???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Новини» Міжнародне співробітництво» З 23 по 27 липня 2012 року в м. Київ відбулася 4-а робоча зустріч представників Держатомрегулювання України та експертів з країн ЄС:Чеської Республіки, Італії, Німеччини версія для друку
З 23 по 27 липня 2012 року в м. Київ відбулася 4-а робоча зустріч представників Держатомрегулювання України та експертів з країн ЄС:Чеської Республіки, Італії, Німеччини

З 23 по 27 липня 2012 року в м. Київ відбулася 4-а робоча зустріч представників  Держатомрегулювання України та експертів з країн ЄС: Чеської Республіки, Італії, Німеччини, за проектом ЄК «Інституційне  та технічне співробітництво  з Держатомрегулювання України  для розвитку його спроможностей на основі передових європейських принципів та практик з безпеки (UK/RA/07).

Метою зустрічі було обговорення  результатів робіт за задачею 3 щодо імплементації положень Директиви Ради 2003/122/ЄВРАТОМ від 22 грудня 2003 року, спрямованої на посилення контролю за високоактивними джерелами іонізуючого випромінювання, в національне законодавство.

Ця Директива встановлює вимоги щодо запровадження низки заходів з радіаційної безпеки виробниками/постачальниками, власниками цих  радіонуклідних джерел, органами державного регулювання, іншими юридичними та фізичними особами, діяльність яких пов’язана з відпрацьованими та «покинутими» високоактивними джерелами іонізуючого випромінювання.

Українською стороною були представлені пропозиції  щодо вдосконалення національного законодавства в частині нагляду та контролю за поводженням з відпрацьованими високоактивними та покинутими джерелами іонізуючого випромінювання, підготовлені за результатами виконання таких основних заходів:

― проведення самооцінки щодо відповідності положень національного законодавства положенням  Директиви Ради 2003/122/ЄВРАТОМ від 22 грудня 2003 року, спрямованої на посилення контролю за високоактивними джерелами іонізуючого випромінювання,;

― розробки змін та доповнень до проектів нормативно-правових актів (3 нормативно-правові акти) з метою приведення їх у відповідність з положеннями вищезазначеної Директиви;

― розробки нового документу «Стратегія відновлення регулюючого контролю за покинутими джерелами іонізуючого випромінювання» на основі вищезазначеної Директиви  та нових рекомендацій МАГАТЕ.

За результатами проведення самооцінки щодо відповідності національного законодавства положенням Директиви Ради 2003/122/ЄВРАТОМ від 22 грудня 2003 року, спрямованої на посилення контролю за високоактивними джерелами іонізуючого випромінювання, та обговорень її результатів з експертами ЄС встановлено, що усі 44 положення Директиви імплементовані в національне законодавство, з них:

25 вимог повністю імплементовано в національне законодавство. Ці вимоги директиви стосуються: окремих визначень і термінів, впровадження системи ліцензування та нагляду, ведення обліку та контролю джерел іонізуючого випромінювання,  функцій регулюючого органу, забезпечення імпорту та експорту радіоактивних джерел, обов’язків суб’єктів діяльності та створення інфраструктури безпечного поводження  з високоактивними ДІВ в Україні;

― 19 положень Директиви імплементовано частково до національного законодавства, тому протягом виконання робіт за проектом були розроблені зміни та доповнення  до чинних нормативно-правових актів в цій сфері, а проекти цих змін були обговорені та схвалені експертами  ЄС.  Ці зміни та доповнення стосуються необхідності імплементації у повному обсязі: термінології та визначень, що наведені в Директиві; імплементації окремих «складних» вимог, таких як впровадження механізму поводження з «покинутих» джерелами та поновлення контролю за ними, забезпечення безпеки поводження з ДІВ, що залишилися від минулої діяльності, створення  та забезпечення функціонування єдиної системи доз опромінення персоналу та населення та проведення радіаційного контролю, проведення перевірок герметичності ДІВ та встановлення періодичності цих перевірок   тощо.

За результатами обговорення експертами ЄС було відзначено в цілому відповідність положень українського законодавства вимогам директиви ЄС та необхідність забезпечення окремих змін та доповнень до чинного законодавства, у відповідності до підготовлених експертами ЄС  рекомендацій.

У зв'язку з цим  Держатомрегулювання України планується:

― внесення змін та доповнень у 2012 році до 2-х нормативно правових актів (постанов Кабінету Міністрів України щодо Технічного регламенту закритих ДІВ та Порядку державної реєстрації ДІВ) згідно з Планом нормативного регулювання Держатомрегулювання України на 2012 рік;

― внесення розроблених та схвалених експертами ЄС змін та доповнень до нормативно правового акту (Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затвердженого наказом Держатомрегулювання України від   02.12. 2002 № 125,   у 2013 році;

― продовжити розробку документу «Стратегія відновлення регулюючого контролю за покинутими джерелами іонізуючого випромінювання».

Завершення робіт за проектом дозволить найбільш ефективно, на основі передових європейських принципів та практик з безпеки, забезпечити імплементацію усіх положень директиви ЄС в законодавство України  з метою вдосконалення системи державного регулювання в частині поводження з високоактивними ДІВ та поновлення контролю за «покинутими» ДІВ.