???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Нормативно-правові акти» Регуляторні акти Держатомрегулювання» Повідомлення» Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії" версія для друку
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії"

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії»

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії» розроблений Держатомрегулюванням з метою.

Проектом Закону України пропонується внесення змін законів України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» з метою імплементації положень  Директиви Ради 2013/59/Євратом, яка встановлює основні стандарти безпеки для захисту від небезпеки, що виникає від іонізуючого випромінювання.

Метою проекту Закону України є гармонізація законодавства України з міжнародними вимогами та стандартами, що діють в сфері використання ядерної енергії, встановлення єдиних основних норм безпеки для захисту здоров’я осіб, які перебувають під професійним, медичним опроміненням, та населення проти небезпек, що виникають при іонізуючому випромінюванні.

Законопроектом передбачаються:

врегулювання питань ядерної та радіаційної безпеки в частині зменшення ризиків тривалого опромінення продуктами радону; зменшення регулюючого тиску на суб’єктів діяльності в сфері використання ядерної енергії; врегулювання питань радіаційного захисту при медичному опроміненні;

удосконалення державного регулювання та запровадження діяльності з видобування і переробки уранових руд, враховуючи особливості технологічного циклу виробництва уранового концентрату.

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 10 листопада 2015 року за адресою: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна 9/11;

контактна особа Рязанцев Віктор Федорович  – начальник Управління радіаційної безпеки Держатомрегулювання, тел. 254 3451, riazantsev@hq.snrc.gov.ua

Регуляторний акт, аналіз регуляторного впливу, пояснювальну записку та порівняльну таблицю розміщено на веб-сайті Держатомрегулювання, у розділі "Нормативні акти", підрозділі "Регуляторні акти Держатомрегулювання", "Проекти регуляторних актів".