???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук


«Лютий 2020
ПнВтСрЧтПтСбНд
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
дата з:
по:


Головна » Дорадчі органи» Колегія» Постанови та рішення» Постанова Колегії Держатомрегулювання № 1 від 04 лютого 2010 року версія для друку
Постанова Колегії Держатомрегулювання № 1 від 04 лютого 2010 року

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА  КОЛЕГІЇ

 

 

4” лютого 2010 р.                             м. Київ                                            №_1_  

 

 

 

Про підсумки роботи Держатомрегулювання

у 2009 році та пріоритетні  завдання на 2010 рік

 

 

 

Діяльність Державного комітету ядерного регулювання України у 2009 році була послідовно спрямована на забезпечення безпеки при використанні ядерної енергії, захисту населення, персоналу та навколишнього природного середовища та здійснювалася відповідно до визначених на 2009 рік пріоритетів шляхом виконання планових завдань та доручень Кабінету Міністрів України та Президента України.

Спільна робота структурних підрозділів центрального апарату Держатомрегулювання, п’яти Державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки на АЕС та восьми Державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки дозволила забезпечити виконання усіх пріоритетних завдань та інших задач Комітету.  

          Значною подією 2009 року було успішне представлення національної Доповіді України на Третій нараді Сторін Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та безпеку поводження з радіоактивними відходами.  За результатами розгляду Доповіді та її презентації 12 травня 2009 року  МАГАТЕ  відзначило значний прогрес, який  досягнуто Україною за час, що минув з Другої наради сторін.

Реалізація заходів Концепції підвищення безпеки діючих  енергоблоків атомних електростанцій виконувалася відповідно до щорічних план-графіків, які погоджені з Мінпаливенерго та Держатомрегулюванням.

Станом на 22 січня 2010 року ДП “НАЕК “Енергоатом” виконано 224  пілотні заходи, з них звіти по 207 заходах – погоджено Держатомрегулюванням, інші - на розгляді в Держатомрегулюванні або доопрацьовуються на АЕС. Крім цього, реалізовано 268 адаптаційних заходів, з них звіти по 263 заходах погоджено Держатомрегулюванням, інші - на розгляді в Держатомрегулюванні або доопрацьовуються на АЕС.

Пілотними щодо продовження терміну експлуатації є енергоблоки № 1 і № 2 Рівненської АЕС та енергоблок № 1 Южно-Української АЕС, проектний термін експлуатації яких завершується в 2010, 2011 та 2012 роках відповідно. Заходи з підготовки зазначених енергоблоків АЕС до продовження експлуатації в понадпроектний термін виконувалися відповідно до «Комплексної програми робіт щодо продовження строку експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.04.04 р. № 263-р та деталізованих план-графіків.

Особлива увага приділялася стану виконання заходів з продовження терміну експлуатації енергоблоку № 1 Рівненської АЕС, проектний строк експлуатації якого завершується в кінці 2010 року. Наприкінці 2008 року енергоблоки № 1 і № 2 Рівненської АЕС були виведені в тривалий ремонт з метою виконання значного обсягу робіт, передбачених план-графіками. Блок № 1 РАЕС пробув в ремонті 433 доби, а блок № 2 – 85 діб. За результатами проведених в 2008 та 2009 роках планових робіт з’явилися позитивні перспективи для завершення робіт з підготовки до продовження експлуатації зазначених енергоблоків у понадпроектний термін.

4 лютого 2009 року Кабінетом Міністрів України розпорядженням № 131 було схвалено техніко-економічне обґрунтування  інвестицій у будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів  типу  ВВЕР  вітчизняних атомних електростанцій. 26 лютого 2009 року Держатомрегулюванням погоджено проект Закону України “Про розміщення, проектування та будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій”. Зазначений проект закону передано до Верховної Ради України, (реєстраційний № 5050 від 13.08.2009 р.).

Держатомрегулювання за результатами всебічної оцінки стану систем та елементів енергоблоку №1 Чорнобильської АЕС, пов’язаних зі зберіганням відпрацьованого ядерного палива (далі - ВЯП) та поводження з радіоактивними відходами (далі - РАВ), було визнано можливість безпечної експлуатації енергоблоку у понад проектний термін до 26 вересня 2017 року.

Керуючись вимогами законодавства в сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки,  Держатомрегулюванням було прийнято позитивне рішення щодо виконання операцій з вивантаження і перевезення ВЯП з блоку № 3 Чорнобильської АЕС до п’ятого відсіку басейну витримки СВЯП-1, що надає можливість забезпечити належний рівень ядерної безпеки при виконанні робіт зі спорудження НБК.

В липні 2009 році підписано Угоду про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку (як Розпорядником коштів Гранту з Рахунку ядерної безпеки), Кабінетом Міністрів України та Державним комітетом ядерного регулювання України (як Одержувачем), що дозволяє забезпечити експертну  та ліцензійну підтримку створення об’єктів інфраструктури ЧАЕС.

Також розпочалося введення в експлуатацію об'єктів інфраструктури для поводження з РАВ на Чорнобильській АЕС: промислового комплексу для поводження з твердими РАВ, заводу з переробки рідких РАВ, тимчасового сховища РАВ (ЛОТ 0), а також об’єктів комплексу «Вектор». Держатомрегулювання здійснює нагляд та оцінку аналізу безпеки цих об‘єктів.  В рамках здійснення дозвільної діяльності щодо об’єкту «Укриття» протягом звітного року було прийнято понад 30 регулюючих рішень, що стосуються безпеки цього об’єкта.  Основні роботи, що виконувались на майданчику Чорнобильської АЕС впродовж 2009 року, пов’язані з реалізацією проекту нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття» (НБК).

 

Держатомрегулювання за результатами всебічної оцінки стану систем та елементів Дослідницького ядерного реактора ВВР-М ІЯД НАН України, рівня безпеки і технічного стану елементів (систем), важливих для безпеки цього реактору прийняв рішення щодо можливості продовження терміну експлуатації дослідницького ядерного реактору до 31 грудня 2013 року.

2009 рік був важливим для державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів (ДСОК) з точки зору вдосконалення законодавства. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 257 було затверджено нову редакцію Положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів. У цей акт включено ряд важливих положень, які дозволять усунути існуючі недоліки законодавства та підвищити дієвість та ефективність функціонування державної системи.

Відповідно до вимог Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу, та Інтегрованого плану підтримки фізичної ядерної безпеки в Україні                          на 2007-2009 роки, 17 листопада 2009 р.  Верховною Радою України внесено низку нових положень до Законів України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" та "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання". Прийняття змін та доповнень до вищевказаних законів сприятиме забезпеченню національної безпеки в частині протидії ядерному та радіологічному тероризму, посиленню міжнародного режиму нерозповсюдження ядерної зброї, підвищенню відповідальності юридичних та фізичних осіб при здійсненні діяльності у сфері використання ядерної енергії.

В минулому році прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та  Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання в повній мірі функцій державного нагляду з ядерної та радіаційної безпеки)”.

Важливим етапом стало досягнення згоди та запровадження з МОЗ спільних дій щодо підвищення рівня радіаційного захисту, а саме: налагоджено на територіальному рівні взаємодію Держінспекцій з СЕС та обласними управліннями охорони здоров’я (проводять спільні наради, перевірки, обмінюються планами та спільно визначають основні напрями діяльності тощо).

У 2009 році Держатомрегулювання завершено проведення аналізу практики і законодавства України та країн ЄС стосовно радіаційного захисту при застосуванні джерел іонізуючого випромінювання у медицині.

Результати проведених досліджень свідчать про використання у цій сфері більше 72% застарілого  терапевтичного та діагностичного обладнання, незабезпечення  контролю дозоформуючих  параметрів рентгенодіагностичних апаратів, недостатню підготовку радіологів та інші. 

Держатомрегулюванням для громадського та фахового обговорення запропоновані “Пропозиції щодо вдосконалення системи радіаційного захисту при медичному застосуванні джерел іонізуючого випромінювання”.

У завершальній стадії знаходиться розробка документів, що регламентують   взаємодію між Державним комітетом ядерного регулювання України та Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду з питань державного регулювання у сфері охорони праці та безпеки при використанні ядерної енергії.

Значний додатковий обсяг робіт виконано територіальними органами Держатомрегулювання  для забезпечення  функціонування механізму   державного  Фонду поводження з РАВ, створеного відповідно до законодавства з метою фінансування заходів  Загальнодержавної екологічної  програми поводження з РАВ.

В 2009 році продовжувалося вдосконалення системи управління якістю Держатомрегулювання. Влітку 2009 року Комітет провів  наглядовий аудит сертифікованої системи управління якістю Держатомрегулювання та  отримав новий сертифікат відповідності  вимогам стандарту ISO 9001:2008  під акредитацією Національного агентства акредитації України.

Протягом 2009 року Держатомрегулювання взяв участь у 14-му Українському національному конкурсі якості, який проводився Українською асоціацією якості в межах Всеукраїнського ділового марафону «Сходження до вершин європейської досконалості». За результатами конкурсу Держатомрегулювання здобув статус фіналіста та був нагороджений дипломом та  почесною відзнакою.

 

За результатами розгляду та обговорення основних результатів діяльності  Держатомрегулювання у  2009 році  та  пріоритетних завдань Держатомегулювння на 2010 рік, Колегія  Державного комітету ядерного регулювання України

 

 

постановляє:

 

 

1.      Визнати пріоритети діяльності Держатомрегулювання у 2009 році виконаними, роботу – задовільною.

 

2.      Затвердити пріоритетні напрями діяльності з регулювання ядерної та радіаційної безпеки в Україні на 2010 рік:

-         регулюючий супровід виконання робіт щодо продовження експлуатації у понад проектний термін   енергоблоків № 1, № 2 Рівненської АЕС та            №1 Южно-Української АЕС;

-   контроль за реалізацією «пілотних» заходів, передбачених Концепцією з підвищення безпеки діючих енергоблоків АЕС та  зведеної програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС України (після її введення в дію);

-        ліцензування будівництва нового безпечного комфайнменту об’єкту «Укриття» (НБК)  та СВЯП-2 Чорнобильської АЕС;

 - виконання заходів визначених місією МАГАТЕ з комплексного огляду регулюючої діяльності (IRRS) та проведення follow-up місії;

-         подальше вдосконалення нормативно-правової бази з ядерної та радіаційної безпеки , зокрема:

·               розробка нормативно-правових актів у зв'язку з внесенням змін до Закону України “Про дозвільну діяльність у сфері використання  ядерної енергії ”;  

·               імплементація положень Поправки до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу;

·               завершення розробки нормативної бази щодо порядку здійснення державного нагляду при використанні ядерної енергії;

-         підготовка до 5-ї наради з розгляду виконання зобов’язань за Конвенцією про ядерну безпеку.

 

 

Голова Колегії                                                               О.А. Миколайчук

 

Секретар Колегії                                                            Т.В. Козулько