???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук


«Червень 2020
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
дата з:
по:


Головна » Дорадчі органи» Колегія» Постанови та рішення» Постанова Колегії Держатомрегулювання №5 від 02 червня 2015 року версія для друку
Постанова Колегії Держатомрегулювання №5 від 02 червня 2015 року

 

ДЕРЖАВНА  ІНСПЕКЦІЯ  ЯДЕРНОГО  РЕГУЛЮВАННЯ  УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА  КОЛЕГІЇ

 

02 червня 2015 року                                  м. Київ                                     № 05

 

Про стан поводження

з відпрацьованим ядерним паливом

на Чорнобильській АЕС

 

В даний час на майданчику Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська атомна електростанція» (ДСП ЧАЕС) зберігається 21284 відпрацьованих тепловиділяючих збірки (ТВЗ).

Поводження з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП) на майданчику ДСП ЧАЕС здійснюється на підставі ліцензій Держатомрегулювання ЕО № 000040 «Зняття з експлуатації ЧАЕС», виданої 22 березня 2002 р. та ЕО № 000859 «Експлуатація ядерної установки – сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) ЧАЕС», виданої 25 червня 2008 р.

Відповідно до «Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему» блоки №№ 1÷3 мають бути звільнені від ВЯП. Враховуючи зазначене, ДСП ЧАЕС протягом останніх років:

1.                Виконала роботи з продовження терміну експлуатації систем та елементів блоків №№ 1,2 (до 2017 та 2018 рр. відповідно), пов’язаних зі зберіганням ВЯП і поводженням з радіоактивними відходами (РАВ).

2.                Обґрунтувала за результатами оцінки безпеки можливість безпечної експлуатації СВЯП-1 до 31.12.2025 року та розпочала виконання робіт, передбачених «Планом заходів з підвищення безпеки СВЯП-1», (ППБ СВЯП-1) погодженого Держатомрегулюванням 24.06.2008 р.

3.                Забезпечила перевезення з блоків №№ 1÷3 до СВЯП-1 кондиційних (непошкоджених) ТВЗ.

4.                Виконала у другій половині 2011 року цільову позачергову оцінку стану безпеки блоків № 1÷3 та СВЯП-1 ЧАЕС (стрес-тест), результати якої, серед іншого, показали: більш високий рівень безпеки умов зберігання ВЯП в БВ СВЯП-1 у порівнянні з БВ блоків № 1;2 та доцільність зменшення кількості ядерних установок, на яких зберігаються ВТВЗ.

5.                За результатами виконання стрес-тесту розробила та погодила з Держатомрегулювання: «План заходів з підвищення безпеки ядерних установок ЧАЕС (ППБ ЯУ ЧАЕС)» та «Рішення про розміщення на зберігання в 5-му відсіку БВ СВЯП-1 ВЯП (окрім пошкодженого), накопиченого за час експлуатації блоків №№ 1,2,3», відповідно до якого все ВЯП ЧАЕС буде розміщено в БВ СВЯП-1, а БВ блоків №№ 1;2 будуть використовуватись в якості резервних.

За результатами реалізації вищезазначених заходів станом на 22.05.2015 р.:

-        в БВ СВЯП-1 – зберігається 21 231,5 ТВЗ (з них 3,5 – пошкоджені),

-        в БВ блоку №1 – зберігається 32 пошкоджені ТВЗ,

-        в БВ блоку №2 – зберігається 20,5 пошкоджені ТВЗ,

-        в БВ блоку №3 ВЯП відсутнє. Використання БВ блоку №3 у якості резервних не передбачається, а тому ДСП ЧАЕС розробила та погодила з Держатомрегулюванням 7 грудня 2012 року рішення «Про визнання енергоблоку № 3 об’єктом по поводженню з радіоактивними відходами».

 

З метою активізації робіт зі зняття з експлуатації блоків ЧАЕС, а також створення більш високого рівня безпеки умов зберігання ВЯП, ДСП ЧАЕС протягом 2013÷2015 рр. розробила та погодила з Держатомрегулювання низку технічних рішень, спрямованих на забезпечення можливості перевезення та безпечного зберігання пошкодженого ВЯП (ПВЯП) в БВ СВЯП-1.

Окрім цього, ДСП ЧАЕС було розроблено та погоджено у встановленому порядку технічний проект «Обладнання та технологія стабілізації, перевезення та зберігання спецпеналів з ПВЯП» та технічні умови на обладнання, що буде застосовуватись для перевезення та безпечного зберігання ПВЯП в БВ СВЯП-1.

За результатами виконання вищевказаних заходів, а також заходів, передбачених ППБ СВЯП-1 та ППБ ЯУ ЧАЕС, ДСП ЧАЕС розробила та направила на розгляд до Держатомрегулювання «Звіт з аналізу безпеки сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1). Версія 3.02» (ЗАБ СВЯП-1).

Держатомрегулювання із залученням ДНТЦ ЯРБ виконав державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки ЗАБ СВЯП-1, результати якої свідчать про наступне:

1.     Визначені в ЗАБ СВЯП-1 проектні критерії та вимоги, що базуються на нормативних документах (НД) України, досвіді експлуатації СВЯП-1, виконаних додаткових дослідженнях, оновлених радіаційно-гігієнічних регламентах, є коректними і достатніми для виконання аналізу та обґрунтування безпеки на даному етапі експлуатації СВЯП-1 з врахуванням запланованого розміщення ПВЯП у ньому.

2.     СВЯП-1 обладнаний усіма необхідними конструкціями, системами та обладнанням для поводження з ВЯП, і в ЗАБ СВЯП-1 продемонстровано забезпечення відповідності проектним критеріям та вимогам при їх використанні для виконання транспортно-технологічних операцій з ВЯП та для зберігання ВЯП.

3.     В ЗАБ СВЯП-1 розрахунковим методом підтверджена (із значним запасом) герметичність сталевого облицювання БВ (конструктивно БВ складається з 5-ти відсіків для зберігання ВЯП, відсіку зберігання транспортного чохла (ВЗТЧ) та каньйону) при максимальному розрахунковому землетрусі (МРЗ – 6 балів) та вище (7 балів).

4.     Заходи, що виконані в рамках реалізації ППБ СВЯП-1 та ППБ ЯУ ЧАЕС, а також заходи, що реалізуються в даний час в СВЯП-1, а саме створення: додаткової системи підживлення БВ конденсатом, системи контролю, збирання та повернення протікань (КЗПП) та лінії зв’язку між системами спецводоочищення СВЯП-1 та КЗПП суттєво підвищують рівень безпеки цього сховища при аварійних ситуаціях та аваріях з розгерметизацією БВ і дозволяють підтримувати необхідний рівень води у БВ з потрібними показниками якості.

5.     В ЗАБ СВЯП-1 представлені обґрунтування міцності та несучої спроможності будівлі та залізобетонних конструкцій СВЯП-1 та продемонстрована їх достатня міцність та несуча спроможність з урахуванням виконаних заходів з підсилення конструкцій будівлі та додаткових навантажень у зв’язку із розміщенням ВЯП у 5-му відсіку та ПВЯП в каньйоні.

6.     Аналіз теплових процесів у випадку протікань БВ, оновлений з урахуванням виконаних заходів з підвищення безпеки СВЯП-1, продемонстрував неперевищення (із значним запасом) допустимих значень температури ВЯП/ПВЯП, води у БВ тощо. Процеси підвищення температури при відмовах системи охолодження БВ або втраті води у БВ є досить повільними, зокрема при відсутності води у БВ температура ВЯП досягне критичного значення 300о С (при якій можливо порушення цілісності ВЯП) приблизно за 45 діб.

7.     Аналіз нейтронно-фізичних процесів при поводженні і зберіганні ВЯП та ПВЯП та його зберіганні, що був виконаний на підставі розрахунків з використанням коректних вихідних даних, припущень, моделей та програмних кодів, продемонстрував відповідність вимогам НД і рекомендацій МАГАТЕ стосовно дотримання Кеф<0.95 при нормальних умовах експлуатації та проектних аваріях.

8.     Аналіз радіаційних факторів при експлуатації СВЯП-1, зокрема, радіаційного стану у приміщеннях, забруднення води в БВ, викидів та скидів, доз опромінення персоналу, базується на фактичних експлуатаційних даних (в тому числі за останній період) та розрахунках враховує розміщення ПВЯП і є, в цілому, прийнятним. Радіаційній захист при експлуатації БВ забезпечується комплексом заходів, який в цілому відповідає вимогам НД.

9.     Оновлений аналіз потенційних аварій має необхідні складові, які вимагаються НД (зокрема, визначення вихідних подій, аналіз сценаріїв, оцінки наслідків), та виконаний в цілому коректно. В ЗАБ СВЯП-1 проаналізовані заходи із запобігання аварій та зменшення їх наслідків.

10.                        В ЗАБ СВЯП-1 наданий (з урахуванням досвіду експлуатації СВЯП-1) опис джерел утворення РАВ з даними про їх обсяги та основні характеристики, визначені заходи з поводження з РАВ, включаючи: попередню характеризацію РАВ, їх сортування, пакування, облік, відправлення на призначені для поводження з РАВ об’єкти. Передбачені заходи та процедури забезпечують безпечне поводження з РАВ.

11.                        В ЗАБ СВЯП-1 надано опис технологічних процесів та операцій, меж та умов нормальної та безпечної експлуатації систем та обладнання з урахуванням розміщення ПВЯП у СВЯП-1 та можливого переміщення ВЯП/ПВЯП. Встановлені конкретні значення, зокрема, таких меж безпечної експлуатації, як: рівень та температура води в БВ, обсяг протікань з БВ, викиди та скиди. Встановлені межі та умови базуються на вимогах НД, виконаних аналізах та розрахунках, а також на досвіді експлуатації СВЯП-1.

12.                        В ЗАБ СВЯП-1 на концептуальному рівні описаний порядок зняття з експлуатації СВЯП-1 та передбачені заходи щодо поводження з великою кількістю забруднених пеналів, а також забрудненою водою при опорожненні БВ.

 

Підсумовуючи наведене вище,  Колегія    к о н с т а т у є:

1.      В «Звіті з аналізу безпеки сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1). Версія 3.02» обґрунтована безпека експлуатації СВЯП-1 з урахуванням розміщення у ньому пошкодженого відпрацьованого ядерного палива.

2.      Рішення, що приймаються ДСП ЧАЕС в рамках поводження з відпрацьованим ядерним паливом відповідають вимогам ядерної та радіаційної безпеки.

 

Враховуючи вищенаведене,  Колегія    п о с т а н о в л я є:

1.   Схвалити Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки «Звіті з аналізу безпеки сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1). Версія 3.02».

2.   Визнати діяльність ДСП ЧАЕС щодо поводження з ВЯП задовільною.

 

 

Голова

 

С. БОЖКО

 

 

Секретар

 

Т. КНЯЖНИЦЬКА