???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Нормативно-правові акти» Регуляторні акти Держатомрегулювання» Повідомлення» Проект наказу Держатомрегулювання «Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки уранових руд» версія для друку
Проект наказу Держатомрегулювання «Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки уранових руд»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення доопрацьованого проекту наказу Держатомрегулювання

«Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки уранових руд»

 

Проектом наказу, підготовленим Держатомрегулювання України, затверджуються вимоги та умови безпеки провадження діяльності з переробки уранових руд та її припинення.

 

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 Проект наказу розроблено з метою:

        впорядкування організаційно-правового механізму реалізації законодавства у сфері використання ядерної енергії, з огляду на те, що відповідно до листа Мін’юсту України від 25.07.2014 № 10.1-19/16  наказ Мінприроди від 20.03.2001 № 110 «Про затвердження Умов та правил провадження діяльності з переробки уранових руд»  внесений  до переліку нормативно-правових актів, зареєстрованих в Мін’юсті України, що підлягають перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України (1993-2012 року);

        забезпечення використання  тільки  тих   переробних  уранових об'єктів, рівень радіаційної безпеки яких визнано таким, що відповідає міжнародно  визнаним  вимогам  на  основі  всебічної  оцінки  усіх факторів,   які   впливають  на  безпеку провадження діяльності з переробки уранових руд.

                                                                       

Розробка та затвердження проекту наказу є виконанням:

 

статей 8 та 24 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», в частині розроблення, порядку затвердження та оприлюднення норм, правил і стандартів з ядерної та  радіаційної  безпеки;

 

статті 6 Закону України «Про видобування і переробку уранових руд», в частині встановлення норм,   правил   і   стандартів   щодо   безпеки видобування   і   переробки  уранових  руд  у  зв’язку  з  впливом іонізуючого випромінювання;

    

статей 6 та  7 Закону України «Про видобування і переробку уранових руд», в частині надання  ліцензій  на  переробку уранових руд відповідно до Закону України «Про  дозвільну  діяльність  у  сфері  використання ядерної  енергії»;

 

підпункту 7) пункту 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 363, в частині визначення критеріїв та вимог безпеки, додержання яких обов’язкове під час використання ядерної енергії, відповідно до яких затверджуються вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії.

 

Впровадження проекту наказу вдосконалить систему норм та правил з ядерної  та радіаційної безпеки шляхом:

 

визначення вимог до безпеки діяльності з переробки уранових руд, в тому числі під час її припинення, та умов безпечного провадження діяльності та її припинення;

 

 зосередження регулюючих зусиль на забезпеченні регулювання безпеки діяльності з переробки уранових руд як під час її провадження так і під час її припинення.

 

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 30.04.2015 за адресою: 01011 м. Київ, вул. Арсенальна 9/11; тел. 254-34-51, або на електронну пошту Держатомрегулювання: Gromyko@hq.snrc.gov.ua aбо sotnikov@hq.snrc.gov.ua.

 

 Регуляторний акт, аналіз регуляторного впливу, пояснювальну записку розміщено на веб-сайті Держатомрегулювання у розділі «Нормативні акти», підрозділі «Регуляторні акти Держатомрегулювання»,  «Проекти регуляторних актів».

Копії зауважень та пропозицій просимо також надсилати на електронну адресу Держпідприємництва України: mail@dkrp.gov.ua