???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Нормативно-правові акти» Регуляторні акти Держатомрегулювання» Повідомлення» Проект наказу "Про затвердження Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії" версія для друку
Проект наказу "Про затвердження Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії"

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту наказу «Про затвердження Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження  окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії»

 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» Держатомрегулюванням України розроблено  проект наказу «Про затвердження Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження  окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії».

 

Проектом наказу визначається перелік документів, які надаються суб'єктами діяльності  для отримання ліцензій на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, а також встановлюється вимоги до оформлення та змісту цих документів. Проект наказу  сприятиме прозорості та передбачуваності діяльності Держатомрегулювання України при видачі документів дозвільного характеру.

Метою проекту наказу є приведення нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії  у відповідність до вимог чинного законодавства, встановлення чітких вимог щодо оформлення пакету документів, які подаються суб’єктами діяльності у сфері використання ядерної енергії для отримання ліцензії на провадження  окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, зниження регуляторного тиску на суб’єктів діяльності шляхом спрощення процедури подання документів, необхідних для отримання ліцензії на провадження  окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії та підвищення ефективності  державного регулювання в сфері використання ядерної енергії.

 

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 20 квітня 2012 року за адресою:

01011 м. Київ, вул. Арсенальна 9/11; тел. 254-32-87

або на електронну пошту Держатомрегулювання України: proekt@hq.snrc.gov.ua.

Регуляторний акт, аналіз регуляторного впливу, пояснювальну записку розміщено на веб-сайті Держатомрегулювання України у розділі "Нормативні акти", підрозділі "Регуляторні акти Держатомрегулювання",  "Проекти регуляторних актів".