???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук


«Червень 2020
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
дата з:
по:


Головна » Дорадчі органи» Колегія» Постанови та рішення» Постанова Колегії Держатомрегулювання України № 20 від 29 грудня 2014 року версія для друку
Постанова Колегії Держатомрегулювання України № 20 від 29 грудня 2014 року

 

ДЕРЖАВНА  ІНСПЕКЦІЯ  ЯДЕРНОГО  РЕГУЛЮВАННЯ  УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА  КОЛЕГІЇ

 

29 грудня 2014 року                                  м. Київ                                     № 20

 

 

Про подальшу експлуатацію

дослідницького ядерного

реактора ВВР-М

 

 

Експлуатація ядерної установки в складі дослідницького ядерного реактору  ВВР-М та сховища відпрацьованого ядерного палива здійснюється Інститутом ядерних досліджень НАН України (далі – ІЯД) у відповідності до ліцензії ЕО №000051 на право провадження діяльності «експлуатація ядерної установки» зі строком дії до завершення етапу життєвого циклу «експлуатація ядерної установки».

Ґрунтуючись на результатах розгляду Звіту з періодичної переоцінки безпеки дослідницького ядерного реактора ВВР-М та виходячи із поточного технічного стану систем і елементів, важливих для безпеки, з урахуванням результатів інспекційного обстеження, відповідно до рішення Колегії Державної інспекція ядерного регулювання України від 21.05.2009 № 11 термін експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М був обмежений 31.12.2013 роком та визначені умови щодо його подальшої експлуатації після 2013 року.

Відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», ІЯД 11 жовтня 2013 року звернувся до Держатомрегулювання із заявою про внесення змін до ліцензії серії ЕО №000051 на право провадження діяльності «експлуатація ядерної установки» дослідницького ядерного реактора ВВР-М ІЯД НАН України. «Рішення щодо можливості та умов подальшої безпечної експлуатації дослідницького ядерного реактора №РЕ.5-023-13» та «Результати проведення «стрес-тестів» дослідницького ядерного реактора» №ЗСТ.03-014-13 додавалися до заяви.

У заяві, на підставі висновків, що містяться у наданих документах, ІЯД просив продовжити термін експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М до 31.12.2023 року.

Питання щодо можливості та умов подальшої експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М було розглянуто на засіданні Колегії Держатомрегулювання 26.12.2013 року. За результатами розгляду у постанові Колегії Держатомрегулювання від 26.12.2013 № 25 «Про подальшу експлуатацію дослідницького ядерного реактора ВВР-М» було констатовано, що обґрунтування експлуатуючої організації, надані з «Рішенням щодо можливості та умов подальшої безпечної експлуатації дослідницького ядерного реактора №РЕ.5-023-13» та «Результатами проведення «стрес-тестів» дослідницького ядерного реактора №ЗСТ.03-014-13» потребують доопрацювання.

Зазначеною постановою експлуатація ядерної установки у складі дослідницького ядерного реактору ВВР-М та сховища відпрацьованого ядерного палива була обмежена роботами з технічного обслуговування та ремонту при знаходженні реактора у зупиненому стані з вивантаженим із активної зони ядерним паливом.

Разом з тим, за результатами державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки (далі – ЯРБ) звітних матеріалів, були відсутні підстави для прийняття рішення про принципову неможливість подальшої експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М.

Відповідно до постанови Колегії Держатомрегулювання від 26.12.2013 № 25, питання щодо подальшої експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М може розглядатися повторно лише за умови виконання наступних заходів:

– доопрацювання «Рішення щодо можливості та умов подальшої безпечної експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М ІЯД НАН України №РЕ.5-023-13»;

– завершення робіт з доопрацювання розділу 8 «Аналіз проектних та за проектних аварій на дослідницькому реакторі ВВР-М» звіту з переоцінки безпеки ДЯР ВВР-М;

– доопрацювання звіту про проведення стрес-тестів дослідницького ядерного реактора ВВР-М ІЯД НАН України відповідно до наданих зауважень, а також реалізації заходів з підвищення безпеки, визначених за результатами стрес-тестів, в узгоджені із Держатомрегулюванням терміни;

– надання нових розрахунків на міцність елементів корпусу (бака) реактора та трубопроводів першого контуру;

– завершення робіт з усунення дефекту трубопроводу 1-го контуру.

Після реалізації протягом 2014 року основного обсягу організаційно-технічних заходів щодо обґрунтування можливості подальшої безпечної експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М, та відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», ІЯД 01 грудня 2014 року повторно звернувся до Держатомрегулювання України із заявою про внесення змін до ліцензії серії ЕО №000051. Перелік матеріалів, що обґрунтовують безпеку додавався до заяви. У заяві, на підставі висновків, що містяться у наданих документах, ІЯД просив продовжити термін експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М до 31.12.2023 року.

За результатами державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки матеріалів, що обґрунтовують безпеку подальшої експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М, зроблені наступні узагальнюючі висновки:

- зауваження державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки до  матеріалів «Рішення щодо можливості та умов подальшої безпечної експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М ІЯД НАН України № РЕ.5-023-13» враховано. Представлені матеріали «Рішення щодо можливості та умов подальшої безпечної експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М ІЯД НАН України № РЕ.5-023-13/14» відповідають вимогам норм і правил з ЯРБ та міжнародним рекомендаціям;

- у допрацьованих матеріалах розділу 8 «Аналіз проектних та запроектних аварій на дослідницькому реакторі ВВР-М» враховані зауваження до розглянутої раніше редакції розділу 8 ЗПБ ДЯР ВВР‑М;

- у доопрацьованих матеріалах документу «Результати проведення додаткових оцінок безпеки дослідницького ядерного реактора ВВР-М при екстремальних зовнішніх діях, які можуть стати причиною аварії («стрес-тести») №ЗСТ.03-014-13/14» продемонстровано що крім  застосування штатних систем та обладнання існує додаткова можливість відведення тепла від ядерного палива з використанням мобільної насосної установки та додаткова можливість електроживлення систем безпеки від дизель-генератора. За результатами «стрес-тестів» розроблено комплекс заходів із підвищення безпеки дослідницького ядерного реактору;

- виконано розрахунки на міцність корпусу (бака) реактора та його складових частин. Зроблено висновки про виконання критеріїв міцності для всіх умов і режимів експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М. Результати державної експертизи ЯРБ засвідчили прийнятність результатів розрахунку корпусу (баку) та його відповідність вимогам норм і правил з ЯРБ;

- виконано заміну окремих ділянок трубопроводу 1-го контуру і завершено роботи з усунення дефекту (тріщини), що виник в галтелі фланця напірної ділянки трубопроводу 1 контуру. Заміну проведено з дотриманням процедур, передбачених НП 306.2.106-2005. Ділянки трубопроводу введено в промислову експлуатацію (Технічне рішення ТР3.5-031-14, узгоджене Держатомрегулювання листом від 05.11.2014 р. №17-18/5-7270).

Згідно з вимогами Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» комісією Держатомрегулювання у період з 15 по 16 грудня 2014 року було проведено комплексне інспекційне обстеження готовності ІЯД до здійснення діяльності з експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М за наступними напрямами:

-         забезпечення радіаційної безпеки та радіаційного захисту персоналу, населення та навколишнього природного середовища та безпеки поводження з радіоактивними відходами;

-         готовність персоналу, що працює на реакторі і його обслуговує;

-         організація експлуатації реактора i експлуатаційна документація;

-         виконання умов ліцензії на експлуатацію реактора, програм підвищення безпеки;

-         забезпечення безпечної експлуатації корпуса реактора i систем, важливих для безпеки;

-         аналіз безпеки реактора, документація по обґрунтуванню безпеки реактора.

За результатами інспекційного обстеження було встановлено, що надані ІЯД документи на внесення змін до ліцензії ЕО № 000051 від 22 травня 2002 року є повними, достовірними та відображають фактичний стан справ. ІЯД має всі умови щодо провадження заявленої діяльності з експлуатації дослідницького ядерного реактору ВВР-М до 31.12.2023 року.

Відповідно до висновків комісії, наведених у Акті інспекційного обстеження, умовою продовження експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М, є усунення зауважень, наведених у ньому в узгоджені з Держатомрегулювання терміни.

 

Враховуючи вищезазначене, Колегія Держатомрегулювання констатує:

1. Умови рішення Колегії Держатомрегулювання від 26.12.2013 № 25 «Про подальшу експлуатацію дослідницького ядерного реактора ВВР-М» виконані.

2. Відсутні принципові зауваження щодо можливості подальшої безпечної експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М.

Заслухавши доповіді про результати державної експертизи «Рішення щодо можливості та умов подальшої безпечної експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М ІЯД НАН України № РЕ.5-023-13/14», інспекційного обстеження готовності ІЯД до здійснення діяльності з експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М, Колегія Держатомрегулювання

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Визнати, що результати державної експертизи «Рішення щодо можливості та умов подальшої безпечної експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М ІЯД НАН України № РЕ.5-023-13/14», інспекційного обстеження готовності ІЯД до здійснення діяльності з експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М, дозволяють зробити висновок про можливість продовження терміну експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М до 31.12.2023 року у всіх передбачених проектом режимах.

 

2. Інституту ядерних досліджень НАН України:

2.1. Завершити до 31.12.2018 оцінку технічного стану та підтвердження можливості подальшої експлуатації споруд та будівель;

2.2. Вирішити питання щодо розробки проекту землеустрою  і  підтвердження на місцевості встановлених проектом та підтверджених МОЗ СРСР меж  санітарно-захисної  зони ядерної установки;   

2.3. У термін до 02.02.2015 усунути зауваження, що наведені у «Акті інспекційного обстеження дослідницького ядерного реактору ВВР-М Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України до продовження здійснення діяльності на етапі життєвого циклу "експлуатація ядерної установки"»;

2.4. Підготувати та оприлюднити звіт щодо інформування та врахування думки громадськості стосовно намірів ІЯД продовжити термін експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М до 31.12.2023. Термін – перший квартал 2015 року.

 

3. Департаменту з питань безпеки ядерних установок (Столярчук Б.В.) підготувати зміни до ліцензії на експлуатацію дослідницького ядерного реактора ВВР-М в частині можливості його експлуатації до 31.12.2023 року у всіх передбачених проектом режимах.

 

 

Голова Колегії                                                                                              С. БОЖКО

 

 

 

Секретар Колегії                                                                                          І. СЕМИНОГ