???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Нормативно-правові акти» Регуляторні акти Держатомрегулювання» Повідомлення» Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів» версія для друку
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту   постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на здійснення

міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів»

 

Пунктом  188 Плану виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р., відповідно до статті 342 та додатку XXVII до Угоди передбачено імплементація Директиви Ради 2006/117/Євратом від 20 листопада 2006 р. про нагляд та контроль за перевезенням радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива.

 

Директива РАДИ 2006/117/ЄВРАТОМ від 20 листопада 2006 року встановлює систему нагляду та контролю Співтовариства за транскордонними перевезеннями радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива для забезпечення належного захисту населення, визначає процедуру узгодження перевезення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива з компетентними органами країн під час міжнародних перевезень цих матеріалів.

Пунктом 9 Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1373 встановлено, що міжнародні перевезення радіоактивних матеріалів здійснюються за наявності дозволу Держатомрегулювання, який видається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, після попереднього узгодження з компетентними органами всіх країн, територією яких здійснюється перевезення. Однак, законодавством України не передбачено процедури такого узгодження, яка б відповідала  Директиві РАДИ 2006/117/ЄВРАТОМ від 20 листопада 2006 року.

 

Тому, Держатомрегулювання підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України, яким вносяться зміни до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. N 1196, що стосуються узгодження перевезення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива між Україною та державами-членами Європейського союзу.

 

Регуляторний акт, аналіз регуляторного впливу, пояснювальну записку розміщено на веб-сайті Держатомрегулювання у розділі "Нормативні акти", підрозділі "Регуляторні акти Держатомрегулювання",  "Проекти регуляторних актів".

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 29 серпня 2015 року за адресою: 01011 м. Київ, вул. Арсенальна 9/11; тел. 254-35-13, або на електронну пошту Держатомрегулювання: proekt@hq.snrc.gov.ua.

       Копії зауважень та пропозицій просимо також надсилати на електронну адресу Держпідприємництва України: mail@dkrp.gov.ua