???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Новини» Міжнародне співробітництво» null версія для друку

Новини Об’єднаної Конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами

Випуск №3 – листопад 2012 року

Зміст

Вступ та мета

Попередні події та наради

Майбутні події та наради

Актуальні питання

Статистика

Календарний графік проведення П’ятої наради з розгляду

 

Контакти:

Пан Чанг Сун Канг

cskang@snu.ac.kr

Пан Вернер Местер

Werner.Mester@grs.de

Пан Казумаса Хіокі

Hioki.Kazumasa@jaea.go.jp

Пані Ліза Філліпс

lisa.phillips@em.doe.gov

Пан Жозеф-Майкл Леблан де Моліне

JosephMichael.LEBLANCDEMOLINES@asn.fr

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ та мета

Звернення Голови

Висвітлення аспектів Четвертої наради з розгляду та очікувані результати проведення П’ятої наради з розгляду

 

Як Голова четвертої наради з розгляду, я маю нагоду представити своє звернення через третє видання Інформаційного бюлетеню щодо стану Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами. 

 

Я хочу виразити вдячність усім учасникам за їхній внесок у досягнення високого рівню безпеки у сфері поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, а також подякувати усім відповідальним за успішне проведення у травні 2012 року Четвертої наради з розгляду Конвенції, яка об’єднала найбільшу кількість Договірних Сторін.

 

Під час проведення Четвертої наради учасники не лише визначили та обговорили передові практики і проблеми, а також розглянули спільні проблемні питання міжнародного рівню. В результаті процесу розгляду було висвітлено наступне.

 

По-перше, було розглянуто переваги створення механізму забезпечення узгодженості між процесом розгляду Об’єднаної конвенції та Конвенції з ядерної безпеки. Робоча група відкритого складу внесла пропозиції щодо удосконалення процедури розгляду Об’єднаної конвенції. Одним із найефективніших методів є узгодження правил, що регулюють процес розгляду Об’єднаної конвенції, та правил для Конвенції з ядерної безпеки. В рамках цього питання було проведено телеконференцію між керівництвом Об’єднаної конвенції та Конвенції з ядерної безпеки, в результаті якої було прийнято рішення провести ряд спільних нарад з метою узгодження правил.

 

По-друге, на думку Договірних Сторін додаткового обговорення потребувало питання поводження із відпрацьованим ядерним паливом у світлі аварії на АЕС «Фукусіма». Розглядався досвід від проведення діяльності з метою вивчення уроків аварії. Договірні сторони звітували про проведення заходів із визначення структурної цілісності установок зберігання відпрацьованого палива та ефективності охолодження відпрацьованого палива після сейсмічних впливів.

 

Серед інших питань, розглянутих під час Четвертої наради, стосовно поводження із відпрацьованим паливом були наступні: зв’язок між ядерною та фізичною безпекою; визначення процедури та стратегії поводження із відпрацьованим ядерним паливом; фінансування процесів поводження із відпрацьованим паливом. Було визначено, що обговорення цих питань має бути направлене на досягнення вищого рівня безпеки щодо відпрацьованого палива в рамках Об’єднаної конвенції.

 

Мені доручили підтримувати постійний діалог з приводу усіх вищенаведених питань, які розглядалися під час Четвертої наради. До того ж, я підтверджую, що Договірні сторони матимуть різноманітні можливості для безперешкодного обміну думками протягом всього П’ятого циклу обговорення Об’єднаної конвенції. 

 

Закінчити своє звернення я хотів би вираженням подяки усім делегаціям, присутнім на Четвертій нараді з розгляду. Я також закликаю вас докладати усіх зусиль для посилення глобального режиму безпеки поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим паливом в майбутньому.

 

Чанг Сун Канг

Голова

Четверта нарада з розгляду Об’єднаної конвенції

 

Попередні події та наради

 


Міжнародний семінар з поводження із високоактивними відходами та відпрацьованим паливом, 2011

 

Міжнародний семінар з поводження із високоактивними відходами та відпрацьованим паливом проводився з 29 листопада по 1 грудня 2011 року у Стокгольмі, Швеції. Приймаючою стороною виступив  Державний орган Швеції з радіаційної безпеки (SSM).

 

Метою семінару було обговорення стратегій країн-членів щодо поводження з високоактивними радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом. Особлива увага приділялася питанню зберігання та захоронення, а також обговоренню заходів безпеки та їх достатності при довгостроковому зберіганні.

 

На семінарі було відмічено значні досягнення країн-учасниць у сфері безпечного поводження із радіоактивними відходами. Проте у ряді країн потребується розробка комплексної національної стратегії захоронення відходів, що сприятиме відповідному посиленню національної інфраструктури. Одним із найскладніших питань поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами є розробка і реалізація стратегій захоронення. Так, проблема геологічного захоронення високоактивних відходів та відпрацьованого палива в багатьох країнах і досі залишається невирішеною.

 

Етап зберігання є важливою складовою загального процесу поводження із радіоактивними відходами та відпрацьованим паливом. Останнім часом строки експлуатації сховищ було подовжено до 100 та більше років. В деяких країнах розглядалася можливість такого зберігання як варіант довгострокового поводження з відходами.

 

На семінарі обговорювалися питання, пов’язані із стратегіями поводження, зберігання та захоронення високоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива.

 

Більш детально ознайомитися із результатами можна на веб-сайті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ):

http://www-ns.iaea.org/downloads/rw/waste-safety/workshops/hlw-sf-workshopsweden2011-

synthesis.pdf

 

Нарада посадових осіб

 

12-13 травня 2012 року безпосередньо перед початком Четвертої наради з розгляду Об’єднаної конвенції в штаб-квартирі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у Відні відбулася нарада обраних посадових осіб з метою обговорення декількох питань, пов’язаних із завданнями майбутніх засідань країн по групам.

 

Відповідно до запропонованого порядку денного Секретаріат МАГАТЕ представив останні зміни щодо організації Наради з розгляду Об’єднаної конвенції, а також результати проведення П’ятої наради з розгляду Конвенції з ядерної безпеки. Секретаріат наголосив на завданнях та обов’язках посадових осіб, звертаючи особливу увагу на новопризначених посадових осіб, крім того розповсюдив інформацію про графік проведення засідань, формат та структуру звітів доповідачів, а також заключного звіту Наради з розгляду.

 

В окремих робочих групах відповідні посадові особи обговорювали особливості робочих методів, та спробували знайти спільний підхід до розуміння таких термінів як «висвітлення», «проблемні питання» та «передова практика», що є ключовими елементами звітів доповідачів. Результати обговорень розповсюджувалися між іншими групами посадових осіб. Кожен учасник погодився, що для ефективного процесу розгляду необхідно мати чітке та узгоджене розуміння цих термінів.


 

Четверта нарада з розгляду

Четверта нарада з розгляду у відповідності зі Статтею 30 Об’єднаної конвенції за участі Договірних сторін відбулася у Відні 14-23 травня 2012 року. Головою Наради з розгляду було призначено пана Чанг Сун Канга, Голову та Головного співробітника з регулюванню Комісії з ядерної та фізичної безпеки Республіки Корея. Заступником Голови була пані Олена Миколайчук, голова Державної інспекції ядерного регулювання України. Пан Енді Холл, якого було обрано другим заступником Голови, відповідальним за процес розгляду, не зміг виконувати свої обов’язки протягом Наради з розгляду та на його місце було призначено пана Марка Бассета, заступника Головного інспектора ядерних установок, Об’єднане Королівство.

 

В Нараді з розгляду брали участь 54 Договірні сторони. Вісім з них – вперше.

 

Чотири Договірні сторони не зробили технічну презентацію своїх національних звітів.

Дев’ять Договірних сторін не брали участь в роботі Наради з розгляду. Шість країн не представили національних звітів. Агентство ядерної енергії Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) виступало в якості наглядача.  

 

З часу Третьої Наради з розгляду у ряді Договірних сторін досягнуто значних успіхів у реалізації національних програм. Під час представлення національних доповідей та усних презентацій доповідачі звітували про наступне:

 

• Розробка комплексної нормативної бази;

• Ефективна незалежність регулюючих органів;

• Реалізація стратегій та основні етапи;

• Фінансування сфери поводження із радіоактивними відходами;

• Наймання кадрів та підвищення кваліфікації персоналу;

• Геологічні сховища для високоактивних відходів.


 

Після аварії на АЕС Фукусіма у багатьох Договірних країнах було проведено попередній аналіз установок поводження з відпрацьованим паливом та відходами, а також оцінку стратегій управління важкими аваріями з метою виявлення будь-яких недоліків. Значна увага приділялася питанню безпеки відпрацьованого ядерного палива, що зберігається в басейнах. У більшості випадків попередній аналіз не дав чітких результатів. Заплановане проведення більш детальних перевірок. 

 

Незважаючи на значні відмінності на національному рівні, більшість Договірних сторін відмітили позитивні зрушення у сфері підтримки, вдосконалення та реалізації нормативно-правових баз. Довгострокове поводження із відпрацьованим паливом та високоактивними відходами залишається невирішеним та складним питанням, що потребує значного вдосконалення. Усі Договірні сторони погодилися, що таке вдосконалення є тривалим процесом. 

 

Було відмічено, що постійне та оперативне інформування громадськості є одним з найважливіших елементів поводження із відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами. Під час Четвертої наради було також підтверджено необхідність урахування питань відпрацьованого палива та радіоактивних відходів на самому початку будь-якої діяльності в сфері використання ядерної енергії, а також при розробці ядерних енергетичних програм.

 

З часу останньої наради з розгляду в країнах було зафіксовано багато позитивних зрушень, хоча деякі питання залишаються невирішеними, а саме:

-          забезпечення ефективності процесу розгляду;

-          місткість сховищ відпрацьованого ядерного палива;

-          визначення варіантів захоронення.

 

Договірні сторони погодилися, що національні звіти для наступної Наради з розгляду повинні висвітлювати наступні аспекти:

 

• поводження із вилученими з ужитку закритими джерелами; 

• вплив на безпеку дуже довготривалого зберігання та відкладеного захоронення відпрацьованого палива та радіоактивних відходів;

• міжнародна співпраця із пошуку рішень щодо довготривалого поводження та захоронення різних типів радіоактивних відходів та/або відпрацьованого ядерного палива;

• поступ у вивченні уроків від аварії на АЕС Фукусіма, особливо у відношенні стратегій поводження із відпрацьованим ядерним паливом.

 

Протягом наради Робоча група відкритого складу обговорила декілька пропозицій щодо удосконалення майбутніх Нарад з розгляду та інших організаційних заходів на досягнення безперервного діалогу у період між нарадами з розгляду та забезпечення послідовності між процесами розгляду в рамках Об’єднаної конвенції та Конвенції з ядерної безпеки.

 

Із більш детальною інформацією та результатами Четвертої наради з розгляду можна ознайомитися у Заключному звіті наради, який опубліковано на веб-сайті: http://www-ns.iaea.org/conventions/results-meetings.asp?s=6&l=40

 

Звіт Робочої групи відкритого складу представлений в додатках до Заключного звіту.

 


Нарада керівних органів Конвенції з ядерної безпеки та Об’єднаної конвенції

 

Протягом Четвертої наради з розгляду Робоча група відкритого складу обговорила  пропозицію 8 Договірних країн Об’єднаної конвенції. У пропозиції 8 мова йдеться про створення механізму забезпечення узгодженості між правилами, що регулюють процес розгляду у відповідності з Об’єднаною конвенцією, і правилами для Конвенції з ядерної безпеки.

Робоча група відкритого складу рекомендувала керівному органу Об’єднаної конвенції запросити керівний орган П’ятої наради з розгляду Конвенції з ядерної безпеки до обговорення заходів підвищення ефективності кожної Конвенції.

Згідно цієї рекомендації керівний орган Об’єднаної конвенції запросив керівний орган Конвенції з ядерної безпеки для обговорення таких заходів. 18 червня 2012 року було проведено неформальну телеконференцію. Наступна зустріч керівних органів обох Конвенцій відбулася 19 вересня 2012 року у Відні. Керівні органи Конвенцій прийняли пропозицію підтримувати ефективний зв’язок. Вони погодилися проводити зустрічі на регулярній основі з метою обговорення досвіду від реалізації Правил та Керівних принципів обох Конвенцій та визначення ефективних заходів для їх удосконалення. До того ж порядок денний має включати розгляд інших, не менш актуальних питань, серед яких зазначається взаємозв’язок між фізичною та ядерною безпекою, а також наслідки аварії на АЕС Фукусіма. Наступна нарада буде проведена в квітні 2013 року під час Міжсесійної наради посадових осіб з розгляду Об’єднаної конвенції, а також Конвенції з ядерної безпеки.  

 

Нарада Генерального комітету Об’єднаної конвенції, вересень 2012 року

 

Перша нарада Генерального комітету з часів проведеної в травні 2012 року Четвертої наради з розгляду відбулася 19 вересня 2012 року в штаб-квартирі Міжнародного агентства з атомної енергії. Метою наради було представлення звіту Секретаріату щодо подальших заходів для проведення Наради з розгляду, а також обговорення поточних планів членами Генерального комітету. До складу Генерального комітету входять Голова Наради з розгляду, заступник Голови та керівники кожної групи країн. На порядку денному наради розглядалися наступні питання:

• Діяльність Секретаріату після проведення Четвертої наради з розгляду;

• Результати Другої позачергової наради в рамках Конвенції з ядерної безпеки;

• Співпраця із керівним органом Конвенції з ядерної безпеки;

• Узгодження Правил та Керівних принципів Конвенції з ядерної безпеки та Об’єднаної конвенції;

• Пропозиції щодо вдосконалення процесу розгляду та організації тематичних міжсесійних нарад;

• Майбутня підготовка посадових осіб Об’єднаної конвенції.


 

Регіональна нарада щодо розгляду Об’єднаної конвенції,

Жовтень 2012 року

 

Регіональна нарада щодо розгляду Об’єднаної конвенції про безпеку поводження із відпрацьованим паливом та про безпеку поводження із радіоактивними відходами проходила 16-18 жовтня 2012 року в Кейптауні, Південна Африка. Головною метою наради було ознайомлення країн Африканського регіону, що є членами Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), із перевагами входу до складу Договірних сторін Об’єднаної конвенції. Нараду було організовано МАГАТЕ та урядом Південної Африки спільно із Національним ядерним регулятором (NNR) Південної Африки. Головою наради виступав представник Національного ядерного регулятору Південної Африки пан Адріаан Жубер. Нарада складалася із п’яти сесій, на яких з поміж іншого розглядалися наступні питання:

• Загальна інформація про Об’єднану конвенцію: необхідність Об’єднаної конвенції, обов’язки учасників, переваги та очікувані результати;

• Заходи безпеки, умови участі та витрати;

• Представлення делегацій країн-членів Африканського регіону, ознайомлення з їх національною законодавчою базою та поточним станом у сфері поводження із радіоактивними відходами/ поводження із вилученими з ужитку джерелами, а також конструювання нових ядерних установок/ установок поводження з відходами;

• Розробка національних звітів для партнерської перевірки Договірними сторонами;

• Досвід Договірних сторін, що брали участь в нараді;

• Проведення навчань та підвищення кваліфікації у сфері безпеки поводження із радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом.

 

У нараді взяли участь п’ятнадцять представників регіону (Буркіна Фасо, Кот-д’Івуар, Єгипет, Габон, Гана, Кенія, Мадагаскар, Мавританія, Маврикій, Мозамбік, Нігерія, Судан, Туніс, Уганда та Об’єднана Республіка Танзанія), а також три спікери, що є представниками Договірних сторін (Литва, Португалія та США). До того ж, на нараді були присутні два представники Національного ядерного регулятору Південної Африки.

 

Секретаріат виражає подяку усім учасникам та запрошеним спікерам, а також представникам Національного ядерного регулятору Південної Африки за прийом та значний внесок в організацію наради, яка пройшла на вищому рівні.


 

Майбутні події та наради


 

Міжнародна нарада експертів щодо зняття з експлуатації та усунення наслідків ядерної аварії,

28 січня – 1 лютого 2013 року

 

Міжнародна нарада експертів щодо зняття з експлуатації та усунення наслідків ядерної аварії буде проведена 28 січня – 1 лютого 2013 року у Відні, Австрія. Секретаріат Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) був призначений відповідальним за організацію цієї наради в рамках «Плану дій МАГАТЕ з ядерної безпеки». Під час наради значну увагу планується приділяти актуальним технічним, соціальним, екологічним та економічним питанням, які необхідно враховувати при знятті з експлуатації та усуненні наслідків ядерної аварії. Метою наради є допомога країнам-членам у забезпеченні готовності та можливостей до подолання наслідків ядерних аварій. Реєстраційний внесок не стягується.

За новою інформацією щодо міжнародної наради експертів звертайтеся за наступною інтернет-адресою:

 

http://www-pub.iaea.org/iaeameetings/44453/

International-Experts-Meeting-on

Decommissioning-and-Remediation-after-a-

Nuclear-Accident

 

Міжсесійна нарада договірних сторін,

квітень 2013 року

 

Секретаріат відповідатиме за проведення 15 квітня 2013 року міжсесійної наради Договірних сторін в штаб-квартирі у Відні. Ця нарада організовується згідно із рекомендацією Робочої групи відкритого складу на основі наступних двох пропозицій:

 

1. Пропозиція 3 (с). Запропонований процес продовження дискусії та реалізації заходів щодо його вдосконалення до початку П’ятої наради з розгляду;

 

2. Пропозиція 6. Забезпечення послідовності та неперервності діалогу в період між нарадами з розгляду.

 

Пропозиція 3 (с) та Пропозиція 6 були представлені Секретаріату Договірними сторонами перед початком Четвертої наради з розгляду. Метою міжсесійної наради є продовження дискусій та обговорення заходів щодо вдосконалення процесу розгляду, а також забезпечення послідовності та непереривності діалогу в період між нарадами з розгляду.

 

Рекомендації робочої групи відкритого складу надані в додатках до Заключного звіту Четвертої наради з розгляду:

 

http://www-ns.iaea.org/downloads/rw/

conventions/fourth-review-meeting/summaryreport-

english.pdf


 

Актуальні питання

 

Переглянуті документи INFCIRC, з якими можна ознайомитися на веб-сайті Об’єднаної конвенції

 

На Четвертій нараді з розгляду, що відбулася в травні 2012 року Договірними сторонами було вирішено внести зміни до трьох Інформаційних циркулярів (INFCIRC) в рамках процесу розгляду Об’єднаної конвенції. Пропозиція щодо внесення змін в документи була винесена різними Договірними сторонами та в подальшому обговорена Робочою групою відкритого складу.

 

Внесення змін до документу INFCIRC/602 «Правила процедури та фінансові правила» пов’язане зі зміною ролі Координатора протягом Наради з розгляду.

 

Документ INFCIRC/603 «Керівні принципи, що стосуються процесу розгляду» був переглянутий з метою прояснення статусу та функцій Національних представників по зв’язку шляхом внесення їх обов’язків до Керівних принципів Об’єднаної конвенції. До того ж, кожний представник по зв’язку за бажанням може взяти участь в семінарі по передачі справ між посадовими особами Об’єднаної конвенції, які покидають свій пост, та тими, які були призначені на їх місце, який відбудеться після Організаційної наради, з метою забезпечення послідовності збереження знань та інформації в процесі розгляду Об’єднаної конвенції.

 

Зміни до документу INFCIRC/604 «Керівні принципи, що стосуються форми та структури національних звітів» було внесено з метою урахування статусу вилучених з ужитку закритих джерел у відповідності з Об’єднаною конвенцією та шляхів удосконалення звіту щодо безпеки поводження з ними через механізми розгляду в цілях сприяння обміну інформацією та досвідом, та виконанню незалежних перевірок в рамках даної тематики.

 

Із переглянутими керівництвами можна ознайомитися на веб-сайті Об’єднаної конвенції:

http://goto.iaea.org/JointConvention

 


Канада – Статус плану довгострокового поводження із відпрацьованим ядерним паливом

 

В четвертому національному звіті Канади надається інформація про досягнення Організації з поводження із радіоактивними відходами (NWMO) в сфері реалізації плану Адаптивного поетапного управління (APM) для забезпечення безпеки довгострокового поводження із відпрацьованим ядерним паливом у Канаді. В цьому плані наголошується на необхідності довгострокової локалізації та ізоляції відпрацьованого ядерного палива у глибокому геологічному сховищі. Цей план був розроблений спільно з жителями Канади з метою врахування усіх можливих аспектів.

 

План Канади був розроблений в результаті тривалого періоду досліджень та обговорень з тисячами жителів, спеціалістами та корінними мешканцями країни, що проводилися протягом 2002 – 2005 років. 14 червня 2007 року уряд Канади на основі рекомендацій NWMO визнав реалізацію плану Адаптивного поетапного управління найкращим заходом для забезпечення безпеки населення та оточуючого середовища. У 2007 році NWMO визначено стратегічні цілі для реалізації плану Канади та протягом 2008-2009 років було залучено  велику кількість спеціалістів та організацій з метою розробки процесу вибору майданчика для глибокого геологічного сховища та відповідних установок.

Процес вибору майданчика розпочався у травні 2010 року. Початковим етапом багаторічного процесу стало визначення поінформованої та зацікавленої місцевої

спільноти для реалізації проекту.

NWMO зроблено загальне запрошення спільнот до ознайомлення із проектом та розгляду можливого інтересу у його реалізації на даній території. На даний момент більше двадцяти спільнот залучені до різних етапів початкового ознайомлення із проектом та вивчення можливої зацікавленості.

Деякі спільноти лише розпочали ознайомлення із проектом (Етап 1); інші очікують результати попереднього розгляду (Етап 2); станом на серпень 2012 року вісім спільнот вирішили перейти до Етапу 3, а саме, першої фази попередніх оцінок. Метою здійснення попередніх оцінок, що наразі тривають, є аналіз можливої прийнятності майданчиків та спільнот для реалізації проекту. Фаза виявлення зацікавленості була відкрита для спільнот, які вирішили приєднатися до процесу вибору майданчика до 30 вересня 2012 року.

Наразі розробляються технічні проекти та обґрунтування безпеки сховища, а також контейнерів для відпрацьованого палива та систем транспортування.

Підтримка робочої програми NWMO вимагає постійного проведення спільних досліджень, розробки та демонстрації  технологій сховища, методів оцінки та підходів до співпраці із міжнародними партнерами у Швеції, Фінляндії, Швейцарії та Франції.

 

Ознайомитися із детальною інформацією щодо плану APM та вибору майданчика можна за інтернет-адресою:

http://www.nwmo.ca/sitingprocess


 

Сховище для витримки радіоактивних відходів у Німеччині

 

Сховище для витримки радіоактивних відходів зазвичай використовується для поводження із крупногабаритними елементами (серед яких корпус реактора, внутрішньо-корпусні пристрої, парогенератори та інші великі контейнери), які залишилися після зняття з експлуатації декількох атомних електростанцій Німеччини. Такі елементи зберігаються протягом десятиріч, щоб забезпечити достатньо часу для процесів радіоактивного розпаду, досягти зниження рівня активності та потужності дози опромінення, а також досягти рівня активності, при якому радіоактивні джерела звільняються від регулюючого контролю (звільнення матеріалів). Зниження рівня активності дозволяє поводитися із такими матеріалами, як радіоактивними відходами нижчої категорії.

 

Наразі такий метод широко використовується на АЕС Грайфсвальд у великому проміжному сховищі ZLN (Zwischenlager Nord). Парогенератори у сховищі зберігаються протягом обмеженого часу, після якого їх розрізають на сегменти у ZLN.

 

Розрахунок спаду активності показав, що для звільнення корпусу реактору із найбільш високим рівнем активності від регулюючого контролю знадобиться від 60 до 70 років, в той час як для внутрішньо корпусних пристроїв знадобиться на кілька десятиріч більше, в залежності від їхнього рівню активності. Результатом використання такого методу стало зниження доз, зменшення кількості радіоактивних відходів та затрат на реалізацію проекту по зняттю АЕС Грайсвальд з експлуатації. Можливість використання отриманих результатів щодо інших проектів по зняттю з експлуатації була розглянута в рамках дослідницького проекту за підтримки Федерального міністерства оточуючого середовища, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини. Дослідження показало реальну можливість зменшення кількості радіоактивних відходів, зниження доз та затрат при наявності відповідного сховища, яке може експлуатуватися протягом декількох десятиріч.

 


Директива Євратома про поводження із відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами, 2011 рік

Після прийняття Директиви про джерела іонізуючого випромінювання та аварійні ситуації, а також Директиви 2009 року про ядерну безпеку, 19 липня 2011 року Радою Європейського Союзу (ЄС) було затверджено Директиву щодо встановлення основи для відповідального та безпечного поводження із відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами. Початкова пропозиція була внесена Європейською групою регуляторів у сфері ядерної безпеки (ENSREG).

27 країн-членів ЄС зобов’язані включити текст Директиви до національного законодавства у термін до 23 серпня 2013 року.

 

Текст розроблено на основі міжнародних затверджених принципів

Об’єднана конвенція мала значний вплив на підготовку Директиви, а саме ключових положень щодо ефективної національної бази або компетентного регулюючого органу. Фактично, роль Об’єднаної конвенції визначена у вступній частині Директиви: «Об’єднана конвенція, розроблена за підтримки МАГАТЕ, стала поштовхом до досягнення та підтримки високого рівня поводження із відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами у всьому світі шляхом удосконалення національних нормативних баз та міжнародної співпраці». В тексті декілька раз можна зустріти посилання на Об’єднану конвенцію.

 

Директива підтверджує:

• Остаточну відповідальність країн-членів за поводження із відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами відповідно до вимог національної політики та нормативних баз, а також забезпечення необхідних ресурсів та прозорості процесу, з чітким визначенням того, що відходи мають бути захороненні на території тієї країни-члена, де вони були утворені.

• Першочергову відповідальність власника ліцензії за безпеку поводження із відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами.

• Необхідну незалежність національного регулюючого органу.

 

Положення щодо паливного циклу

Згідно з Директивою відпрацьоване ядерне паливо може розглядатися в якості цінного ресурсу, який може бути перероблений, або радіоактивних відходів, які потребують безпосереднього захоронення. Незалежно від вибору, для високоактивних відходів, які відділяються в процесі переробки палива, або відпрацьованого палива, що розглядається в якості

відходів, необхідно розглядати питання захоронення. 

Зберігання радіоактивних відходів, включаючи довгострокове зберігання, розглядається як тимчасовий захід, проте не як альтернатива захороненню.

Країни-члени повинні розробляти та реалізувати національні програми щодо поводження із відпрацьованим ядерним паливом та/ або радіоактивними відходами з моменту їх утворення і до остаточного захоронення.

 

Загальнодоступна інформація та залучення населення

Відповідно до тексту, необхідна інформація щодо поводження із відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами має знаходитися у відкритому доступі для робочих та населення. Населення має отримати відповідні можливості для участі у процесі прийняття рішень відповідно до національного законодавства та міжнародних зобов’язань.

 

Міжнародні партнерські перевірки

Згідно з іншими положеннями, країни-члени мають періодично проводити партнерські перевірки, щонайменше кожні 10 років необхідно здійснювати оцінку національних нормативних баз, компетентного регулюючого органу, національних програм та стану їх реалізації. На основі результатів партнерських перевірок мають розроблятися звіти та надаватися до Комісії ЄС та інших країн-членів. До 23 серпня 2015 року до Комісії ЄС мають бут надані перші національні звіти щодо впровадження Директиви.

Із текстом Директиви можна ознайомитися за інтернет-адресою:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/

LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:199:0048:0056:E

N:PDF


 

Статистика


 


Чотири нові Договірні сторони

Станом на серпень 2012 року дійсне число Договірних сторін Об’єднаної конвенції становило 64 країни. Чотири нові Договірні сторони (Мавританія, Саудівська Аравія, Боснія та Герцеговина і Чилі) приєдналися з часів останньої публікації Інформаційного бюлетеню про Об’єднану конвенцію у вересні 2011 року.

Договірні сторони, які нещодавно приєдналися

Континент

Країна

Африка

Мавританія

 

 

Азія

Саудівська Аравія

 

 

Європа

Боснія та Герцеговина

 

 

Південна Америка

Чилі

 

Календарний графік проведення П’ятої наради з розгляду

 

12-13 травня 2014 року

Організаційна нарада щодо П’ятої наради з розгляду

10 жовтня 2014 року

Кінцевий термін подання національних звітів

10 лютого 2015 року

Кінцевий термін подання питань та коментарів до національних звітів

10 квітня 2015 року

Кінцевий термін подання відповідей на питання до національних звітів

11 травня 2015 року

Початок П’ятої наради з розгляду

 

Новини про Об’єднану конвенцію

Департамент безпечного поводження із радіоактивними відходами та екологічної безпеки, Відділення радіаційної та транспортної безпеки та безпечного поводження із радіоактивними відходами

Міжнародне агентство з атомної енергії

А.С. 100, А-1400 Відень, Австрія

Тел: 0043-1-2600 22711, Факс: 0043-1-26007

E-mail: joint.convention@iaea.org

 

Виражаємо вдячність усім Договірним сторонам, що зробили свій внесок у розробку Інформаційного бюлетеню по Об’єднаній конвенції.