???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук


«Червень 2020
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
дата з:
по:


Головна » Дорадчі органи» Колегія» Постанови та рішення» Постанова Колегії Держатомрегулювання №12 від 10 вересня 2015 року версія для друку
Постанова Колегії Держатомрегулювання №12 від 10 вересня 2015 року

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А  К О Л Е Г І Ї

 

10 вересня 2015 р.                                         м. Київ                                            № 12

 

Про вдосконалення системи експертної

підтримки Держатомрегулювання

при виконанні державної експертизи

ядерної та радіаційної безпеки

 

Державне регулювання безпеки використання ядерної енергії безпосередньо пов’язане з необхідністю вирішення чисельних і складних завдань науково-технічного характеру. Перед Державною інспекцією ядерного регулювання України, як регулюючим органом у цій сфері, постає низка нових відповідальних та стратегічних завдань, що пов’язані із складною ситуацією в країні та випливають із запланованої Урядом масштабної діяльності з забезпечення енергетичної незалежності держави, розвитку ядерної енергетики країни, євроінтеграції (зокрема в паливно-енергетичній сфері). В процесі державного регулювання безпеки використання ядерної енергії у випадках, передбачених законодавством, Держатомрегулювання здійснює державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки. При здійсненні державної експертизи та реалізації інших повноважень, зокрема нормування, ліцензування, дуже важливим для Держатомрегулювання є експертна підтримка, яку відповідно до Статуту підприємства здійснює Державне підприємство «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» (далі – ДНТЦ ЯРБ).

Вдосконалення системи експертної підтримки державного регулювання безпеки використання ядерної енергії є пріоритетним і першочерговим завданням ДНТЦ ЯРБ.

Останнім часом впроваджено ряд заходів за цим напрямом діяльності підприємства, основні з яких:

-     оприлюднена "Заява про політику Державного підприємства "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" у сфері експертної підтримки" (червень 2014 року);

-     розроблено, узгоджено з Держатомрегулюванням та впроваджено в діяльність підприємства критерії / категорії важливості зауважень державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки (червень 2014 року);

-     реорганізовано та оптимізовано структуру підприємства;

-     розроблена, введена в дію та оприлюднена "Антикорупційна програма ДНТЦ ЯРБ" (липень 2015 року);

-     переглянуто та схвалено Держатомрегулювання "Порядок перевірки знань норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки" (липень 2014 року), проведено перевірку знань норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки у працівників підприємства, що беруть участь у проведенні державних експертиз ядерної та радіаційної безпеки (III квартал 2014 року);

-     реалізуються заходи з навчання, стажування та підвищення кваліфікації фахівців ДНТЦ ЯРБ (виконуються на постійній основі);

-     проведено роботу зі зміцнення зв’язків з національними спеціалізованими науковими інститутами НАН України та європейськими організаціями;

-     посилено аналітичні можливості підприємства (придбання/отримання нових розрахункових кодів та програм, навчання персоналу);

-     розроблено та розміщено на веб-сайті ДНТЦ ЯРБ бази даних міжнародних документів (МАГАТЕ, WENRA, ETSON), що постійно оновлюються;

-     переглянуто документи, що регламентують експертну діяльність підприємства: СТП "Система управління якістю. Виконання державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки" та "Система управління якістю. Положення про Експертну раду ДНТЦ ЯРБ" (серпень 2015 року);

-     створено робочу групу з розробки інформаційного порталу знань ДНТЦ ЯРБ та затверджено план першочергових заходів (серпень 2015 року). Розробка порталу знань розпочата саме з побудови бізнес-процесів та організації/оптимізації діяльності за напрямом "організація та проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки";

-     проведено внутрішній (за напрямом "організація та проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки", липень 2015 року) та ресертифікаційний аудит системи управління якістю ДНТЦ ЯРБ (в тому числі за напрямом - надання науково-технічних та експертних послуг у сфері ядерної та радіаційної безпеки, серпень 2015 року).

Протягом найближчих років необхідно забезпечити відповідний розвиток науково-технічного потенціалу ДНТЦ ЯРБ, як відповідальної експертної організації Держатомрегулювання, з метою вирішення завдань, що поставлені Урядом перед регулюючим органом. ДНТЦ ЯРБ має наміри щодо подальшого вдосконалення системи експертної підтримки державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, в першу чергу шляхом реалізації наступних заходів:

-     зміцнення та розширення співпраці з національними, міжнародними та закордонними організаціями/установами;

-     розширення парку кодів та програмних засобів, навчання/підвищення кваліфікації персоналу щодо використання наявних і нових розрахункових кодів та програм;

-     оновлення вимог до обсягу знань персоналу, що беруть участь у проведенні державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, організація перевірки знань норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки персоналу, вимоги до обсягу знань якого зміняться;

-     розроблення та розміщення на веб-сайті ДНТЦ ЯРБ оновленої бази законодавчих та нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки;

-     проведення детального аналізу Керівництв з оцінки безпеки ETSON з метою можливості використання в рамках експертної підтримки (переклад, адаптація з урахуванням особливостей національної нормативної бази);

-     розроблення інформаційного порталу знань ДНТЦ ЯРБ.

 

Враховуючи вищенаведене, з урахуванням результатів обговорення на засіданні Колегія Держатомрегулювання

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Визнати роботу ДНТЦ ЯРБ щодо вдосконалення системи експертної підтримки безпеки використання ядерної енергії за період червень 2014 року - серпень 2015 року задовільною.

2. Директору ДНТЦ ЯРБ (Шевченку І.А.):

2.1. Отримати від ліцензіатів відгуки щодо якості проведення державних експертиз ядерної та радіаційної безпеки документів ліцензіатів (включаючи результати впровадження критеріїв / категорій важливості зауважень), а також пропозиції ліцензіатів щодо вдосконалення системи експертної підтримки державного регулювання безпеки використання ядерної енергії.

Термін: 01.12.2015 р.

2.2. Забезпечити розробку та введення в дію детального плану заходів щодо подальшого вдосконалення системи експертної підтримки державного регулювання безпеки використання ядерної енергії на період 2016-2017 рр. з урахуванням отриманої відповідно до п.2.1 інформації.

Термін: 30.12.2015 р.

 

 

Голова Колегії

С. Божко

Секретар Колегії

Т. Княжницька