???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук


«Червень 2020
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
дата з:
по:


Головна » Дорадчі органи» Колегія» Постанови та рішення» Постанова Колегії Держатомрегулювання №1 від 05 лютого 2015 року версія для друку
Постанова Колегії Держатомрегулювання №1 від 05 лютого 2015 року

 

 


ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

 

05 лютого  2015 р.                                 м. Київ                                            01

 

 

Про підсумки діяльності з державного регулювання

ядерної та радіаційної безпеки за 2014 рік

та пріоритетні напрями на 2015 рік

 

У 2014 році робота Державної інспекції ядерного регулювання України (далі – Держатомрегулювання) була спрямована на забезпечення виконання пріоритетних завдань, актів та доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень Ради національної безпеки та оборони України, спрямованих на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки (далі – ЯРБ), захищеності, дотримання гарантій нерозповсюдження ядерної зброї.

Протягом 2014 року виконано наступні пріоритетні завдання  Держатомрегулювання у сфері державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та захищеності:

               забезпечено регулюючий супровід виконання детального плану-графіку реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС (КзППрБ) та переоцінки безпеки діючих енергоблоків шляхом:

               експертизи технічних рішень та проектів (загалом –  148);

               узгодження технічних умов на обладнання (загалом – 52);

               участі у приймальних випробуваннях на заводах та майданчиках (загалом – 53);

               експертизи 40 звітних документів з кваліфікації обладнання енергоблоків АЕС України;

               узгодження 15 звітних документів з кваліфікації обладнання енергоблоків АЕС України;

               розгляду звітів з виконання заходів КзППрБ: погоджено 33 звіти про виконання заходів з 85 запланованих до виконання у 2014 році, 7 звітів про виконання заходів, запланованих до виконання у 2015-2017 рр., та повернуто на доопрацювання 15 звітів;

                схвалено постановою Колегії Держатомрегулювання від 27.02.2014 №3 «План дій з гармонізацфії вимог з безпеки АЕС з референтними рівнями WENRA з реакторної безпеки»;

               забезпечено оцінку безпеки будівництва пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття».

 

У 2014 році за результатами періодичної оцінки безпеки :

               забезпечено прийняття регулюючих рішень щодо енергоблоків №2 ЮУАЕС, №1 і №2 ЗАЕС: узгоджено 72 технічних рішення з продовження терміну експлуатації та 137 програм з оцінки технічного стану та продовження терміну експлуатації обладнання, трубопроводів та будівельних конструкцій енергоблоку;

               розглянуто звіти з результатами оцінки факторів безпеки енергоблоків №2 ЮУАЕС, №1, 2 ЗАЕС, №3,4 РАЕС, №2 ХАЕС:

  по 24 звітах підтверджено повне усунення зауважень державної експертизи ЯРБ;

  16 – повернуто на доопрацювання за результатами державної експертизи ЯРБ;

  2 – повернуто без розгляду;

  22 – знаходяться на державній експертизі ЯРБ;

 

               узгоджено рішення щодо можливості та умов подальшої безпечної експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М ІЯД НАН України та розглянуто внесення відповідних зміни до ліцензії на експлуатацію;

               зупинена дія ліцензії на право провадження діяльності «експлуатація ядерних установок» Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості.

 

У 2014 році у рамках регулюючого супроводу будівництва  нових ядерних установок Держатомрегулюванням:

               погоджено Концептуальне рішення «Будівництво енергоблоків №3;4 на Хмельницькій АЕС»;

               виконувався розгляд заяви ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» на отримання ліцензії «Будівництво та введення в експлуатацію ядерної установки – Заводу з виробництва ядерного палива», проведено інспекційне обстеження Заявника та попередньо погоджені 22 комплекти технічних умов;

               проведено позапланову інспекційну перевірку Національного наукового центру “Харківський фізико-технічний інститут” щодо діяльності  ядерної установки “Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, керованій прискорювачем електронів”, попередньо погоджено 36 документів робочої та експлуатаційно-технічної документації щодо цієї ядерної установки із 78 розглянутих;

               погоджено 39 технічних документів робочої документації СВЯП-2 Чорнобильської АЕС із 51 розглянутих;

У 2014 році:

-     розглянуті та погоджені 3 рішення, спрямованих на підвищення безпеки СВЯП-1 Чорнобильської АЕС, та продовжується виконання державної експертизи ЯРБ ще 2 документів;

-     розглянуті та погоджені 4 технічних рішення щодо сухого СВЯП Запорізької АЕС. На сьогоднішній день на майданчику сухого СВЯП знаходиться 124 вентильованих бетонних контейнерів;

-     розглянуто 60 технічних документа (погоджено 37) щодо використання ядерного палива, зокрема, розглянуто 15 технічних рішень щодо паливних завантажень, із них 14 погоджено.

 

У 2014 році експлуатуючій організації  (далі – ЕО) ДП НАЕК «Енергоатом» було видано 10 окремих письмових дозволів на виведення реакторних установок енергоблоків на мінімально-контрольований рівень потужності після ремонту з перевантаженням активної зони; 13 окремих письмових дозволів на пуск енергоблоків після планово-попереджувальних ремонтів з перевантаженням активної зони. Також забезпечено внесення змін до 6 ліцензій, виданих ЕО.

 

Видано (переоформлено, внесено зміни) – 11 ліцензій на право провадження діяльності посадовими особами експлуатуючої організації, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки. Видано (переоформлено, внесено зміни) 174 ліцензій на право безпосереднього управління реакторною установкою.

Всього протягом року було отримано та розглянуто 29 інформаційні повідомлення про події, які мали місце на АЕС України, у тому числі:

               10 - про порушення в роботі діючих АЕС;

               13 - про відхилення в роботі діючих АЕС;

               6 - про технологічні порушення, які мали місце на обладнанні діючих АЕС.

За результатами розгляду зазначених повідомлень було:

               узгоджено і поставлено на контроль виконання відповідних коригувальних заходів;

               прийнято рішення про проведення дорозслідування двох порушень в роботі АЕС.

 

Для забезпечення функціонування підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисті “Безпеки об’єктів ядерної енергетики”, удосконалення системи аварійної готовності та реагування протягом 2014 року Держатомрегулюванням здійснено низку важливих заходів. Зокрема, взято участь:

               у 4-х міжнародних навчаннях, що проводились МАГАТЕ;

               у спільному загальностанційному протиаварійному тренуванні на Рівненській АЕС.

Крім того:

               підготовлено та надіслано до Місії України при НАТО ряд проектних пропозицій, що безпосередньо стосуються рекомендацій регулюючому органу та можуть бути реалізовані у середньостроковій перспективі;

               проведено тестування зв’язку з компетентними пунктами зв’язку  Австрії, Білорусі, Болгарії, Латвії, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Угорщини, Фінляндії та Швеції;

               розроблено та затверджено «Рекомендації щодо здійснення регулюючої оцінки протиаварійних тренувань ліцензіата».

 

Забезпечено виконання одного з пріоритетних напрямів діяльності Держатомрегулювання на 2014 рік з підготовки Національної доповіді про стан виконання зобов‘язань за Об‘єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, яку 10 жовтня 2014 року було розміщено на офіційному веб-сайті МАГАТЕ.

 

Протягом 2014 року забезпечувалося виконання іншого пріоритетного напряму діяльності Держатомрегулювання, а саме – здійснювалася оцінка безпеки документації у рамках регулюючого супроводу будівництва першого пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття» (ПК-1 НБК) ДСП ЧАЕС.

 

Відповідно до погоджених Держатомрегулюванням документів на ДСП ЧАЕС протягом 2014 року виконувалися такі важливі роботи щодо НБК:

-       з 31 березня по 2 квітня 2014 року успішно виконано переміщення східної частини арки НБК у зону «очікування»; 

-       у травні, серпні та листопаді 2014 року здійснено відповідно перший, другий та третій (останній) підйом західної частини арки НБК;

-       наприкінці листопада 2014 року виконано зворотне насування східної арки НБК до її західної частини.

У рамках підготовки до реалізації другого пускового комплексу НБК – створення інфраструктури для демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття» – було опрацьовано та надано зауваження до звіту з переоцінки нестабільних конструкцій об’єкту «Укриття», що підлягають «ранньому» демонтажу, а також погоджено дві методики, що були розроблені для виконання зазначеного звіту.

 

У рамках поточної експлуатації об’єкта «Укриття» Держатомрегулюванням було розглянуто та погоджено зміни до технологічного регламенту об’єкта, проведено розгляд пропозицій ДСП ЧАЕС щодо зміни режимів роботи модернізованої системи пилопригнічення об’єкта «Укриття», проведено аналіз звітів про виконану роботу тощо.

 

У сфері регулювання безпеки зняття з експлуатації ядерних установок було розглянуто та погоджено «Концепцію зняття з експлуатації енергоблоків ВП «Запорізька АЕС», технічні рішення по складу і термінам виконання етапів розробки проекту зняття з експлуатації енергоблоків № 1, 2 ВП ЮУАЕС та енергоблоку № 3 ВП РАЕС, нормативного документу галузевого рівня «Концепція зняття з експлуатації діючих атомних електростанцій України» та проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження проекту будівництва «Остаточне закриття та консервація блоків № 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС».

У рамках введення в експлуатацію та експлуатації Заводу з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ) ЧАЕС:

-        28 березня 2014 року Держатомрегулювання видала окремий дозвіл                             № 000040/5 серії ОД на введення в експлуатацію ЗПРРВ;

-        11 грудня 2014 року Держатомрегулювання видала окремий дозвіл серії ОД № 000040/7 на експлуатацію ЗПРРВ.

У рамках введення в експлуатацію («гарячих випробувань») Установки з вилучення твердих радіоактивних відходів (далі - УВТВ) і Заводу з переробки твердих радіоактивних відходів (далі - ЗПТРВ) Промислового комплексу по поводженню з твердими радіоактивними відходами (далі - ПКПТРВ), 23 травня 2014 року Держатомрегулюванням видано ДСП ЧАЕС окремий дозвіл серії ОД                   № 000040/6 на виконання робіт на 2-му етапі введення в експлуатацію («гарячих випробувань») УВТВ та ЗПТРВ ПКПТРВ.

Підготовлено висновки державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки і відповідні регулюючі рішення, надані коментарі та зауваження по 12 документах (рішення, специфікації, програми випробувань, робочі проекти тощо) ДСП ЧАЕС.

Проведено аналіз періодичних звітів ДСП ЧАЕС по поводженню з радіоактивними відходами (далі – РАВ).

З метою забезпечення гармонізації вимог нормативно-правових актів України з питань зняття з експлуатації з референтними рівнями безпеки Асоціації Західноєвропейських ядерних регулюючих органів (Western European Nuclear Regulator’s Association (WENRA)) Держатомрегулювання наказом від 11.11.2014  № 174 затвердила «План-графік з гармонізації вимог нормативно-правових актів України з питань зняття з експлуатації з референтними рівнями безпеки Асоціації Західноєвропейських ядерних регулюючих органів WENRA».

 

Об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами на майданчику «Вектор», які проектуються та будуються

Щодо СОПСТРВ (Лот 3): продовжено до 06.07.2019 термін дії ліцензії № ЕО 000968. Перша партія РАВ, у кількості 4 упаковок кондиційованих РАВ від ЗПРРВ, була захоронена на СОПСТРВ 26 квітня 2014 року.

Проведено аналіз щодо можливості приймання в СОПСТРВ на захоронення упаковок радіоактивних відходів, вироблених на інших об’єктах з переробки радіоактивних відходів (крім ЗПТРВ і ЗПРРВ ЧАЕС), зокрема, Рівненської АЕС та Харківського ДМСК». Здійснено державну експертизу ЯРБ та погоджено відповідні технічні рішення, доповнення до звіту з переоцінки безпеки (далі – ЗАБ) та Критеріїв приймання РАВ.

Щодо сховищ для захоронення РАВ Першої черги комплексу «Вектор» - ТРВ-1, ТРВ-2: за результатами аналізу незадовільної ситуації із завершення їх будівництва (роботи не ведуться протягом більше 3-х років) здійснюється інформування Кабінету Міністрів України.

Послідовно впроваджуються вимоги щодо застосування до об’єктів, призначених для поводження з РАВ на майданчику комплексу «Вектор» комплексної оцінки усіх об’єктів. Розроблене «Керівництво з оцінки загального впливу майданчика «Вектор» з багатьма об’єктами, призначеними для переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів» в рамках проекту Європейської Комісії INSC U3.01/08 (UK/TS/39).

 

Нові сховища для зберігання РАВ у складі ІІ черги комплексу «Вектор»

Щодо Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих  джерел іонізуючого випромінювання (далі – ДІВ) (ЦСВДІВ) розглянуті та погоджені 4 технічні специфікації на системи важливі для безпеки. У рамках ліцензії ДСП «УКБЗВ» № ОВ 000975 від 18.07.2012 розширено обсяг дозволеної діяльності із переробки та зберігання РАВ, у частині завершення будівництва, монтажу обладнання що стосуються технологічного процесу поводження з відпрацьованими ДІВ у сховищі від їх приймання до зберігання та введення в експлуатацію ЦСВДІВ.

Розглянуто та погоджено, розроблений ДАЗВ проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення ТЕО «Будівництва сховища для проміжного зберігання високоактивних РАВ (осклованих високоактивних відходів) від переробки відпрацьованого ядерного палива (далі – ВЯП) ВВЕР-440), які повертаються з Російської Федерації після переробки ВЯП українських АЕС».

 

Об’єкти, призначені для поводження з РАВ у зоні відчуження

З метою переоцінки безпеки існуючого ПЗРВ «Буряківка» та прийняття рішення щодо можливості його реконструкції здійснено (в рамках UK/TS/39)  державну експертизу з ЯРБ «Попереднього звіту з аналізу безпеки ПЗРВ «Буряківка» після його реконструкції». Згідно з висновками державної експертизи з ЯРБ, реконструкція (розширення) ПЗРВ «Буряківка» можлива за умови офіційного визначення на урядовому рівні статусу території навколо ПЗРВ на довгостроковий період, доопрацювання окремих положень ЗАБ та проектних рішень.

Розглянуто та узгоджено:

- «Технічне рішення щодо перезахоронення РАВ з траншей Т107, Т108, Т109 ПТЛРВ «Нова Будбаза»;

- зміни до Стандарту підприємства ДСП "ЦППРВ" «Визначення характеристик радіоактивних матеріалів для звільнення від регулюючого контролю»;

- «Технічне переоснащення промислової будівлі під встановлення експериментальної установки для спалювання деревини в м.Чорнобиль».

 

Діяльність міжрегіональних спецпідприємств ДК «УкрДО «Радон»

За результатами експертизи з ядерної та радіаційної безпеки погоджено:

- проектну документацію «Коригування проекту з мінімізації впливу радіаційної аварії на сховищах РАВ № 5, 6, 7 пункту захоронення радіоактивних відходів (далі – ПЗРВ) «Київський ДМСК» на навколишнє середовище»;

- робочий проект Державний спеціалізований комбінат «Харківський ДМСК» «Реконструкція приміщення корпусу спалювання промислових відходів з метою створення ділянки дезактивації насосно-компресорних труб механічним способом»;

- конструкторська документація Мобільного комплексу технічних засобів з розрядки відпрацьованих ДІВ із блоків біологічного захисту.

Продовжувалася переоцінка безпеки сховищ РАВ на майданчиках ПЗРВ ДМСК, згідно із умовами ліцензій, організовано розгляд звіту ЗАБ сховищ РАВ «Київського ДМСК»).

 

Звільнення РАВ та радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю

У 2014 році звільнено від регулюючого контролю радіоактивних матеріалів шляхом «припинення», отриманих після дезактивації:

-         чорнобильського походження загальною масою 2264,075 тон (з них: з ПЗРВ «Буряківка» - 605 т, з ДСП «ЧАЕС» - 1659,075 т);

-         віддезактивованих насосно-компресорних труб (далі – НКТ), забруднених масою 42,836 тон.

Підготовлено 14 регулюючих рішень про звільнення від регулюючого контролю радіоактивних матеріалів, у вигляді обладнання Чорнобильської АЕС, яке знімається з експлуатації, і фрагментів техніки з майданчика № 100-1 ПЗРВ «Буряківка», після проведення їх дезактивації.

Підготовлено 3 регулюючих рішення про звільнення від регулюючого контролю радіоактивних матеріалів у вигляді віддезактивованих насосно-компресорних труб (в результаті проведення експериментальних робіт з відпрацювання технології дезактивації НКТ) ДСП «Харківський ДМСК».

Підготовлене 1 регулююче рішення про обмежене звільнення від регулюючого контролю радіоактивних матеріалів у вигляді 200 т радіоактивно-забрудненого шлаку від плавки чавуну у доменній печі Єнаківського металургійного заводу під час аварії розплавлення ДІВ типу ИБН-6 з радіонуклідом 239Рu-Ве.

Разом з тим, продовжується реалізація і вивезення за межі зони відчуження металоконструкцій, зібраних із закріплених за ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» майданчиків та територій, без звільнення цих радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю в установленому порядку.

Підготовлено та направлено ДАЗВ пропозиції щодо врегулювання цього питання шляхом внесення змін до діючих нормативно-правових актів та документів ДАЗВ.

Видано, переоформлено та подовжено термін дії 4 ліцензій на здійснення діяльності з переробки і зберігання РАВ. Подовжено термін дії однієї ліцензії на право провадження діяльності з експлуатації сховища для захоронення РАВ (СОПСТРВ). Внесено зміни до 2 ліцензій.

Проведено 6 інспекційних перевірок та інспекційних обстежень.

Здійснено аналіз періодичних (річних і щоквартальних звітів ЕО та ліцензіатів), всього - 70 звітів.

З урахуванням результатів оцінки відповідності погоджені:

- Технічні умови ТУ У 29.2-26444970-001:2013 «Комплект пакувальний «КТРВ-200» тимчасового зберігання спресованих твердих радіоактивних відходів»;

- Технічні умови ТУ У 29.2-26444970-002:2013 «Комплект пакувальний  «КТРВ-200 ПУ» тимчасового зберігання твердих радіоактивних відходів».

У 2014 році забезпечено заповнення бази даних The Net-Enabled Waste Management Database (NEWMDB) за 2013 рік.

 

Держатомрегулювання та Державні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки здійснюють регулюючий контроль за діяльністю з використання ДІВ                      4 167 суб’єктів діяльності, з виробництва ДІВ - 22 суб’єкта діяльності.

З них 2481 суб’єктів здійснюють діяльність з використання ДІВ, що не звільняються від ліцензування та мають відповідні ліцензії.

У 2014 році  на використання ДІВ було:

-                         видано 199 ліцензій;

-                         переоформлено/внесено зміни до 706 ліцензій;

-                         анульовано 23 ліцензії;

-                         видано 3 приписи;

-                         складено протоколів/винесено постанов 100/95.

Держатомрегулювання безпосередньо розглянуто 10 ліцензійних справ, з них 6 на здійснення діяльності з виробництва ДІВ та 4 – на використання ДІВ. За результатами розгляду: видано 4 ліцензії, внесені зміни до 4-х ліцензій, переоформлено 2 ліцензії.

У 2014 році шляхом взаємодії з підприємствами-виробниками ДІВ здійснювалася робота щодо покращення якості виконання робіт з технічного обслуговування обладнання з ДІВ власного виробництва шляхом перевірки наявності документів, що підтверджують спроможність якісного та безпечного  виконання цих робіт, зокрема наявності сертифікатів, виданих виробниками, щодо проходження навчання (стажування) з виконання таких робіт з конкретним обладнанням.

Під час розгляду ліцензійних справ на здійснення діяльності з виробництва та використання ДІВ було забезпечено оцінку відповідності законодавству та державну експертизу з радіаційної безпеки 14 проектів ДІВ, і підготовлені відповідні рішення та висновки за цими проектами.

 

Протягом 2014 року забезпечувалася державна реєстрація ДІВ та методологічна підтримка Державного регістру ДІВ з цих питань.

Підготовлено два піврічні звіти для Кабінету Міністрів України з питань роботи Державного регістру ДІВ.

Протягом 2014 року до бази даних Державного регістру ДІВ внесена наступна інформація:

-   зареєстровано 927 нових ДІВ, у тому числі 265 радіонуклідних джерел та 662 генераторів випромінювання;

-   ввезено в Україну 150 радіонуклідних ДІВ, а вивезено 11, зафіксовано ввезення радіофармацевтичних препаратів по 130 повідомленнях;

-   виготовлено в Україні 44 генераторів випромінювання медичного призначення, з яких 16 вивезено за кордон.

-   ввезено 78 генераторів випромінювання іноземного виробництва;

-   виведено з експлуатації 247 генераторів випромінювання;

-   передано на спеціалізовані підприємства по поводженню з радіоактивними відходами 719 відпрацьованих радіонуклідних ДІВ; подовжено термін експлуатації 1356 радіонуклідних джерел.

Надана консультаційна допомога більше як 1150 реєстрантам, що здійснювали державну реєстрацію ДІВ.

У порівнянні з 2013 роком, у 2014 році вдвічі зменшилася кількість ввезених радіонуклідних ДІВ та радіофармпрепаратів. Кількість нових зареєстрованих ДІВ також вдвічі менша, порівняно з 2013 роком.

 

У рамках реалізації проекту співробітництва з Департаментом енергетики США «Покращення збереженості джерел іонізуючого випромінювання, які використовуються в Україні» Держатомрегулювання узгоджено Порядок робіт із розрядження гамма-установки «Стерилизация-III» ПАТ «Гемопласт»». Вилучено 250 ДІВ типу ГИК-7-4 з гамма-установки «Стерилизация - III» загальною активністю 4,34 Х 1014 Бк.

Завершено роботи з формування Списку – 4 відпрацьованих ДІВ підприємств-банкрутів, які пропонуються для реалізації в рамках проекту міжнародної технічної допомоги “Зняття з експлуатації опромінювальних установок та забезпечення безпечного  зберігання джерел іонізуючого випромінювання” та у ІІ півріччі 2014 року розпочато роботи з вилучення відпрацьованих ДІВ на цих підприємствах. 

 

У 2014 році забезпечено регулювання захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, об’єктів поводження з РАВ та ДІВ.

Проведено 4 державні інспекційні перевірки систем фізичного захисту.

У рамках впровадження програми «Ініціатива щодо зменшення глобальної загрози та покращення захищеності джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ)» проведені обстеження і прийнято рішення щодо модернізації інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту 6 установ.

З метою запобігання загрозі вчинення диверсій, крадіжок, інших незаконних дій з боку внутрішніх правопорушників, продовжувалася діяльність з надання фізичним особам допусків до виконання особливих робіт. Розглянуто 171 Перелік посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт. Надано допуск до виконання особливих робіт 27 керівникам підприємств приватної форми власності, де виконуються особливі роботи.

У рамках обміну інформацією з Базою даних МАГАТЕ щодо інцидентів з незаконного обігу ядерних та інших радіоактивних матеріалів направлено                        28 інформацій. З листопада 2014 року інформування МАГАТЕ здійснюється за новою електронною формою надання інформації. Україна стала другою країною серед держав-учасниць ITDB, яка стала застосовувати нову форму передачі інформації. 

На виконання статті 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» розпочато роботу з видачі дозволів на використання земель і водоймищ, розташованих у санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта, та видано 7 дозволів.

У 2014  році у встановленому законодавством порядку Держатомрегулюванням переведено державну систему фізичного захисту (далі – ДСФЗ) до умов функціонування у підвищеної готовності.

Держатомрегулювання брала активну участь у формуванні державної політики у сфері фізичного захисту в умовах підвищеної готовності. Була забезпечена постійна взаємодії з суб’єктами ДСФЗ. Підготовлено 13 звернень та пропозицій щодо посилення заходів фізичного захисту, проведено 9 нарад. Зокрема, Держатомрегулювання отримувала інформацію про наявні загрози  об'єктам системи та повідомляла ліцензіатам про такі загрози. Забезпечено постійне інформування штабу АТО про потенційні радіаційні ризики у зоні проведення АТО.

У рамках забезпечення функціонування державної системи професійної підготовки,  перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів Держатомрегулюванням проведено оцінку відповідності критеріям визначення головного центру підвищення кваліфікації фахівців та зроблено висновок щодо відповідності та можливості призначення таким головним центром Навчального центру з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу імені Джорджа Кузьмича. Також здійснювався активний пошук можливостей створення та призначення головного вищого навчального закладу з професійної підготовки та перепідготовки фахівців з фізичного захисту на заміну учбового закладу, що залишився на території  окупованого Криму.

Держатомрегулювання брала участь у проведенні оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та визначенні проектної загрози.

Взято участь у роботі 2 міжвідомчих комісій з організації охорони об'єктів системи.

 

Згідно з Положенням про Державну інспекцію ядерного регулювання України забезпечується виконання зобов’язань України відповідно до Угоди про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї та Додатковим протоколом до цієї Угоди.

У рамках Угоди про гарантії та Додаткового протоколу у 2014 р. отримано, оброблено та надіслано до МАГАТЕ 220 звітів від суб’єктів державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів (далі -  ДСОК) та 19 попередніх повідомлень про міжнародні передачі ядерних матеріалів, регулярно надавалась інформація для планування інспекцій МАГАТЕ, підготовлено та надіслано до МАГАТЕ 36 декларацій з оновленою інформацією в рамках Додаткового протоколу до Угоди, організовано та проведено 38 інспекцій МАГАТЕ на підприємствах України, включаючи 6 неоголошених. Представники Держатомрегулювання, регіональних інспекцій та інспекцій на АЕС брали участь у всіх інспекціях МАГАТЕ в Україні.

Держатомрегулюванням, до встановлення Урядом мораторію на перевірки суб’єктів господарської діяльності, проведено лише 2 власних інспекції ліцензіатів з питань обліку та контролю ядерних матеріалів (ДП "Київський та ДП "Львівський ДМСК УкрДО "Радон"), порушень не виявлено.

5 грудня 2014 року Україна мала святкувати 20-у річницю приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Цинічне нехтування Росією своїми зобов’язаннями за Будапештським меморандумом поставило перед Держатомрегулюванням нові, нестандартні завдання, оскільки головним компонентом реалізації гарантій є політичний – виконання Україною своїх зобов’язань у галузі нерозповсюдження ядерної зброї. У зв’язку із незаконною анексією Криму на підставі ст. 68 Угоди про гарантії 26 березня  Держатомрегулювання надіслало до МАГАТЕ спеціальний звіт про втрату контролю над ядерними матеріалами у Криму. З того часу Держатомрегулювання тісно співпрацювала з МЗС та Постійним представництвом України при міжнародних організаціях (ППУ) у Відні з питань подальших дій України з точки зору виконання Угоди про гарантії. На підставі аналітичних матеріалів Держатомрегулювання, ППУ провело кілька зустрічей з керівництвом Відділу ОС2 Департаменту гарантій МАГАТЕ, а також зустріч з Генеральним директором МАГАТЕ Ю. Амано.

Попри намагання Росії легалізувати анексію Криму, позицію України було підтримано світовою спільнотою, що знайшло своє втілення у резолюції Генеральної Асамблеї ООН №68/262 від 27 березня 2014 року «Територіальна цілісність України». Генеральний директор МАГАТЕ виступив із усною заявою про те, що МАГАТЕ продовжує застосовувати на території АР Крим гарантії відповідно до чинної Угоди з Україною, Статутом МАГАТЕ та нормами міжнародного права. Позицію МАГАТЕ підтверджено також листом Секретаріату МАГАТЕ від 22 вересня 2014 р.

Через нестабільну обстановку в Україні питання безпеки інспекторів МАГАТЕ не знято з порядку денного, й офіси безпеки ООН, МАГАТЕ та Представництва ООН в Україні відслідковують ситуацію і приймають відповідні рішення про можливість проведення кожної інспекції. Держатомрегулюванням з часу анексії Криму не отримано жодного звіту від ліцензіатів, що розташовані на цій території, інспектори Держатомрегулювання не мають доступу до цих об’єктів. Невідомо як цьогорічна ситуація в Україні вплине на підтвердження Україною розширеного висновку за результатами 2014 року, але очевидно, що тут немає вини України.

 

Протягом 2014 року проводилася робота з розвитку нормативно-правової бази щодо регулювання безпеки та захищеності, а також гарантій нерозповсюдження, що направлена на недопущення послаблення законодавства з питань безпеки використання ядерної енергії.

У 2014 році велася робота у рамках внесення змін до законодавчих актів України щодо скорочення видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, а також з метою впровадження Закону України «Про адміністративні послуги». Для виявлення можливих шляхів оптимізації державного регулювання в сфері безпеки використання ядерної енергії було здійснено аналіз дозвільної діяльності, зокрема для визначення відповідності дозвільних процедур законодавству України, міжнародним документам та практиці інших країн, для встановлення ступеню впливу того чи іншого документу дозвільного характеру на забезпечення безпеки.

Напрацьовані пропозиції щодо дерегуляції дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії були розглянуті та схвалені на засіданні Колегії Держатомрегулювання 2 жовтня 2014 року. За результатами проведеної роботи було розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», який на даний час проходить зовнішнє  узгодження.

Велася робота по законопроектах, внесених народними депутатами та зареєстрованими Верховною Радою України. Зокрема, були підготовлені пропозиції  Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва до проекту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція) (реєстраційний № 1580), яким передбачається виключити з положень Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» норму про ліцензування перевезення радіоактивних матеріалів. Також були підготовлені пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки і Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва до проекту закону України про мораторій на проведення перевірок суб'єктів господарювання (реєстраційний № 1054), яким передбачається тимчасово до 31 грудня 2019 року припинити проведення планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання. 

У зв’язку з підписанням 16 вересня 2014 р. Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони та її ратифікацією Верховною Радою України та Європейським Парламентом, у Держатомрегулюванні активізовано роботу з адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері безпеки використання ядерної енергії.

На виконання Плану заходів з імплементації зазначеної Угоди, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р  Держатомрегулювання підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про плани заходів Державної інспекції ядерного регулювання України з імплементації деяких актів законодавства ЄС», який на даний час надіслано Кабінету Міністрів України.

З метою забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України за  Конвенцією про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації у зв’язку із деякими змінами, що відбулися у рамках проведення адміністративної реформи, постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 336, були внесені відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1570 «Про визначення компетентних національних органів з питань виконання міжнародних конвенцій у галузі використання ядерної енергії».

Протягом 2014 року Держатомрегулюванням були розроблені та зареєстровані в Мін’юсті України наступні акти:

- про внесення змін до Вимог до змісту та структури плану забезпечення фізичного захисту ядерної установки та ядерних матеріалів і плану забезпечення обліку та контролю ядерних матеріалів, наказ Держатомрегулювання від 25.11.2014 № 184, зареєстровано в Мін'юсті України від 12.12.2014 № 1592/26369;

-  про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної адміністрації ядерного регулювання України від 30 вересня 1999 року № 38, наказ Держатомрегулювання від 25.11.2014 № 185, зареєстровано в Мін'юсті України від 04.12.2014 № 1568/26345;

-  про визнання таким, що втратив чинність, спільного наказу Державного комітету ядерного регулювання України та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01 березня 2010 року № 23/48, спільний наказ Держатомрегулювання, Міненерговугілля України; від 20.10.2014 № 160/733, зареєстровано в Мін'юсті України від 03.11.2014                                  № 1378/26155;

-  про затвердження порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, наказ Держатомрегулювання від 02.10.2014 № 143, зареєстровано в Мін'юсті України від 02.12.2014 № 1549/26326;

-  про внесення змін до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів, наказ Держатомрегулювання від 20.08.2014 № 118, зареєстровано в Мін'юсті України від 09.09.2014 № 1102/25879;

-  про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету ядерного регулювання України від 09 лютого 2006 року № 22, наказ Держатомрегулювання від 06.02.2014 № 15, зареєстровано в Мін'юсті України від 25.02.2014 № 325/25102;

-  про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету ядерного регулювання України, наказ Держатомрегулювання від 05.02.2014 № 14, зареєстровано в Мін'юсті України від 25.02.2014 № 324/25101;

-  про затвердження змін до Переліку джерел іонізуючого випромінювання, діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування, наказ Держатомрегулювання від 25.12.2014 № 206, зареєстровано в Мін’юсті 15.01.2015 за № 35/26480.

 

У Держатомрегулюванні робота з розробки нормативно-правових актів ведеться відповідно до Плану нормативного регулювання.

Так, Планом на 2014 рік було передбачено виконання 31 заходу за напрямами діяльності у сфері використання ядерної енергії. Низка заходів є перехідними, робота над їх виконанням буде продовжена у 2015 році.

Разом з тим, недоліками в роботі щодо нормативного регулювання є те, що  вищезгаданий План виконано лише на 50 %; не забезпечена повна відмова від використання вимог безпеки, що передбачені актами колишнього СРСР; не введено в дію жодного НПА з безпеки ядерних установок; не затверджена стратегія/система нормативного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, натомість, хоча в даний час використовується системний підхід у вигляді «ієрархічних пірамід».

Довідково: були випадки коли на розробку та погодження з причетними органами виконавчої влади нормативно-правового акта, витрачалися декілька років та значні кошти з залученням міжнародної допомоги.

Наприклад, перегляд ПНАЭ Г-10-021-90 "Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций" та розробка нормативно-правового акта, що встановлює загальні вимоги до ЛСБ АЕС, планувалося здійснити протягом 2010 – 2012 років, вартість такого проекту - 25 тис. дол. США. Разом з тим, було виконано лише перший етап робіт, термін розробки НПА було подовжено до кінця 2015 року. На даний час   подальшу роботу заморожено через припинення фінансування.

Згідно з вимогами законодавства з питань державної регуляторної політики та із врахуванням обмежень дії цього законодавства на відносини в сфері безпеки використання ядерної енергії Держатомрегулюванням у 2014 році підготовлено 5 проектів регуляторних актів, 23 звіти про відстеження результативності регуляторних актів, з них 5 – базових, 5 – повторних, 13 – періодичних. Для забезпечення прозорості та відкритості на всіх етапах регуляторної діяльності всі проекти регуляторних актів були оприлюдненні на офіційній веб-сторінці Держатомрегулювання з метою одержання зауважень і пропозицій.

У 2014 році Держатомрегулюванням було розглянуто проекти 3-х Указів Президента України, 22-х законів та 35-ти актів Уряду, що надійшли на погодження. Також було розглянуто 129 проектів нормативно-правових актів з охорони праці. При цьому, у разі необхідності, готувалися пропозиції та зауваження з питань, що належать до компетенції Держатомрегулювання.

 

Інспекційна діяльність Держатомрегулювання України та її територіальних органів є важливою складовою і надійним механізмом забезпечення державного нагляду за виконанням вимог законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту, умов  виданих документів дозвільного характеру.

Результати інспекційної діяльності дозволяють отримати впевненість у тому, що вимоги безпеки, встановлені у нормах, правилах та дозвільних документах, є достатніми, застосовуються правильно і виконуються у повному обсязі або потребують відповідного коригування чи застосування заходів примусу для їх належного виконання.

Інспекційна діяльність у 2014 році проводилася не в повному обсязі у зв’язку з вимогами статті 31 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (перевірка підприємств, установ та організацій контролюючими органами протягом серпня-грудня 2014 року здійснюється виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки).

За 2014 рік підрозділами центрального апарату Держатомрегулювання та її територіальними органами було проведено 499 інспекційних перевірок (у 2013 році – 850 інспекційних перевірок, у 2012 році – 863) та 319 інспекційних обстежень (у 2013 році – 417 інспекційних обстежень, у 2012 році –  510).

За результатами інспекційної діяльності Держатомрегулювання та її територіальних органів у 2014 році видано 370 обов’язкових до виконання приписів щодо усунення виявлених порушень законодавства у сфері використання ядерної енергії.

У разі, якщо виявлені порушення норм, правил з ядерної та радіаційної безпеки не усуваються або не виконуються інші законні вимоги державних інспекторів Держатомрегулювання, до осіб, винних у скоєнні таких правопорушень, застосовуються статті 95 та 188-18 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Протягом 2014 року державними інспекторами притягнуто до адміністративної відповідальності 132 особи.

Станом на 31.12.2014 розглянуто 128 справ про адміністративні правопорушення та стягнуто штрафів:

-   за ст. 95 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП117 осіб (за 2013 рік – 303 осіб, за 2012 рік – 201 особа); стягнуто штрафи до державного бюджету на суму 42670 гривні (за 2013 рік – 112064 гривень, за 2012 рік –  58704 гривень);

-   за ст. 188-18 КУпАП11 осіб (за 2013 рік – 45 осіб, за 2012 рік – 56 осіб); стягнуто штрафи до державного бюджету  на суму 6120 гривень (за 2013 рік – 20189 гривень, за 2012 рік –  14994 гривень).

Протягом 2014 року Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України було притягнуто до адміністративної відповідальності відповідно до статті 171 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» 2 ліцензіата – Державне підприємство» «Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень «Енергопроект», Державна компанія з експорту та імпорту продукції послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» та стягнуто штрафів на суму 17000 гривень, які оплачені у повному обсязі.

Крім того, заступниками Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України було притягнуто до адміністративної відповідальності відповідно до статті 171 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» 4 ліцензіата та стягнуто штрафів на суму 110500 гривень із яких: оплачено 25500 гривень (Західна держінспекція, Центральна держінспекція та Південно-східна держінспекція), не оплачено 85000 гривень (Південно-східна держінспекція).

 

У 2014 році Держатомрегулювання приділяла посилену увагу реалізації заходів за програмами та проектами міжнародного двостороннього та багатостороннього співробітництва.

У 2014 році тривала реалізація п’яти національних проектів Програми технічного співробітництва Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у рамках циклу 2014 – 2015 рр.

Держатомрегулювання, як національний компетентний орган, організувала  роботу із розробки 4 нових проектних пропозицій щодо співробітництва на цикл 2016-2017 рр. та направила їх до МАГАТЕ. Нові проекти стосуються посилення регулюючих спроможностей у сфері здійснення державної експертизи, зняття з експлуатації ЧАЕС та поводження з РАВ, створення національного центру біологічної дозиметрії тощо.

У 2014 році Держатомрегулювання провела позачергову пілотну самооцінку із використанням новітнього Інструменту МАГАТЕ SARIS. Забезпечувалося системне оновлення українського профілю електронної системи МАГАТЕ національних профілів у сфері радіаційної безпеки RASIMS та Національного порталу ядерного регулювання (NNRP). Розпочато взаємодію із Інформаційною системою управління ядерною захищеністю (NUSIMS).

З 24 березня по 04 квітня 2014 року у м. Відень (Республіка Австрія) проходила Шоста нарада країн-членів Конвенції про ядерну безпеку з розгляду національних доповідей про виконання зобов’язань відповідно до вимог Конвенції, де була представлена Національна доповідь України, за результатами якої Україна отримала ряд рекомендацій, звітувати про виконання яких необхідно буде у ході Сьомої оглядової наради (у 2017 році).

12-13 травня 2014 року в м. Відень (Республіка Австрія) українська делегації взяла участь у Другій Позачерговій нараді країн-членів Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та безпеку поводження з радіоактивними відходами (далі – Об'єднана конвенція) .

У 2014 році у рамках П’ятого оглядового циклу Об'єднаної конвенції Держатомрегулювання із залученням ДАЗВ, ДСП «Чорнобильська АЕС», НАЕК «Енергоатом» було підготовлено П’яту Національну доповідь України про виконання зобов’язань за Об’єднаною конвенцією, яку було розміщено на закритому веб-порталі Об’єднаної конвенції.

У рамках реагування на тимчасову анексію території АР Крим Російською Федерацією Держатомрегулювання було напрацьовано пакет пропозицій щодо внесення змін до діючих міжнародних конвенцій та Угод, які офіційними каналами направлено на розгляд МАГАТЕ.

У ході чергової 58-ї сесії Генеральної Конференції МАГАТЕ (22-26.09.2014 р., м. Відень, Республіка Австрія) Голова Держатомрегулювання провів низку офіційних зустрічей з Генеральним Директором МАГАТЕ Ю.Амано та заступниками Генерального Директора МАГАТЕ, офіційними делегатами країн Європи та США щодо підтримки України у запропонованих питаннях внесення змін до міжнародних документів.

За результатами проведення Гаазького Саміту з ядерної безпеки у березні 2014 року Швеція та Норвегія ініціювали тристороннє співробітництво з Україною у сфері ядерної безпеки та захищеності. У розвиток Ініціативи протягом 2014 року було проведено ряд зустрічей високого рівня, результатом яких стало узгодження чотирьох проектів, фактична реалізація яких розпочалася у серпні 2014 року і наразі триває їх виконання за участю фахівців Держатомрегулювання, ДНТЦ ЯРБ та НАЕК «Енергоатом». У рамках Ініціативи 18 листопада 2014 року в м. Києві відбулося підписання тристоронньої Заяви про співробітництво в сфері ядерної і радіаційної безпеки між Україною, Норвегією та Швецією.

У 2014 році Держатомрегулювання започаткувала співробітництво з Норвезьким агентством з радіаційного захисту (NRPA). 18 листопада 2014 року була підписана Угода між Держатомрегулювання та Норвезьким агентством з радіаційного захисту щодо співробітництва в сфері ядерної та радіаційної безпеки. Розпочато реалізацію 3 проектів співробітництва на період 2015-2016 рр.

У рамках програми двостороннього співробітництва зі Шведським Агентством з радіаційної безпеки (SSM) у 2014 році тривала реалізація проектів, спрямованих на вдосконалення нормативно-правової бази з питань довготермінової експлуатації енергоблоків АЕС України, розвиток веб-сайту з питань ядерної та радіаційної безпеки і нерозповсюдження Uatom.org., підтримки функціонування системи обліку і контролю ядерного матеріалу. За фінансової підтримки SSM у вересні та листопаді 2014 року було профінансовано два учбових курси на базі Навчального центру ім. Дж. Кузьмича з підвищення кваліфікації державних інспекторів Держатомрегулювання в сфері фізичного захисту.

Протягом 2014 року тривала активна взаємодія Держатомрегулювання із Західноєвропейською асоціацією регулюючих органів (далі - WENRA). У жовтні 2014 року під час чергового осіннього пленарного засідання WENRA Голова Держатомрегулювання зробив офіційну заяву щодо набуття Україною членства в WENRA.

У 2014 році активізувалося співробітництво із Сполученими Штатами Америки. У ході візиту делегації Держатомрегулювання у липні до США було домовлено про розширення обсягів співробітництва та виділення додаткового фінансування на проекти. Важливим для Держатомрегулювання є надання підтримки КЯР США у переміщенні державних інспекторів Південно-Східної Держінспекції з Донецьку та Луганську до Запоріжжя. У 2014 році у рамках проекту співробітництва з Департаментом енергетики США в Держатомрегулювання було створено центральний моніторинговий центр спостереження за станом захищеності в ході використання ДІВ у медичних закладах України.

З 2007 року Держатомрегулювання виступає бенефіціаром за проектами технічної допомоги Європейської Комісії в рамках Інструменту співробітництва з ядерної безпеки (INSC). Наразі в активній фазі реалізації знаходяться 8 проектів. Зазначені проекти спрямовані на підтримку регулятора в сферах регулювання безпеки поводження з РАВ, безпеки експлуатації реакторів, ліцензування нових підкритичних установок. У 2014 році фахівці Держатомрегулювання підвищували кваліфікацію на базі інституту ENSTTI у рамках проекту Європейської Комісії «Навчання та заняття» (Training and Tutoring, T&T).

 

Протягом 2014 року Державною інспекцією ядерного регулювання України проводився активний діалог з громадськістю відповідно до Плану консультацій з громадськістю Держатомрегулювання України на 2014 рік та з урахуванням зовнішніх викликів суспільства щодо стану ядерної та радіаційної безпеки.

Актуальна інформація про стан ядерної та радіаційної безпеки у 2014 році оперативно оприлюднювалася (укр., англ. та рос. мовами) на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання (www.snrc.gov.ua), на сторінці Держатомрегулювання у соціальній мережі Facebook та на допоміжному веб-сайті uatom.org.

Відповідно до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 363, Держатомрегулюванням підготовлено щорічну доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні та надіслано до вищих органів влади, а також  оприлюднено на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання за посиланням

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/doccatalog/document?id=256071

З метою реалізації права громадянського суспільства у підготовці та прийнятті рішень з питань ядерної та радіаційної безпеки на веб-сайті Держатомрегулювання було представлено на розгляд громадськості та зацікавлених сторін 17 питань у форматі електронних консультацій, за участі громадськості було розглянуто 12 питань у форматі відкритого засідання Колегії Держатомрегулювання.

З метою впорядкування роботи з громадськістю в Держатомрегулювання наказом від 18.12.2006  №194, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 січня 2007 року за №8/13275 (із змінами наказом від 27.10.2008  N 177, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2008 року  №1106/15797), затверджено Порядок особистого прийому громадян та участі у "гарячих" телефонних лініях Голови, першого заступника та заступників Голови Держатомрегулювання. Інформація про проведення особистого прийому громадян та "гарячих" телефонних ліній Голови та заступників Голови щомісячно оновлюється на офіційному веб-сайті Державної інспекції ядерного регулювання України та розміщується на дошці оголошень в приміщенні Держатомрегулювання. 
Протягом 2014 року Головою та заступниками Голови Держатомрегулювання було проведено 29 особистих прийомів громадян України та 24 «гарячі» телефонні лінії.

Держатомрегулюванням здійснювалася системна робота із Громадською радою - було проведено 4 засідання Громадської ради, на яких були розглянуті актуальні питання ядерної та радіаційної безпеки.

3 квітня 2014 року Громадська рада при Держатомрегулювання звернулася з відкритим листом до Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Прем‘єр-міністра України та Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, піднявши питання енергетичної безпеки України.

Загалом, у рамках публічного громадського обговорення, Держатомрегулювання протягом 2014 року проведено більше 48 публічних заходів.

 

Протягом 2014 року забезпечено дотримання виконавської дисципліни у Держатомрегулювання. Було проведено додатковий аналіз виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, планами організації виконання законів України, актами і дорученнями Кабінету Міністрів, а також вжито заходів щодо недопущення порушення термінів виконання вищезгаданих доручень.

Протягом 2014 року на обліку у Держатомрегулювання перебувало 500 актів і доручень від вищих органів державної влади, які підлягали контролю; звернень громадян України – 79; запитів на публічну інформацію – 64; вхідних документів від центральних органів виконавчої влади, підприємств та організацій – 10560.

У 2014 році підготовлено 8804 листа Держатомрегулювання, з них на виконання контрольних документів – до Адміністрації Президента України направлено 10 та Ради національної безпеки України – 21, Кабінету Міністрів України – 400, Верховної Ради України – 13, народних депутатів України – 9.

У цілому інформація про виконання контрольних завдань направлялася Держатомрегулювання до вищих органів державної влади у визначені терміни.

Порушень термінів виконання документів, які контролювалися Кабінетом Міністрів України, не було.

Протягом звітного періоду Держатомрегулювання було подано на розгляд Кабінету Міністрів 3 проектів актів, 2 з яких було прийнято Урядом, 1 – повернуто на перепогодження у зв’язку зі зміною Уряду.

З огляду на важливість реалізації державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії питання своєчасного і якісного виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та рішеннями Кабінету Міністрів, було визнано одним із пріоритетів у діяльності Держатомрегулювання на 2014-2015 роки (рішення Колегії Держатомрегулювання від 02.10.2014 № 10).

 

Станом на 31 грудня 2014 року штатна чисельність працівників системи Держатомрегулювання становила: 298 осіб, з них: 163 – центральний апарат, 35 – державні інспекції з ядерної безпеки на майданчиках АЕС, 100 – державні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (1 посада не відноситься до посад державних службовців).

Держатомрегулювання велику увагу приділяє питанню професійної підготовки своїх працівників, від професійних знань і умінь яких в значній мірі залежить ядерна та радіаційна безпека держави. Так, у 2014 році підвищили кваліфікацію 312 осіб, з них державні інспектори – 240 осіб, у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги – 53 особи.

За рахунок бюджетного фінансування Держатомрегулювання підвищили кваліфікацію 20 працівників, що є дуже низьким показником із загальної кількості.

Із загальної кількості, підвищили кваліфікацію 78 працівників державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки, за рахунок міжнародної технічної допомоги – 1 особа (приймала участь у регіональному семінарі).

У 2014 році здійснювалися заходи щодо відзначення працівників Держатомрегулювання відомчими заохочувальними відзнаками Державної інспекції ядерного регулювання України.

 У 2014 році  виконані основні завдання за пріоритетними напрямами. Діяльність Держатомрегулювання здійснювалася на основі щорічного Комплексного плану та на основі Плану діяльності Державної  інспекції ядерного регулювання України на 2014 бюджетний рік та два бюджетні періоди, що наступають за плановим (2015 - 2016 роки).

За результатами розгляду та обговорення основних результатів діяльності з регулювання ядерної та радіаційної безпеки за 2014 рік та пріоритетних завдань на 2015 рік, Колегія  Державної інспекції ядерного регулювання України

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1.        Визнати пріоритетні завдання Держатомрегулювання на 2014 рік виконаними, роботу – задовільною; в частині нормативного регулювання – недостатньою.

2.        Департаменту з питань безпеки ядерних установок (Столярчуку Б.В.)                     розробити та 12 березня 2015 року представити на засіданні Колегії Держатомрегулювання Концепцію удосконалення системи нормативно-правових актів з питань ядерної та радіаційної безпеки.   

3.        Затвердити Звіт про діяльність Державної інспекції ядерного регулювання України за 2014 рік, що додається.

4.        Затвердити пріоритетні напрями діяльності з регулювання ядерної та радіаційної безпеки в Україні на 2015 рік:

Ø реалізація Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами (плану заходів Державної інспекції ядерного регулювання України з імплементації деяких актів законодавства ЄС) та планів гармонізації національних норм і правил з безпеки з референтними рівнями WENRA; міжнародними стандартами безпеки;

Ø реалізація плану заходів із оптимізації державного регулювання безпеки використання ядерної енергії;

Ø забезпечення ефективного функціонування державної систем фізичного та цивільного захисту (у межах компетенції Держатомрегулювання) в умовах режиму підвищеної готовності;

Ø протидія розповсюдженню недостовірної інформації з питань безпеки використання ядерної енергії в умовах інформаційної війни шляхом оперативного інформування громадськості;  

Ø забезпечення регулюючого супроводу:

-         реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС та переоцінки безпеки діючих енергоблоків та ядерних установок, включаючи продовження термінів експлуатації АЕС;

-         проектів нових ядерних установок (ЦСВЯП, СВЯП-2 ЧАЕС, «Джерела нейтронів», блоків 3 та 4 ХАЕС);

-         реалізації проектів диверсифікації постачання ядерного палива в Україну в цілях забезпечення енергетичної безпеки держави;

Ø забезпечення державного регулювання безпеки при створенні інфраструктури довгострокового зберігання та захоронення РАВ, безпеки об’єкту «Укриття», зняття з експлуатації блоків 1, 2 та 3 ЧАЕС;

Ø виконання міжнародних зобов’язань України у сфері нерозповсюдження ядерної зброї, безпеки та захищеності;

Ø захист п’ятої Національної доповіді про виконання зобов’язань за Об’єднаною Конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами;

Ø реалізація заходів щодо запобігання та протидії корупції у Держатомрегулювання відповідно до плану на 2015 рік у рамках імплементації державної антикорупційної політики в Україні на 2014 – 2017 роки;

Ø проведення роботи з Верховною Радою України та іншими державними органами щодо роз’яснення цілей та суті державного регулювання безпеки використання ядерної енергії,  завдань та повноважень Держатомрегулювання, як органу державного регулювання безпеки використання ядерної енергії, з метою прийняття цими органами відповідних рішень.

 

 

 

Голова Колегії                                                                                     С. БОЖКО

 

Секретар Колегії                                                                                  І. СЕМИНОГ