???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Новини» Міжнародне співробітництво» 29.07.2014 в офісі Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в м. Києві відбулась чергова робоча зустріч версія для друку
29.07.2014 в офісі Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в м. Києві відбулась чергова робоча зустріч

29.07.2014 в офісі Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в м. Києві відбулась чергова робоча зустріч за участю представників Держатомрегулювання України та її організації технічної підтримки ДП «Державнпий науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки»,  Державної екологічної інспекції Мінекології України, Адміністрація Державної прикордонної служби України,  та офіцерів офісу ОБСЄ.

Метою зустрічі було обговореня питань покращення екологічного (радіологічного) контролю на кордоні України, зокрема, вдосконалення національного законодавства, покращеня процедур здійснення радіологічного контролю, модернізації технічного оснащення та проведення практичних тренінгів для персоналу.

Також були обговорені пропозиції щодо подальшого співпробітництва з  питань дотримання міжнародних режимів безпеки на території України шляхом:

вдосконалення порядку взаємодії органів виконавчої влади та причетних юридичних та фізичних осіб у разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу;

гармонізації національного законодавства з міжнародними основними стандартами безпеки МАГАТЕ та ЄС;

розробки та введення в дію Основних вимог безпеки при поводженні з джерелами іонізуючого випромінювання в Україні, гармонізованих із вимогами Директиви Ради 2013/59/ЄВРАТОМ від 5 грудня 2013 року.

Україна, як і інші країни, що дотримується міжнародних режимів безпеки, вживає необхідних заходів з метою забезпечення імплементації сучасних міжнародних вимог безпеки у національне законодавство. Цей процес потребує   внесення відповідних змін в законодавство, фінансових, трудових та технічних ресурсів для забезпечення їх реалізації, а також, тісної взаємодії міністерств, установ та відомств, компетентних з питань забезпечення безпеки в сфері використання ядерної енергії. Співробітництво з ОБСЄ сприятиме найбільш ефективному та результативному виконанню вищезазначених завдань.