвели до опромінення персоналу чи викиду/скиду радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище вище регламентованих значень. АЕС України експлуатувалися без порушень меж та/або умов безпечної експлуатації.

Основними наслідками порушень у роботі АЕС в зазначений період були зупинення реакторної установки з відключенням енергоблока від мережі або розвантаження енергоблока на величину, більш ніж 25 % від номінальної електричної потужності. Порушення, які сталися в 2015 році, призвели до одного з зазначених наслідків і були класифіковані категоріями П05 або П08 згідно НП 306.2.100-2004 "Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій".

Системи та обладнання, відмови яких зумовлювали виникнення порушень

У 2015 р. найбільшу кількість відмов було зафіксовано у технологічних системах 2-го контуру та допоміжних системах. У порівнянні з 2014 р. кількість відмов елементів допоміжних систем збільшилась у два рази. Відмови цих систем призводять до розвантаження та відключення енергоблока, які супроводжуються перехідними процесами та додатковим навантаженням на обладнання та персонал, що є потенційно небезпечним. Тому питання попередження цих відмов потребує вирішення.

За період з 2010 по 2015 рр. відбулась значна кількість порушень, пов'язаних з відмовами електротехнічного обладнання. У 2015 р. такі відмови склали 36 %. Ця негативна тенденція потребує аналізу для виявлення причин її виникнення та розробки заходів щодо її усунення.

Причини порушень

У 2015 р. кількість корінних причин, пов’язаних з відмовами обладнання, складає 53 % від загальної кількості, що нижче середнього показника за останні шість років (55,5 %). Також менше середнього показника частка корінних причин, пов’язаних з персоналом. Недоліки документації у середньому за 2010-2015 рр. складають 20 % від загальної кількості. У 2015 р. кількість причин, пов’язаних з недоліками документації більше середнього значення за ці роки й становить 23 %, що потребує аналізу та розробки коригувальних заходів.

Аналогічні порушення

Загалом кількість порушень, що повторюється, знижується. Але аналіз попередніх порушень показав, що мають місце повторення відмов однотипового обладнання, а аномальні події призводять до схожих наслідків. Однак причини таких порушень не співпадають, що не дає змоги віднести їх до попередніх аналогічних порушень. Незважаючи на це, аналіз "повторних відмов" однотипового обладнання може дати корисні уроки, як щодо запобігання їх виникненню, так і щодо підвищення ефективності використання досвіду експлуатації.

Якість розслідування порушень

З 11 порушень, які відбулись протягом 2015 р., Держатомрегулювання було направлено на дорозслідування 5 звітів про розслідування, до 3 звітів були надані зауваження щодо дотримання вимог НП 306.2.100-2004 в частині документування результатів розслідування. Незважаючи на це, протягом 2013-2015 рр. зафіксовані 4 порушення, для яких не визначені корінні причини, що в подальшому може призвести до виникнення аналогічних порушень.

Зворотній зв’язок від досвіду експлуатації

Експлуатуючою організацією створена та функціонує система зворотного зв’язку від досвіду експлуатації - "Система накопичення, аналізу та використання (система врахування) досвіду експлуатації". Також було розроблено низку документів, які стосуються проведення самооцінки ефективності цієї системи, розслідування та обліку малозначущих подій, виявлення та аналізу аналогічних порушень і відхилень у роботі АЕС.

На регулярній основі проводиться самооцінка ефективності системи накопичення, аналізу та використання досвіду експлуатації в ДП НАЕК "Енергоатом", що є прикладом врахування рекомендацій МАГАТЕ та використання кращої міжнародної практики.

Зі свого боку Держатомрегулювання разом з ДНТЦ ЯРБ, починаючи з 1992 р., організувало виконання оперативного та технологічного аналізу порушень у роботі АЕС України, за результатами якого робляться висновки, виявляються тенденції, надаються рекомендації щодо усунення негативних чинників, тощо. Підготовлені матеріали є підставою для прийняття регулюючих рішень.

Беручи до уваги важливість даної роботи та з урахуванням відсутності фінансування за рахунок державного бюджету, роботи з оперативного та технологічного аналізу порушень у роботі АЕС України в 2015 р. ДНТЦ ЯРБ виконує за власні кошти. Наразі джерела фінансування роботи є невизначеними.

Ще одним напрямом використання існуючого досвіду експлуатації є спільна діяльність Держатомрегулювання та ДП НАЕК "Енергоатом" щодо застосування регулюючих вимог до розслідування порушень у роботі АЕС.

З ініціативи Держатомрегулювання в травні 2015 р. було створено робочу групу за участю представників Держатомрегулювання, ДП НАЕК "Енергоатом" та ДНТЦ ЯРБ з метою узгодження позицій з однозначного тлумачення вимог НП 306.2.100-2004 щодо класифікації порушень. Робочою групою була напрацьована та узгоджена спільна позиція стосовно:

-           застосування документа МАГАТЕ "ИНЕС: Международная шкала ядерных и радиологических событий. Руководство для пользователей. Издание 2008 года" в якості першоджерела, під час класифікації порушень у роботі АЕС України за шкалою ІНЕС;

-           визначення ознак та наслідків подій на АЕС, які не належать до порушень;

-                            уточнення ознак та наслідків порушень у роботі АЕС окремих категорій. (Детальний перелік узгоджених питань наведено в додатку 1 до Пояснювальної записки). Коло питань, які обговорювались робочою групою, було значно ширше, ніж підходи до класифікації порушень у роботі АЕС. Досвід застосування НП 306.2.100-2004 вказує на необхідність здійснення його перегляду. Виконання цієї роботи заплановано в рамках одного з компонентів Плану дій на 2015 р. Інструменту взаємодії INSC, який знаходиться на розгляді в Європейській Комісії.

Заходи щодо вдосконалення зворотного зв’язку від досвіду експлуатації (розслідування порушень у роботі АЕС)

1.      Вдосконалення системи накопичення, аналізу та використання (системи врахування) досвіду експлуатації:

-       забезпечення виконання досліджень причин виявлених негативних тенденцій, як в рамках комплексних досліджень, так і цільових досліджень окремих питань (наприклад, причин відмов електротехнічного обладнання);

-       забезпечення комплексного пошуку та виявлення аналогічних порушень з наглядною демонстрацією результатів цієї діяльності (критерії пошуку; результати виявлення; здобуті уроки). Запровадження проведення аналізу попередніх порушень у роботі АЕС з розглядом "повторних відмов" однотипового обладнання та їх причин;

-       забезпечення постійного виконання аналізу та врахування міжнародного досвіду з наглядною демонстрацією результатів цієї діяльності.

2.     Підвищення якості розслідування порушень у роботі АЕС:

-       розробка, впровадження та застосування сучасних методик пошуку/виявлення корінних причин порушень;

-       організація та забезпечення процесу якісної підготовки персоналу, який бере участь у роботі комісій з розслідування порушень у роботі АЕС.

3.     Постійне прагнення до вдосконалення системи управління діяльністю:

-       проведення навчальних семінарів, тренінгів з питань функціонування системи накопичення, аналізу та використання (системи врахування) досвіду експлуатації, включаючи питання виявлення, класифікації та реєстрації подій на АЕС;

-       вдосконалення системи управління документацією, людськими, матеріально-технічними, фінансовими ресурсами з врахуванням зворотного зв’язку від досвіду експлуатації.

4.     Вдосконалення нормативної основи функціонування системи накопичення, аналізу та використання (система врахування) досвіду експлуатації.

Враховуючи вищезгадане та беручи до уваги результати обговорення Колегія

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Визнати роботу експлуатуючої організації, ДП НАЕК "Енергоатом", щодо забезпечення ефективності зворотного зв’язку від досвіду експлуатації (розслідування порушень у роботі АЕС) станом на вересень 2015 р. - задовільною.

2. Погодити результати роботи робочої групи стосовно однозначного тлумачення вимог НП 306.2.100-2004 щодо класифікації порушень у роботі АЕС (додаток 1 до пояснювальної записки до Колегії).

3. Запропонувати ДП НАЕК "Енергоатом" на підставі результатів аналізу, що були представлені, розробити детальний план подальших заходів щодо запобігання виникнення порушень у роботі АЕС, підвищення якості розслідування та надати його на розгляд Держатомрегулювання.

ТЕРМІН: 20.12.2015

4. Доручити Департаменту з питань безпеки ядерних установок спільно з
ДНТЦ ЯРБ:

4.1. визначитись з джерелами фінансування НДР "Оперативний та технологічний аналіз порушень у роботі АЕС України" в рамках існуючих/запланованих проектів міжнародної допомоги Держатомрегулювання/ДНТЦ ЯРБ;

4.2. виконати перегляд регулюючих вимог з розслідування та обліку порушень у роботі АЕС України з урахуванням сучасного міжнародного досвіду, в рамках завдань Плану дій на 2015 р. інструменту взаємодії INSC.

 

 

Голова Колегії

 

   С. БОЖКО

Секретар Колегії

   Т. КНЯЖНИЦЬКА