???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Новини» Міжнародне співробітництво» Держаторегулювання домовилося з КЯР США про розширення співробітництва версія для друку
Держаторегулювання домовилося з КЯР США про розширення співробітництва

Держаторегулювання домовилося з КЯР США про розширення співробітництва

 

Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) досягла домовленостей про розширення співробітництва з національним регулятором Сполучених Штатів Америки – Коімісією ядерного регулювання (КЯР) США під час візиту голови ДІЯРУ Сергія Божка до цієї країни. Представники КЯР США та компанії Holtec International, які брали участь у переговорах, позитивно сприйняли пропозицію ДІЯРУ започаткувати спільний проект з метою підтримки українського регулятора в ліцензуванні та  передачі досвіду в сфері поводження з відпрацьованим ядерним паливом.

В ході обговорення перспектив нових проектів окремо було наголошено на наступних пріоритетних сферах потенційного співробітництва:

·      надання підтримки у сфері ліцензування "сухих" сховищ відпрацьованого ядерного палива;

·      розвиток та модернізація інформаційних ресурсів Держатомрегулювання України;

·      фізичний захист ядерних установок, на яких розміщений ядерний матеріал американського походження;

·      надання підтримки ДНТЦ ЯРБ в сферах безпеки та захищеності, управління важкими аваріями, аварійної готовності;

·      продовження терміну дії Угоди щодо надання кодів CAMP;

Зокрема, в ході обговорення проекту підтримки регулятора в ліцензуванні та  передачі досвіду в сфері поводження та зберігання відпрацьованого ядерного палива запропоновано наступні заходи:

  • провести у жовтні-листопаді 2014 року семінар, організований КЯР США з метою ознайомлення з нормативно-правовою базою США, досвідом проведення інспекційних перевірок постачальників обладнання, процесом ліцензування та іншими питаннями в сфері поводження з ВЯП;
  • за результатами семінару протягом двох тижнів розробити та передати на погодження американській стороні Технічне завдання на проект.

Українською стороною відзначено, що для успішної реалізації проекту перш за все необхідно гармонізувати вітчизняне законодавство (Загальні правила забезпечення ядерної та радіаційної безпеки СВЯП та Вимоги до структури та змісту ЗАБ СВЯП), в ході чого врахувати положення документів NUREG 1617 та 1646.

Також, представникам КЯР було передано пакет пропозицій щодо посилення інфраструктурних можливостей Держатомрегулювання України. Окремо наголошено, що реалізація зазначених заходів буде слугувати як основа для впровадження в регуляторі Системи управління знаннями.

За результатами попереднього аналізу пропозицій ДІЯРУ американською стороною відзначено, що їх значна частина є продовженням раніше реалізованих проектів за підтримки США. Сторони домовилися доопрацювати пропозиції з точки зору уникнення дублювання із завершеними проектами США та іншими міжнародними програмами технічної допомоги.

Американські експерти висловили особливу зацікавленість у започаткуванні спільних проектів в сфері забезпечення фізичного захисту ядерних матеріалів американського походження. Сторони домовилися включити пропозиції до проекту Меморандуму 2015-2017 року з проведенням відповідної пріоритизації та врахуванням результатів індустріального проекту "Технічне переоснащення системи фізичного захисту ВП "Южно-Українська АЕС".

Від КЯР США також було отримано пропозицію щодо залучення українських експертів до періодичної оцінки безпеки блоку №2 АЕС Мецамор (ВВЕР-440/270, Вірменія). Обґрунтуванням такої пропозиції слугує наявність в Україні досвіду періодичної оцінки безпеки та продовження строку експлуатації блоків №№1 та 2 Рівненської АЕС (ВВЕР-440/213) та бажанням Вірменської сторони отримати незалежний та неупереджений експертний висновок.