???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук
Головна » Новини» Міжнародне співробітництво» Співробітництво з ЄС версія для друку
Співробітництво з ЄС

З 13 по 17 лютого 2012 року в м. Рим (Італія) представниками Держатомрегулювання України взято участь у 3-й робочій зустрічі за проектом ЄК «Інституційне  та технічне співробітництво  з Держатомрегулювання України  для розвитку його спроможностей на основі передових європейських принципів та практик з безпеки (UK/RA/07).

Учасниками наради були експерти з країни ЄС: Чеської Республіки, Італії, Німеччини та експерти України. Необхідно зазначити, що Директиви Ради 2003/122/ЄВРАТОМ від 22 грудня 2003 року спрямована на посилення контролю за високоактивними джерелами іонізуючого випромінювання шляхом запровадження низки заходів, які стосуються виробників/постачальників, користувачів  цих джерел, органів державного регулювання, осіб, діяльність яких пов'язана з "покинутими» джерелами.

Метою цієї наради є обговорення з експертами ЄС пропозицій української сторони щодо вдосконалення національного законодавства в частині нагляду та контролю за поводженням з відпрацьованими високоактивними джерелами іонізуючого випромінювання.

Під час наради українською стороною представлено аналіз відповідності національного законодавства вимогам директиви Європейської Комісії від 22 грудня 2003 року про контроль закритих високоактивних та покинутих джерел іонізуючого випромінювання, обговорено проект Програми пошуку «покинутих» джерел іонізуючого випромінювання. Також, було ознайомлено з досвідом Італії щодо здійснення пошуку «покинутих» джерел іонізуючого випромінювання.

За результатами обговорення експертами МАГАТЕ було відзначено в цілому відповідність положень українського законодавства вимогам директиви ЄС та необхідність імплементації окремих «складних» вимог, таких як забезпечення пошуку «покинутих» джерел та поновлення контролю за ними, забезпечення безпеки поводження з ДІВ, що залишилися від минулої діяльності, створення  та забезпечення функціонування єдиної системи доз опромінення персоналу та населення та проведення радіаційного контролю  тощо.

Завершення робіт за проектом дозволить найбільш ефективно, на основі передових європейських принципів та практик з безпеки, забезпечити імплементацію усіх положень директиви ЄС в законодавство України та поновити контроль  за «покинутими» ДІВ в Україні.